Mest lästa

Senast publicerat

Kärnkraft löser inte problemen

Vi behöver fortsätta att satsa på att bygga ut den förnybara elproduktionen. Det innebär mer geografiskt spridd produktion av vindkraft och solceller på fastighetstak. Flaskhalsar finns, men lösningen är inte kärnkraft.  Köldknäppen…

Nu ändras premiepensionen

Bort med oseriösa aktörer från premiepensionssystemet och färre fonder för en bättre överblick. Det är resultatet när nu Pensionsgruppen är överens. Hela systemet för premiepensioner kommer att göras om i grunden. Det…

Nu ändras premiepensionen

Bort med oseriösa aktörer från premiepensionssystemet och färre fonder för en bättre överblick. Det är resultatet när nu Pensionsgruppen är överens. Hela systemet för premiepensioner kommer att göras om i grunden. Det…

Foto: Åke Paulsson
Ett kyrkoval om värderingar

Förra kyrkovalet var valdeltagandet rekordhögt, ändå röstade bara runt en…

Hållbar fika på två hjul

Hur kombinerar du ett engagemang för miljön, en nyfikenhet på…

Logisk regeringsombildning

Dagens regeringsombildning omfattade enbart MP-ministrar. Det var logiskt. Att två…

Nyhetsbrev

Senaste nummer

Aktuellt i Politiken@AiPnyheter
1.4K Following 1.2K Followers
Socialdemokraterna måste vara beredda att utforma en konkret politik som svarar, inte mot SD-väljarnas rädslor, uta… https://t.co/Bw1f4o3Ky6
”Kvotflyktingar” och ”hjälpa på plats” var länge kodord för kraftigt minskad asylinvandring. Nu har asylinvandringe… https://t.co/TCHNuDYfMT