28/3 2017. Boscanin svartmålar jobbmöjligheterna för utrikes födda med vilseledande statstik

Blogg 170328
|
 Tipsa en vän
 

Fyrvaktaren. Ny Tid vs GPs ledarsida

 

Nära sju av tio utrikesfödda i yrkesaktiv ålder (20-64 år) är i arbete, att jämföra med drygt åtta av tio inrikesfödda. Det framgår av SCB:s arbetskraftsundersökningar, som ingår i Sveriges officiella statistik och rapporteras till Eurostat och OECD.

 

I internationell jämförelse är det mycket höga tal. Tillsammans med Island, Norge och Schweiz ligger Sverige i toppen i sysselsättningsligan i världen.

 

Ändå har vi en högröstad och vilseledande inhemsk debatt om arbetsmarknaden som ett stort problemområde med omfattande utanförskap och höga barriärer för utsatta grupper.

 

Man kan tycka att det är märkligt. Men det är inte så konstigt. Som så ofta styrs samhällsdebatten mer av intressen än sakliga omständigheter.

 

En förskjutning i argumentationen har ägt rum under senare år. Tidigare låg fokus på unga som stängdes ute. Statistik vinklades för att – felaktigt – ge bilden av en hel ungdomsgeneration som höll på att gå förlorad (samtidigt som vi tillsammans med Danmark och Kanada hade och har lägst långtida arbetslöshet bland unga i OECD-området; hög korttidsarbetslöshet beror på att vi har fler tillfälliga arbeten än andra länder).

 

Det var sålunda inte av egenintresse som arbetsgivaresidan önskade sänka ingångslöner och försämra anställningsskydd av unga. Det var pur människovänlighet, för att ”ge våra ungdomar en chans”.

 

Nu står utrikesfödda i skottgluggen. Men idealismen har tonats ner. Istället handlar det om att vinkla statistik för att frammana bilden av stora kostnader för invandrare eftersom de tycks sakna förmåga att hävda sig på svensk arbetsmarknad. Denna bild av dagens invandrare till Sverige kan liknas vid den bild som europeiska kolonisatörer hade av infödingar.

 

Det är en förskjutning i argumentationen som vittnar om en förändring av samhällsklimatet, från ett borgerligt hycklande för ”de sämst ställda” till att ställa ”dem” mot ”oss”.

 

När SVT på bästa sändningstid (26/3) meddelar att sysselsättningen ökat med nära en kvarts miljon personer sedan finanskrisen 2007-2008, och att utrikesfödda har stått för hela ökningen, är det naturligtvis ett streck i räkningen för denna argumentation.

 

Aleksandra Boscanin i GP:s ledarredaktion rycker ut för att minimera skadan:

”Vill man tala om invandring i termer av lönsamhet bör man dock titta på sysselsättningsgrader i procent, vilket är praxis, i stället för lösryckta siffror”, skriver hon och fortsätter: ”Då träder en annan bild än den som SVT låter påskina; fler än hälften av de som är öppet arbetslösa är utrikes födda. Av 26 länder i Europa var Sverige år 2014 det land där skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda var störst; 15,3 procentenheter.”

 

Var det någon som såg någon uppgift om sysselsättningsgrader i procent i det stycket? Att nära sju av tio utrikesfödda är i arbete undviker hon att nämna i hela sin artikel.

 

Istället lägger hon en rökridå av två omständigheter: att utrikesfödda löper högre risk att bli arbetslösa än infödda, och att skillnaden mellan sysselsättningsgrad mellan utrikes- och inrikesfödda är större i Sverige än i andra länder. Men det senare beror inte för att utrikesfödda arbetar mindre här, utan för att vi har högst sysselsättningsgrad i världen bland infödda.

 

Dock måste det hållas som ett missförhållande att utrikesfödda löper högre risk för arbetslöshet. Men det säger mycket litet om hur hög arbetslösheten eller sysselsättningen är.

 

Som sagt, nära sju av tio utrikesfödda i Sverige är sysselsatta. Det är i nivå med sysselsättningsgraden för alla, inrikes- som utrikesfödda, i EU eller Eurozonen.

 

Boscanin syr ihop säcken med att hänvisa till data från SCB som ”visar att endast 6 av 10 av de flyktingar och anhöriginvandrare som kom hit 1997-1999 hade någon form av arbete efter tretton (!) år.”

 

Hon väljer data som visar läget i åren närmast efter finanskrisen, då sysselsättningen slog i botten, det vill säga före den sysselsättningsökning för utrikesfödda som Arbetsförmedlingen och SVT nu rapporterar har inträffat därefter – och som hon således kommenterar med irrelevanta data.

 

Men det är inte det enda. I den källa hos SCB som hon hänvisar till står följande: ”Det händer att personer som utvandrat från Sverige inte anmält sin flytt till Skatteverket. Det innebär att förvärvsfrekvensen underskattas eftersom de räknas in i folkmängden men inte haft förvärvsarbete i Sverige.”

 

Det är SCB:s så kallade Rams-statistik hon anför, vilken grundas på folkbokföringen. Fördelen med den källan är att man kan följa personer genom åren. Nackdelen är att sysselsättningen för utrikesfödda, som SCB meddelar och Boscanin underlåter att referera, underskattas.

 

Jämför vi uppgifter från Rams med de mer tillförlitliga arbetskraftsundersökningar (AKU) för november 2014 så ger den första källan en sysselsättningsgrad för utrikesfödda om 58,6 procent, medan AKU ger 66,7 procent.

 

Skillnaden är att AKU bara mäter utrikesfödda som finns i landet, medan Rams späder ut sysselsättningen med personer som avflyttat utan att anmäla det.

 

Detta är väl känt bland sakkunniga, och SCB förser data ur Rams med kursiv varningstext. Ändå kastas dessa ständigt fram i debatten om utrikesföddas sysselsättning.

 

Boscanin har gjort den tjänst hon är betald för.

 

Fyrvaktaren 170328

Fotnot: SVT-nyheten. www.svt.se/nyheter/inrikes/244-000-fler-i-arbete-alla-utrikesfodda

Dagens GP-ledare av Aleksandra Boscanin som försöker motbevisa den positiva jobbstatistiken bland utrikes födda som SVT presenterat.http://www.gp.se/ledare/den-lönsamma-invandringen-1.4212091

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

15/3 Utan nattis stannar Sverige

Blogg 170315
|
 Tipsa en vän
 

Förskolegrupperna blir mindre och personaltätheten ökar i Göteborg. Trots detta vill Mathias Bred på dagens ledarsida i GP stoppa utbyggnaden av barnomsorg på kvällar, nätter och helger för att först ”säkerställa att den vanliga förskolan håller en god kvalitet”.

 

Hans förslag gör det svårare för göteborgare att jobba och försörja sig själv.

 

Mellan oktober 2015 och 2016 minskade den genomsnittliga förskolegruppens storlek från 17,1 till 17,0 barn per grupp.
Samtidigt ökade personaltätheten från 5,3 till 5,2 barn per pedagog.

 

Bred menar att ”problemet är att Göteborg inte byggt ut förskolan i takt med att efterfrågan och behoven har ökat”. Det knepiga med det påståendet är att det där med att köa till en förskoleplats i Göteborg tillhör en svunnen tid.

 

Utbyggnaden av nya förskoleplatser i Göteborg kan räknas i 10 000-tal under de senaste tio åren.

 

Samtidigt är den långsiktiga trenden att förskolegrupperna blir mindre och personaltätheten ökar. Sedan 2012 handlar det om att den genomsnittliga barngruppen har minskat med 0,7 barn och andelen barn per anställd har minskar med i snitt 0,2 barn.

 

Självklart kan detta bli ännu bättre och utmaningarna framåt är stora då barnkullarna väntas öka de kommande åren. Men att för den saken skull stoppa utbyggnaden av barnomsorg på kvällar, nätter och helger skulle vara att försvåra tillväxten i näringslivet och välfärdens rekrytering av sjukvårdspersonal.

 

Om inte Volvo personvagnar kan rekrytera personal till sina nya skift på kvällar och nätter för att det inte finns barnomsorg missat Sverige intäkter. Om inte sjukvården kan rekrytera personal för att det inte finns barnomsorg på obekväma arbetstider kommer överbelagda vårdavdelningar och den höga personalomsättningen att fortsätta.

 

Utan tillväxt i näringslivet och utan sjukvårdspersonal blir det inga nya skatteintäkter som kan användas för att bygga ut förskolorna.

 

Och om Bred undrar varifrån statistikuppgifterna om förskolan kommer ifrån så finns de i den kommunala handling kring Kristdemokraternas motion om att bygga ut förskolan som han själv hänvisar till i dag i sin ledare.

 

Men varför måla med nyanser när man kan ta den breda svarta penseln

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

13/3 Kinberg Batras fiasko är också Teodorescu

Blogg 170313
|
 Tipsa en vän
 
När Anna Kinberg Batra och Moderaterna gjorde det som Alice Teodorescu anbefallit i två års tid - räckte ut handen till Sverigedemokraterna - så råkade partiet ut för ett historiskt ras i väljaropinionen, ner mot 15 procentsnivån.

 

I stället för de stora framgångar som Teodorescu gång på gång ställt i utsikt om Moderaterna lyssnade till folkviljan (som den uttolkas på GP:s ledarsida) – så har manövern lett till ett politiskt haveri för Kinberg Batra.

 

Moderatledarens ställning måste idag betraktas som mycket svag.

 

Det är ett haveri också för Teodorescu som politiskt orakel och rådgivare åt de borgerliga. Men för att försöka dölja det får vi nu se de mest märkliga bortförklaringar och skruvade resonemang på GP:s ledarsida.

 

”Kinberg Batra en symbol för Reinfeldt”, skriver Teodorescu idag, och vill förklara raset i väljaropinionen efter Kinberg Batras omfamning av Sverigedemokraterna med att hon associeras med Reinfeldts immigrationsvänliga politik.

 

Till stöd för sin märkliga slutsats anför hon data ur Tino Sanandajis, på eget förlag, utgivna bok ”Massutmaning”, att en knapp majoritet av de moderata väljarna år 2012 tyckte att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar.

 

Må så vara, men då hade Moderaterna fortfarande stöd av 30 procent av väljarkåren (enligt opinionsundersökningar), trots - eller till följd av - att Reinfeldt inte flörtade med Jimmy Åkesson.

 

Det nuvarande raset om nära sju procentenheter ner till halva den nivån kom ovedersägligen som en direkt följd på Kinberg Batras magplask med invitationen till Sverigedemokraterna. Inte för att hon förknippas med Reinfeldts distans till invandrarfientligheten.

 

För Teodorescu överskuggar invandringen allt annat. Hon är så monomant besatt av invandringsfientlighet i sina ledare att man på goda grunder kan ställa frågan om inte GP:s ledarsida numera är att betrakta som oberoende sverigedemokratisk.

 

Som så många andra med rabiata övertygelser i denna fråga projicerar hon sina egna åsikter på folkmajoriteten, fullkomligt blind för att även den som anser att det vore bra med lite mindre invandring inte med nödvändighet menar att detta överskuggar allt annat – till exempel samarbete med ett parti med rötter i nynazism och vit makt-miljö.

 

Väljarnas dom över Kinberg Batras närmande till detta parti är lika mycket ett underkännande av Teodorescus politiska visdom.

 

Inte ens en skickligare skribent hade kunnat förklara bort fiaskot.

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

3/3 Med de hopplösa eftersläntrarnas logik utnyttjas Göran johansson

Blogg 170303
|
 Tipsa en vän
 

Moderaterna kräver tillsammans med Sverigedemokraterna stopp för flyktingmottagande i Göteborg. Mathias Bred påstår i en ledare i GP (3/3) att detta visar att Göran Johansson (S), tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, hade rätt när han krävde "samma sak" för nästan tio år sedan.

 

Det är inte bara fel i sak. Det är också att dra Göran Johanssons namn i smutsen att associera honom med den nya allians som nu tycks växa fram i svensk politik mellan moderater och sverigedemokrater.

 

Dock är det i en mening sant som Bred skriver. Göran Johansson har fått rätt i efterhand. Men det handlar inte om Moderaternas och Sverigedemokraternas alltmer oblyga samarbete på lokal nivå (t.ex. i Hässleholm). Det gäller lag 2016:38 om mottagande av nyanlända invandrare för bosättning.

 

Den antogs i fjol av riksdagen efter en bred politisk överenskommelse om migrationspolitiken mellan den rödgröna regeringen och de fyra borgerliga partierna. I den står det att ”en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen”.

 

Det är vad Göran Johansson var ute efter år 2008. Flyktingmottagningen bör fördelas solidariskt över landet. Rika moderatledda kommuner smet från ansvaret. Regering och riksdag borde få möjlighet att fördela mottagningen efter kommuners bärkraft, menade han.

 

Det är vad lag 2016:38 stadgar. Och det är denna solidariska fördelning som nu Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna vill riva upp för Göteborgs del. Trots att Moderaterna röstat för lagen i riksdagen.

 

Därmed ansluter Göteborgsmoderaterna sig till sina partikamrater i Täby och Ekerö – några av landets rikaste kommuner som ligger i botten på listan när det gäller flyktingmottagande. Där har man redan satt sig på tvären mot det solidariska ansvarstagandet för människor i asyl.

 

Kommunplaceringen av den stora vågen skyddssökande som kom under 2015 innebär på kort sikt påfrestningar på kommunerna. I ett längre tidsperspektiv innebär det ett positivt befolkningsinflöde som hjälper till att klara försörjningskvoten med en åldrande inhemsk befolkning.

 

Också om vi för ett ögonblick bortser från den moraliska dimensionen att flyktingmottagningen i grunden inte handlar om plus eller minus i kassaboken, utan om att bistå nödställda människor – så kan man se det åtagande för kommunerna som mottagningen av asylanter innebär idag som en investering för att bättre klara framtiden.

 

Men dagens kostnaderna för den bättre morgondagen bör bäras solidariskt av landets kommuner.

 

 det är vad Göran Johansson ville. Och det är vad moderater och sverigedemokrater nu protesterar mot i Täby, Ekerö - och Göteborg.

 

Man kan tycka det är märkligt att borgerligheten så ofta åberopar gårdagens socialdemokrati – som de då var emot – när de går emot dagens.

 

Men särskilt konstigt är det inte. Det är de hopplösa eftersläntrarnas logik.

 

Och vad det gäller att det S-ledda styret i Mölndal som har begärt att inte ta emot några kommunplaceringar ska man komma ihåg att kommunen tar och har tagit ett oerhört stort ansvar som en av få kommuner i landet som är ankomstkommun för ensamkommande.

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

16/5 2016. Att diskutera förändringar i en nyutgåva av Lööfs böcker är inte censur. Det är att hålla boken aktuell.

Blogg 160516
|
 Tipsa en vän
 
”Återigen rasar diskussionen om barnböckerna, enligt given dramaturgi, mellan den självgoda Samtiden och hennes förhållningssätt till sin vulgära kusin, Dåtiden”, skriver Alice Teodorescu.

 

Det handlar om förlaget Bonniers ultimatum till Jan Lööf att rita om två av sina böcker för att de ska kunna ges ut på nytt. Enligt Teodorescu blir detta en diskussion som handlar om tryckfrihet och censur. Så är det inte. Det handlar om ett resonemang.

 

För hur är det Teodorescu? Är det värt att vinna en diskussion genom att vara en god retoriker oavsett om man har rätt eller inte?

 

“I grunden handlar det nämligen om att ta ställning till om kulturen”, skriver Teodorescu, ”och därmed historien, bör revideras för att överensstämma med dagens uppfattningar och preferenser.”

 

Nej. Så är det inte alls i grunden. Historierevisionism är någonting helt annat. Historierevisionism är att förneka, rentav ljuga, för att uppnå populistiska syften. För att på riktigt ändra folks syn på historien.

 

För att det ska handla om riktig censur måste man ta till helt andra grepp. Då får man leta upp alla exemplar av en text, förneka dess förekomst, och försöka hindra att den nämns överhuvudtaget.

 

Att som Bonniers be en författare stryka eller förändra i sitt manuskript är något helt annat. Det sker faktiskt varenda gång en författare skickar in ett manuskript, om redaktörerna är bra vill säga. Det har att göra dels med kvalitet, men också med ärlighet, och kan handla om olika sätt att visa att man förhåller sig sin omvärld, och i förlängningen till Sveriges lagstiftning eller rentav de mänskliga rättigheterna.

 

Så gott som varenda bok som ges ut i flera upplagor innehåller någon form av ändring. Oftast till det bättre, men inte nödvändigtvis. Det är inte bara det som är poängen med förändringarna. Poängen är oftast att hålla böckerna aktuella, i extremfallet, förståeliga, i en annan tid.

 

Och i det här fallet handlar det om den mycket stora skillnaden: Att ge ut någonting och att ge ut någonting på nytt. Jan Lööfs böcker är redan utgivna. Och det är okej. Observera detta mycket viktiga faktum. Ingen förnekar det. Frågan handlar om ifall de ska ges ut på nytt.

 

Den frågan både kan och ska diskuteras. Men inte på det sätt som Teodorescu gör, med förenklade floskler om barn och vad de kan och ska få höra, eller förvrängningar av begrepp som historierevisionism. Och det alldeles bortsett ifrån att det att använda historierevisionism i det här fallet bidrar till inflation av ett viktigt begrepp.

 

För var man än ligger politiskt, måste man någon gång börja fundera på om det att vinna diskussioner verkligen är viktigare än att faktiskt ha rätt. Man kan ha rätt på många olika sätt. Men det här är inget av de sätten. Det här är att förvränga själva sakfrågan, leda den bort från fokus, och servera den igen i förvanskad form.

 

Det är att förenkla och manipulera, snarare än att framföra åsikter. Och om inte ens åsikter är högerpopulistiska, så är detta sätt att hantera åsikter på, så likt den extrema högerpopulismens fixering vid sin egen retorik att det blir samma sak.

 

Fyrvaktaren 16/5 2016


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

12/5 2016. – Strunt är strunt om än i gyllne dosor – dags för månadens akademiker att kräva sänkta löner

Blogg 160512
|
 Tipsa en vän
 

För att höja den intellektuella nivån på debatten har GP introducerat rubriken ”Månadens akademiker” på sin ledarsida. Dagens bidrag kommer från Joakim Ruist, en nationalekonom vid Göteborgs universitet, som Sandro Scocco, chefsekonom på tankesmedjan Arena, skrivit följande om: ”Ruist agerande bidrar inte till att bevara den höga trovärdigt forskare har i det offentliga samtalet”.

 

Om vi ändå ska ta Ruist på allvar så betonar han att Sverige och USA är olika och att det därför är svårt att applicera amerikansk forskning i en svensk kontext, men att det är svårt att göra något annat eftersom det inte går att forska på Sverige som har ett enhetligt system. Därför går det bara att teoretisera om Sverige.

 

Teorin han ställer fram är att amerikanska forskare som inte är ett dugg överens om att det vore bra att höja lägstalönerna i USA borde vara mer överens om att det vore en dålig idé att höja lägstalönerna i Sverige.

Så. Nu har vi tagit Ruist på allvar.

Att den svenska debatten har gått ut på att sänka lägstalöner är tydligen inget han bryr sig om. Det han vill peka på är att vi har låg sysselsättningsgrad bland utrikes födda.

 

Det stämmer att det tar alldeles för lång tid för nyanlända innan de är etablerade på svensk arbetsmarknad, men den enskilt största markören för låg sysselsättningsgrad är inte var du är född, det är om du har en gymnasieutbildning eller inte.

 

Sverige har faktiskt en av världens högsta sysselsättningsgrader (åtta av tio), trots höga ingångslöner. Till och med för invandrare är sysselsättningen högre i Sverige (sju av tio) än den är för alla i USA (sex av tio).

 

Ruist hävdar ändå att teorin säger att fler nyanlända borde få jobb om man sänker ingångslönerna och att det finns gott om utrymme i människors plånböcker för lägre löner.

 

Fyrvaktaren vill gärna höra honom säga det till kvinnorna i serviceyrken vars faktiska månadslön ligger mellan 15-17 000 kronor enligt LOs jämställdhetsbarometer. Dessutom är det så att arbetsmarknadens funktion inte är så enkel som Ruist vill hävda. Det är ingen rak marknad där priset på ”varan” avgör efterfrågan.

 

Så sent som 2010 utdelades ekonomipriset till Alfred Nobels minne till tre nationalekonomer som har visat att den moderna arbetsmarknaden är avsevärt mer komplex. Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen och Christopher A. Pissarides fick priset för deras analyser av sökmarknader med friktioner, där de övertygande demonstrerar att anställningar i dagens värld inte kan beskrivas som en enkel funktion av standardmodellens prisbildningsmekanism.

 

Det finns fler jobb än någonsin att söka i Sverige i dag. Ändå är det svårt för en del grupper att få jobb. Att tro att de grupper som inte ens får jobb när det finns ett 30-tal bristyrken i Västra Götaland, som inte kräver högskoleutbildning, blir anställda om lönekraven sänks är märkligt. Att regeringen måste göra ännu mer för att matchningen på arbetsmarknaden ska bli bättre är uppenbart.

 

Att sänkta löner inte hjälper den processen borde vara lika uppenbart. Yrkesutbildning, validering, förbättrad språkundervisning och praktik. Regeringen har öppnat upp ett tiotal snabbspår för nyanlända in på arbetsmarknaden. Fler är på väg. En aktiv arbetsmarknadspolitik är en modell vi tidigare har prövat i Sverige. Den fungerar.

 

Efter åtta borgerliga år av passiv prispolitik på arbetsmarknaden krävs nu en enorm satsning på kompetensutveckling för att klara av att förse svenska företag och offentlig sektor med utbildad personal.

 

Fyrvaktaren 12/5 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

10/5 2016. Cwejman visar förståelse för utsatta sado-masochister som flyktingar nekas.

Blogg 160510
|
 Tipsa en vän
 

GPs ledarsida ger uttryck för större omsorg och skyddskänsla gentemot utövare av bondage, disciplin och sado-masochism, BDSM, än för flyktingar från krigets Syrien.

 

I flera artiklar under det senaste året har GPs ledarredaktion kritiserat och misstänkliggjord flyktingar för skumma motiv och sexuell våldsbenägenhet. I dag upprörs Adam Cwejman i en ledarartikel över att ett reportage om BDSM-utövare på nätsajten KiT inte visar tillräcklig förståelse.

 

Han klagar över ”intoleransen för det normbrytande” som skiner igenom "det självutnämt toleranta", och tycks blind för att detta är en ganska träffande beskrivning av ledarredaktionen på GPs hållning när det gäller människor från andra kulturer.

 

Det räcker att byta ut ordet "subkulturer" mot "kulturer" i hans text för att den dubbelmoraliska standarden ska framstå i öppen dager. Då blir det följande, vilket man skulle önska någon gång stod på GPs ledarsida:

 

"Människor som tillhör olika kulturer är trots sina olikheter från majoriteten på ett avgörande sätt mycket lika människor i allmänhet: De värnar sin integritet och de vill inte bli missförstådda. Journalistik kan i den bästa av världar levandegöra och skildra det som för många är otillgängligt och udda. Riktigt god journalistik kan därutöver skapa förståelse och empati för de människor som skildras."

 

En sådan förståelse och tolerans för människor som flyr från våld och tortyr på riktigt möter vi aldrig från GPs ledarredaktion.

 

Fyrvaktaren 10/5 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

4/5 2016 – Cwejman går igång på obetydlighet om trängselskatten som var en nyhet för tre månader sedan

Blogg 160504
|
 Tipsa en vän
 

3 februari skrev GP på nyhetsplats om en budgetteknisk detalj i samband med Västlänken. I stället för att låta intäkterna från trängselskatten gå direkt in i projektet hamnar de i statskassan, medan Trafikverket lånar till investeringarna, vilket staten får betala i nästa skede.

 

Anledningen till denna manöver är utgiftstaket för staten som riksdagen införde 1997. Sakligt sett betyder det ingenting, annat än att 20 år gamla beslut för att återvinna kreditmarknadens förtroende för staten efter de katastrofala borgerliga regeringsåren i början av 1990-talet har spelat ut sin roll och är mer till besvär än nytta.

 

Det är inte pengabrist eller något reellt problem som ligger bakom. Den rödgröna regeringen lyckades i fjol halvera det underskott Anders Borg och Fredrik Reinfeldt lämnade efter sig när de fick lämna regeringskansliet. Det är en rent formell manöver för att kunna använda pengar som staten har.

 

Det var ingen nyhet att höja på ögonbrynen för ens för tre månader sedan. GP kunde då på nyhetsplats rapportera att den budgettekniska åtgärden, som hade varit känd i några månader, inte skulle ha någon praktisk betydelse för bygget eller finansieringen av Västlänken. Men naturligtvis triggade det vilda och helt verklighetsfrämmande konspirationsteorier på nätet i några veckor.

 

Nu, nästan tre månader senare, drar Adam Cwejman igång frågan igen i en ledare i GP. Inget nytt har hänt. Frågan är lika betydelselös nu som i vintras. Man kan undra varför? Alla som är någorlunda insatta i frågan vet att det är en skendebatt. Men för den vanlige göteborgaren är det inte lätt att hänga med i budgettekniska detaljer. Det är lätt att sprida oro och misstänksamhet kring detta, och det kan obefogat undergräva förtroende för det rödgröna styret både i landet och i staden.

 

GPs ledarsida är för Västlänken och trängselskatten. Trots det tycker uppenbarligen Cwejman är det nu är värt priset att så split i frågan. Men egentligen är nog frågan större än så. Om man håller sig till sak så är det svårt att komma ifrån att den rödgröna regeringen varit sällsamt framgångsrik, delvis på grund av skicklighet, delvis till följd av tursam timing.

 

Hur det än är med det är resultatet så här långt strålande.

• Budgetunderskottet har halverats på ett år, från ett minus om drygt 70 till 35 miljarder kronor.

• Sysselsättningen skjuter i höjden, hittills plus 90 000 nya jobb, och arbetslösheten är för första gången på nio år nere i den nivå som när de borgerliga tog över regeringsrodret 2006.

• Tillväxten slår rekord, över fyra procent i fjol.

• Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar med 45 000 nya bostäder påbörjade i fjol.

• De anmälda lediga platserna på Arbetsförmedlingen är fler än någonsin. Fler än 125 000 lediga jobb.

• 120 000 nya lediga jobb kommer in till Arbetsförmedlingen varje måndad.

 

Men med nära nog borgerligt monopol i opinionsbildningen i massmedia får inte allmänheten bilden av en i sakfrågor mycket framgångsrik regering, tvärtom.

 

Cwejman ger i dagens ledare ett exempel på den manipulativa tekniken för detta: undvik att kommentera väsentligheter, gräv i betydelselösa skitfrågor. Ett tips till Cwejman inför morgondagens ledare: den 5 februari, dagen efter att GP på nyhetsplats behandlade ämnet för dagens ledare, hade man en stort uppslagen artikel om att björnbajs kan bota diabetes och svält. En habil ledarskribent bör kunna få till det som ett attraktivt borgerligt alternativ till den rödgröna regeringen.

 

Fyrvaktaren 4/5 2016

NY TID vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

3/5 2016 – Teodorescu ramlar i sin egen grop när hon ser 5 000 beredskapsjobb som regeringens enda jobbinsats

Blogg 160503
|
 Tipsa en vän
 
Målet som Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen har om att nå EUs lägsta arbetslöshet 2020 är ett tufft mål. Det ska mål vara. På ledarplats i GP hånar Alice Teodorescu än en gång regeringens höga ambitioner för fler jobb och spelar medveten dum när hon påstår att 5 000 beredskapsjobb hos statliga myndigheter skulle vara regeringens enda medel för att nå målet.

 

”Ekvationen är alltså följande: 980 000 människor i utanförskap och 5 000 enkla jobb inom statlig regi. Visionärt, va?” skriver Teodorescu raljant i dag.

 

Inför valet 2014 utlovade de borgerliga partierna att fem miljoner personer skulle vara i arbete i Sverige 2020. Enligt de nuvarande prognoserna från Arbetsmarknadsdepartementet kommer det antalet sysselsatta att nås 2018. Ska inte en vision kräva en större insats för att nås än så? Det visar att det finns klara skillnader i den svenska politiken när det kommer till att ambitionerna för att hålla uppe sysselsättningen.

 

Klart är att Sverige i dag har den högsta sysselsättningsnivån bland EU-länderna. Under 2015 hade 80,5 procent av svenskarna mellan 20 och 64 år ett arbete enligt Eurostat. Någon högre andel sysselsatta har Eurostat inte uppmätt sedan mätningarna startade 1993.

 

Trots allt tal om utanförskap har Sverige tillsammans med Schweiz, Island och Norge faktiskt högst sysselsättningsgrad i världen. Att vi ändå har en ganska hög arbetslöshet beror på att vi också är världsbäst på att mobilisera människor till arbetskraften. Med ett lågt arbetskraftsdeltagande kan ett land ha lägre arbetslöshet än Sverige trots att vi har högre sysselsättningsgrad.

 

Men för en socialdemokrat är inte detta tillräckligt. Att ha ett arbete är den viktigaste frihetsfrågan. Utan jobb ingen egen försörjning och utan jobb sämre möjligheter att planera för framtiden. Sedan regeringsskiftet har sysselsättningen ökat med 90 000 personer.

 

För personer som har kort utbildning är situationen på arbetsmarknaden svårast. Här behövs de största utbildningsinsatserna, men det är också för denna grupp som de 5 000 beredskapsjobben blir intressanta. Det handlar om att ge jobb åt människor som varit arbetslösa under väldigt lång tid. Även om antalet inte är så stort är det inget att fnysa åt på det sätt som Teodorescu gör i dag.

 

Bland personer som saknar gymnasieexamen är sysselsättningsgraden runt 30 procent, oavsett om man är född i Sverige eller i något annat land. De som har gymnasieexamen har en sysselsättningsgrad på över 70 procent. Här är andelen högre bland personer födda i Sverige än födda i utlandet.

 

Teodorescu talar om ”utanförskapet i Sverige är på väg att bli alltmer etnifierat” Då glömmer hon de barriärer på arbetsmarknaden som rivs med utbildning och hur utbildningstraditioner går i arv.

 

Hon missar också att sysselsättningsgraden för utlandsfödda i Sverige faktiskt är högre än för hela befolkningen i EU eller Eurozonen, infödda som utlandsfödda. Drygt 67 procent, nästan sju av tio, utlandsfödda i Sverige är i lönearbete eller försörjer sig som egna företagare jämfört med 64 procent för hela befolkningen i EU

 

Bilden som borgerliga opinionsbildare har lyckats sätta av att utlandsfödda mer eller mindre står utanför arbetsmarknaden, i syfte att med detta som motiv sänka löner och försämra anställningsskydd, är grundfalsk.

 

 

Det viktigaste för att jobben ska bli fler i Sverige är att människor kan utbilda sig till de jobb som efterfrågas på arbetsmarknaden. Fortfarande misslyckas var femte rekrytering inom det privata näringslivet för att det saknas människor med rätt kompetens att anställa. Detta enligt Svenskt näringslivs rekryteringsbarometer.

 

Dessa företagare ropar inte på lägre löner, sämre arbetsrätt, lägre bolagsskatter eller subventionerade anställningar för välutbildade ungdomar. Dessa företagare vill att det svenska utbildningssystemet klarar av att utbilda människor eller validera kunskapen hos de människor som har utländska utbildningar.

 

Till det kommer bristen på arbetskraft med rätt kompetens inom den offentliga sektorn. Detta faktum ignorerade den borgerliga regeringen när man hellre satsade pengarna på jobbcoacher, McDonaldsjobb och att låsa in arbetslösa människor i Fas 3 utan möjlighet att vidareutbilda sig.

 

För att nå målet om att ha den lägsta arbetslösheten inom EU 2020 behöver regeringen höja takten när det gäller investeringar, utbildningar och validering. Men när Teodorescu menar att regeringens enda åtgärd är 5 000 beredskapsjobb gräver hon en grop åt andra som hon själv ramlar i.

 

Fyrvaktaren 3/5 2016

 

• Kommentera och dela gärna Fyrvaktaren. Då minskar vi GPs åsiktsdominans.
• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

 

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

2/5 2016.Inkomstskillnaderna växer för långsamt. Sverige behöver fler förlorare, menar Mannelin på GPs ledarsida

Blogg 160502
|
 Tipsa en vän
 

I dag får vi en liten lektion av Susanna Mannelin på GPs ledarsida om hur man bedriver politisk polemik med konstnärlig frihet.

 

Hitta på två historier. Den ena en absurditet om två knattefotbollslag där ett är bättre och vinner trots att det andra av jämlikhetsskäl får ta in fler spelare på plan. Men alla får medalj och anses lika duktiga. Den andra anekdoten handlar om en mamma som blivit så kränkt av goda råd från barnavårdscentralen att ”latteskummet står som fragda kring munnen”.

 

Den retoriska triptyken fulländas med en karikatyr av ”företrädare för ett litet regeringsparti”. Antagligen är det tänkt som en polemisk finess att låta barmhärtighetens slöja dölja vilket parti det månde vara, ty det nämns inte med namn. Men vi får veta att det handlar om en partirepresentant som anses ”inte ett dugg sämre än någon annan” trots att han äter middag med högerextrema och jämför Israel-Palestina konflikten med förintelsen.

 

Så kommer sensmoralen i den sedelärande lilla historien. Vi lever i en nation, påstås det, där: ”Alla barn får fotbollsmedalj, alla föräldrar gör alltid det som är bäst för deras barn, alla statsråd är goda feminister och antirasister – till och med när motsatsen är bevisad. Ingen kan mer eller bättre än någon annan, ingen är duktigare eller mer lämpad. Tänk att just vi är så begåvade att vi allihop alltid kommer på första plats.”

 

Den lilla moraliteten om vådorna av för mycket jämlikhet berättas om det land som enligt OECD är det där inkomstskillnaderna ökat snabbast och mest av de mogna ekonomierna sedan mitten av 1990-talet.

 

Sagoberättande kan vara en legitim form för politiska betraktelser. Vi minns med glädje till exempel Tage Danielssons ”Sagor för barn över 18 år”. Men det krävs nog att det bakom fabulerandet finns någon liten kontakt med den verklighet det gycklas över för att det ska vara ändamålsenligt.

 

Det skadar inte heller att hjärtat finns på rätt ställe.

 

PS. "Vi vill varandras framgång" är första punkten i listan på fotbollförbundets värdegrund för ungdomsfotbollen. Mannelin borde läsa den så lär hon sig kanske något bra. Inte bara om fotboll.

 

Fyrvaktaren 2/5 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

25/4 2016 .Eberhard får vad han förtjänar av Fyrvaktaren. Om GP betalar honom efter prestation blir han inte rik.

Blogg 160425
|
 Tipsa en vän
 

”Rättvisa är ... att man ska få vad man förtjänar”, skriver David Eberhard i en krönika på GPs ledarsida i dag. ”Att påstå något annat är minst sagt märkligt. Hade det inte varit för vår inre skeva bild skulle nog de flesta av oss begripa det.”

 

Det är tre små meningar fulla på innehåll. Här har vi en man som begriper vad de flesta inte förstår. En man som i egna ögon inte har en skev inre bild, till skillnad från majoriteten. Därför står han fri från de flestas märkliga felsyn: att rättvisa är att få vad man inte förtjänar. ”Den som arbetar hårdare och har lagt ner större utbildningsinsats ska naturligtvis tjäna mer än den som inte gör något alls eller inte har kämpat lika hårt”, skriver Eberhard. Så enkelt det tycks vara.

 

Ändå finns det borgerliga tänkare som har problematiserat frågan om rättvisa mer än Eberhard. Liberalen John Rawls, till exempel.

 

Man kan säga att Eberhard tar sin utgångspunkt i 1600-talsfilosofen John Lockes idé om ”självägarskapet”. Eftersom en människa äger sig själv har hon också rätt till frukten av sitt arbete. En del presterar mer, andra mindre: rättvist är att få äga detta själv. Mot detta invände Rawls från en liberal ståndpunkt att ”ingen har gjort sig förtjänt av sin större naturliga kapacitet eller gynnsammare start i samhället”.

 

Det är en invändning som är svår att komma förbi om vi nu diskuterar i ett rättviseperspektiv. Att en människa har blivit svensk överläkare i Danderyd, likt Eberhardt, och en annan romsk tiggare utanför Ica kan knappast reduceras till enbart en fråga om personlig förtjänst, att den ena har lagt manken till och den andra inte har gjort det.

 

Även den som har en lite skev inre bild av sig själv måste nog erkänna att omständigheter utanför individens kontroll spelar en roll i sammanhanget. Att påstå något annat skulle vara minst sagt märkligt, eller hur?

 

Det handlar således inte bara om att ingen rår över vilka gener man utrustats med, att en del har läshuvud och andra inte har det. Det är också en fråga om i vilken grad uppväxtmiljön ger en människa förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential.

 

Här finns en annan kritiklinje mot Locke som överskrider Rawls liberalism. Inom den politiska filosofin kallas den ”nyaristotelisk”. Men man skulle också kunna säga socialdemokratisk. Även den är svår att komma förbi (om man tänker en smula, det vill säga, fast då får man ju lägga manken till).

 

Låt oss göra en historisk resa. Liberala föreställningar formades historiskt av en strävan att tämja fursten – att avgränsa makten för de militärstater som drog upp det moderna Europas nationella gränser i den Westfaliska freden 1648 efter decennier av krig. Det gällde då att säkra oberoendet av en privatsfär av självständiga varuproducenter/ägare med individuella rättigheter.

 

Så växte föreställningar om samhällsordningens grundval i ett samhällskontrakt fram, vilken är så central för upplysningsfilosofin. I begynnelsen var enskilda, fria individer, tänkte man sig, som bestämde sig för att avstå från en del av självägarskapet för att njuta samhällets fördelar. Att samhällets ideala grundval tolkades som ett frivilligt affärskontrakt mellan oberoende handelsmän var ett utslag av den kommersialism och så småningom industrialism, vilken med tiden skulle öka det samhälleliga välståndet och skapa förutsättningar för vår tids välfärdsstater.

 

Man kan säga att det var en funktionell myt på två sätt. Den fungerade men den var falskt medvetande, för det första därför att föreställningen om ursprungligt oberoende människor som genom en affärsförhandling beslutar sig för att bilda samhället är sakligt felaktig.

 

Redan Aristoteles konstaterade att människan alltid har varit ”det samhälleliga djuret” som utvecklades ur flocken till stammen till stater. För det andra därför att det inte var oberoendet som skapade utveckling och välstånd utan samarbetet.

 

Här kan man säga finns borgerlighetens blinda fläck när man håller fast vid föreställningen om den enskilda människan som det första. Låt oss för ett ögonblick göra det djärva tankeexperimentet att tänka oss Eberhard som en ursprungligt fri och oberoende människa. Om vi så en dag stötte på honom i skogen skulle vi då möta den Eberhard vi känner och uppskattar idag, en man i pikant fluga med vilken han understryker sin manliga och stränga individualitet, med pennan i hand just avslutande manuskriptet till sin bok ”I trygghetsnarkomanernas land”?

 

Nej. Skam att säga. Utan samhällets inverkan hade Eberhard varit en brutal best, utan språk, smutsig, orakad – om han överhuvudtaget hade överlevt i sitt självägarskap vill säga. Troligen inte. Den Eberhard vi känner allt för väl som typ är helt och hållet en produkt av samhället. Den säger oss en del om samhällets förtjänster, men också om dess tillkortakommanden.

 

Det paradoxala är att medan staten har förvandlats från 1600-talets brutala krigsmaskin vars makt behövde avgränsas för utvecklingen till dagens skattefinansierade välfärdssamhälle (med brister, det ska villigt erkännas) som allt mer har kommit att genomsyra våra liv i stort och smått, så har den individuella friheten ständigt ökat. Ja, man kan faktiskt säga att ju mindre av primitivt självägarskap, desto större individuell frihet.

 

Utan skattefinansierade insatser hade heller inte Eberhard varit den välbärgade psykiatriöverläkare han är idag med - en så överdriven självuppfattning. För vad ska man säga om den som tror att samhället tar, som han skriver, ”ungefär 75 procent” av hans lön till ”rasistiska hobbyföreningar, retroaktiva bidrag till människor som aldrig bidragit till landets intäkter, skola till folk som vistas i landet illegalt, bostäder till IS-krigare, oändliga sjukskrivningstider för tillstånd som försämras av sjukskrivning och ’pekpinnemoralistiska’ myndigheter”."

 

Utan samhället att spegla sig i hade inte Eberhard haft den fjantiga fluga han utrustat sig med på Twitter. Utan skattefinansierade insatser hade heller inte Eberhard varit den välbärgade psykiatriöverläkare han är i dag med starkt överdriven självuppfattning.

 

För vad ska man säga om den som tror att samhället tar, som han skriver, ”ungefär 75 procent” av hans lön till ”rasistiska hobbyföreningar, retroaktiva bidrag till människor som aldrig bidragit till landets intäkter, skola till folk som vistas i landet illegalt, bostäder till IS-krigare, oändliga sjukskrivningstider för tillstånd som försämras av sjukskrivning och ’pekpinnemoralistiska’ myndigheter”.

 

Om inte Fyrvaktaren hade varit främmande för härskartekniskt psykologiserande av det slag Eberhard så gärna praktiserar, skulle tanken kanske ha gått till den falska självbild och verklighetsuppfattning som följer på storhetsvansinne. Men så tänker vi inte. Vi ser honom helt enkelt som en typisk krönikör på GP:s ledarsida.

 

Fyrvaktaren 25/4 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

19/4 2016.I dag hyllar Cwejman teknikutvecklingen. Andra dagar vill han återskapa jobb som tekniken konkurrerat ut.

Blogg 160419
|
 Tipsa en vän
 

I dag ägnar Adam Cwejman sig åt en betraktelse över ”disruptiv innovation” det vill säga något som totalt ändrar spelreglerna och därmed affärsmodellerna i en bransch. Han tar skiftet mellan dansband och disco i slutet av 70-talet som exempel. Då krävde Musikerförbundet en särskild discoavgift för att rädda kvar jobben och där kritiker med politiska medel försökte stoppa utvecklingen.

 

Till sist så konstaterar han att ”det går inte att hindra innovationer, det finns bara bättre respektive sämre sätt att förhålla sig till dem”.

 

Nu är Cwejman föredömligt försiktig med slutsatserna med sitt resonemang, allt för många nyliberala debattörer försöker annars lägga beslag på framsteg och innovation som begrepp för att driva tesen att oreglerade marknader är det bästa medlet för att driva den tekniska utvecklingen framåt. Med denna logik blir till exempel hänsyn till arbetsvillkor, miljö och andra hänsyn utvecklingsfientligt.

 

Ytterligare en slutsats brukar vara att politiken och därmed staten inte ska ”lägga sig i” utan låta marknaden sköta sig själv. Historiskt kan man dock konstatera att inte minst höga lönekostnader drivit på innovationskraften och att kloka offentliga investeringar gjort teknik tillgänglig för fler. Det gäller allt från stambanornas tillkomst på 1800-talet till bredbandsutbyggnaden i dag.

 

Mobiltelefonen är en annan stor innovation, men den kan inte ses som disruptiv. Den utvecklades i lugn och ro av statliga Televerket under 1980-talet och har steg för steg skapat nya förutsättningar för det digitala samhället. Byte för byte.

 

Att det skulle finnas en motsättning mellan teknisk utveckling och andra samhällshänsyn såsom jämlikhet eller miljö är i grunden fel. Tvärtom så är utvecklingen av ny teknik viktig för att vi ska kunna möta exempelvis klimathotet utan att behöva ge upp levnadsstandard.

 

När det gäller ”disruptiva innovationer” så är det för övrigt lätt att förledas att tro att det är ett nytt fenomen som kom med IT-revolutionen, men så är det förstås inte. Tittar man bakåt så ser vi exempelvis hur behovet av många av de ”enkla jobb” som många debattörer, inte minst på GPs ledarsida, brukar förespråka som lösningen på integrationsproblemet försvann tack vare ”disruptiva innovationer”.

 

Under 1900-talet hade vi en teknisk revolution i hemmen när elektriciteten slog igenom med kylskåp, dammsugare, centralvärme som inte bara möjliggjorde att kvinnorna fick tid och möjlighet till yrkeskarriär utan också att övre medelklassen inte längre hade behov av kokerskor, hembiträden och andra tjänsteyrken.

 

Det är med denna insikt väldigt svårt att förstå hur människor som i vanliga fall förespråkar att marknaden ska styra och politikerna ”inte lägga sig i” tror att man med politiska medel såsom statligt satta fattiglöner ska återuppväcka yrken som till följd av ”disruptiva innovationer” nästintill försvunnit.

 

Det finns väl få som realistiskt tror att vi ska byta ut byggarbetsplatsens kranar mot mänsklig handräckning eller att vi ersätter vår tvättmaskin med balja och tvättbräda för att återskapa jobb som tekniken konkurrerat ut. I stället är det i dag viktigt att offentliga upphandlingar ställer krav som gynnar framtida innovationer.

 

Fyrvaktaren 19/4 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

18/4 2016 .Ska barn som flytt till hit få gå i skola i Abramowicz Sverige?

Blogg 160418
|
 Tipsa en vän
 

Det är ”varken ekonomiskt eller moraliskt hållbart att den som precis har anlänt till Sverige ska kunna ta del av samma välfärdsutbud som de som bidrar till välfärden år efter år”. Det är budskapet från Naomi Abramowicz i dagens ledare i GP. Frågan är bara vilken välfärd det är som hon vill ska begränsas till var man är född och inte till var man befinner sig?

 

Redan i dag är stora delar av välfärden något som man kvalificerar sig till genom arbete. Det handlar om socialförsäkringar såsom arbetslöshetskassa och sjukförsäkring. Ska kvalificeringsreglerna vara olika för var man är född? Ska den ekonomiska tryggheten när man rehabiliterar sig eller söker ett nytt jobb bero på hur länge man jobbat i Sverige?

 

Den största delen av vår gemensamma välfärd utgörs av skolan, äldreomsorgen, barnomsorgen och sjukvården. Ska barn som kommit till Sverige nekas utbildning? Ska personer som är sjuka nekas vård för att de kommit som flyktingar? I så fall kan vi vara säkra på att samhällets kostnader för migrationen kommer att vara stora framöver eftersom många människor inte har hälsan eller kunskaperna för att ta ett jobb.

 

Detta är inte första gången som Abramowicz framför sin åsikt om segregerad välfärd. Denna gång tar hon upp åsikten i en ledare som hyllar Moderaternas förslag om att minska kostnaderna ”för bidrag och migrationen” som de presenterade i förra vecka.

 

Den största besparingen som Moderaterna gör i detta förslag är att sänka ersättningstaket i a-kassan, återinföra en bortre parentes i sjukförsäkringen och införa en ytterligare karensdag i sjukförsäkringen under den 15:e sjukdagen.

 

Frågan till Moderaterna måste bli varför de vill bygga upp en konflikt mellan olika grupper i samhället genom att försämra socialförsäkringarna och motivera det med att kostnaderna för migrationen måste minska?

 

De besparingar som Moderaterna föreslår på flyktingarna handlar om begränsningar i föräldrapenningen, där förändringar helt klart kan diskuteras, och vissa minskade ersättningar till ensamkommande flyktingbarn.

 

Abramowicz menar att Moderaterna borde ha kommit med dessa förslag redan när de satt i regeringsställning eftersom ”Sveriges välfärdssystem” inte är ”anpassat för den kraftiga asylinvandringen som ägt rum de senaste åren”. Menar hon med det att antalet asylsökande hotade den svenska välfärden 2013 när den var en fjärdedel av antalet asylsökande som kom under 2015? Eller uppstod hotet under 2014 när antalet var hälften så stort som under 2015?

 

Om så är fallet finns det bara ett parti i Sveriges riksdag som hon delar verklighetsuppfattning med. Det handlar om Sverigedemokraterna som menar att en asylansökande är en asylansökande för mycket.

 

Fyrvaktaren 18/4 2016

Ny Tid vs GP

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

15/4 2016.Oseriös när Ismail påstår att inga miljöpartister med rätta har kritiserat Kaplan.

Blogg 160415
|
 Tipsa en vän
 

Bostadsminister Mehmet Kaplans (MP) kontakter med den turkiska extremistorganisationen Grå Vargarna ska fördömas. Själv säger sig Kaplan ta avstånd från organisationen och erkänner att det var ett misstag att delta på en middag med Grå Vargarnas ordförande i Sverige.

 

Under gårdagen uttryckte miljöpartisten kulturminister Alice Bah Kuhnke ”att det var ytterst olämpligt”. Miljöpartiets språkrör och utbildningsminister Gustaf Fridolin uttryckte liknande saker. I SVTs Rapport uttalade Rebwar Hassan (MP), före detta riksdagsledamot och gruppledare för Miljöpartiet i Skärholmen, kraftig kritik mot Kaplan.

 

Många miljöpartister har med rätta kritiserat Kaplans agerande. Men i Bawar Ismails ledarkrönika i dagens GP verkar det som om han inte vill veta av vissa delar av verkligheten när han skriver: ”Men för miljöpartisterna verkar det inte vara något problem”.

 

Ismail får gärna kritisera Kaplan. I den kritiken har han ingen skyldighet att rapportera vilken kritik som kommit mot Kaplan från andra miljöpartister. Problemet uppstår när han menar att uttalanden, som har gjorts långt före tidningens pressläggning och som förmedlas på nyhetsplats i dagens GP, inte har sagts.

 

För några dagar sedan kommenterade Ismail Ekots lördagsintervju med Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, på samma selektiva sätt genom att påstå att hon inte kommit med några förslag för att bryta den sociala och ekonomiska segregationen i Göteborg. I själva verket lämnade Hermansson en lång lista.

 

Dessa förslag kunde Ismail ha kritiserat, i stället valde han att påstå att de aldrig sagts. Då skrev Fyrvaktaren att Ismail verkade lida av selektiv hörsel. I fallet med Kaplan kan detta kompletteras med selektiv syn.

 

Fyrvaktaren 15/4 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

11/4 2016.GPs Johan Lindqvist kritiserar dem som vill tysta kulturpersoner

Blogg 160411
|
 Tipsa en vän
 

”Det har sagts mig att ledarskribenterna är medias rockstjärnor. Kanske därför de blir trängda när riktiga rockstjärnor höjer sina röster. Konkurrensen i strålkastarljuset blir övermäktig.” Det skriver i dag Johan Lindqvist, GPs kultur- och nöjeskrönikör i dagens GP.

 

Hans krönika utgår ifrån ett inlägg på Twitter av Ivar Arpi, ”ledarskribent på Svenska Dagbladet och nykonservatismens strängaste magister”, som Lindqvist kallar honom.

 

Det konstiga är att Lindqvist inte nämner att Naomi Abramowicz, ledarskribent i den egna tidningen framförde samma åsikter en ledare i torsdags. Hon kallade då liksom Arpi kulturpersoner för kändisar och menade att dessa inte borde uttala sig politiskt.

 

”Det är ytterst allvarligt att skribenter och andra med makt på ett raljant vis vill tysta "kändisar" från att yttra sig om politik och samhällsfrågor. Artister, författare, musiker, komiker, filmare och konstnärer har i alla tider stått vid fronten när det gäller att hålla ihop ett samhälle. De hjälper oss att formulera vår verklighet och våra visioner och utgör en barometer med koll på att vi håller oss inom anständighetens råmärken”, skriver Lindqvist i dagen GP.

 

Undra vad han säger till Abramowicz när de möts i korridoren på jobbet?

http://www.gp.se/…/lindqvist-de-pinsamma-k%C3%A4ndisarna-%C…

 

Fyrvaktaren 11/4 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

24/3 2016. Wold svarar GP: Kvinnor nagelfars hårdare än män.

Blogg 160324
|
 Tipsa en vän
 

I måndags kritiserade krönikören Susanna Mannelin GTs utnämning av Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet till årets kvinna. Nu har Agnes Wold svarat i en text som publicerats på GPs ledarblogg.

 

Bland annat skriver hon:

 

”Jag är stridbar och debattglad, men jag älskar att folkbilda och hånar inte min publik. Mannelin har aldrig träffat mig – bilden är hennes fantasi. Hon diskuterar mig som ”förebild”. I ett ojämställt samhälle nagelfars kvinnors personlighet hårdare än männens.”

 

”Jag har alltid kämpat för meritokrati. Att meriterna ska räknas. Vad en person gjort, inte vem hon är. Att kvinnor och män ska bedömas efter samma måttstock.”

 

Fyrvaktaren 24/3 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eo
Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

21/3 2016. De flesta kvinnor har inte möjlighet att göra de val som Mannelin skriver om

Blogg 160321
|
 Tipsa en vän
 

I dagens ledarkrönika i GP skriver Susanna Mannelin om utnämningen av Agnes Wold till Årets kvinna.

 

”'Varför kallar du dig inte feminist längre?' frågar en gammal bekant. För att jag är en känslomässigt kontrollerad, harmonisk person som hellre väljer att ta ut största delen av föräldraledigheten än karriärklättrar. Och du skulle aldrig få se någon dylik bli utsedd till 'Årets kvinna'."

 

Kanske är Susanna Mannelin både känslomässigt kontrollerad och harmonisk, vad kan en veta om det? Men att Susanna Mannelin själv inte blev vald till årets kvinna beror inte på det. Det beror snarare på ett vanligt, men förfärligt stort fel i resonemanget när det gäller föräldraförsäkringen i synnerhet och valfriheten i allmänhet. Det handlar om resonemanget att en kan “välja” vad en ska göra efter att en har fått barn.

 

En skulle kunna säga att det här är en av grunderna just till kvinnornas underordning.

 

Hume har formulerat tankefelet väldigt bra när han skriver om risken att blanda ihop hur saker BÖR vara med hur de ÄR. Att underordnade grupper bör ha valfrihet innebär inte att de har det. De flesta kvinnor har inget utrymme att välja. Och utrymmet att välja är direkt proportionerligt mot vilken klass en tillhör. Ju lägre klasstillhörighet desto mindre valfrihet.

 

Och översatt till Susanna Mannelins resonemang betyder det att hon utgår ifrån att sina egna förhållanden, eller hur hon önskar att de ska vara, och betraktar det som en sorts lag för hur saker är. Medan levnadsförhållanden i själva verket strikt följer samhällsklasserna, vilket betyder att de som från början har minst (till exempel valfrihet) också hela tiden berövas mest (valfrihet).

 

Kvinnornas underordning handlar alltså inte om att kvinnor VÄLJER fel, utan att kvinnor ÄR fel. Man skulle kunna förenkla det lite på en höft och säga att nästan allt kvinnor gör, är mer fel än vad män gör.

 

För att citera Nina Björk, som har skrivit mycket bra, och som faktiskt är svår att misstolka på det sätt som Susanna Mannelin gör, finns det i underordningen ett ständigt överhängande Damned if you do and damned if you don’t. Agnes Wold GÖR fel, skriver Susanna Mannelin. Agnes Wold är “svidande spydig” mot kritiker i sociala medier.

 

Enligt Susanna Mannelin prioriterar hon sig själv, “klampar gärna likt Pippi Långstrump rakt in på kalaset och äter upp hela gräddtårtan.” Om hon är en bra förebild kan diskuteras I evigheter. Men problemet är inte vem förebilden är egentligen, utan snarare bristen på kvinnliga förebilder över huvudtaget.

 

Att ge priset till Agnes Wold är ett av väldigt många försök att vidga utrymmet för kvinnors sätt att uppföra sig. Det måste finnas massor av sådana sätt att uppföra sig. Alla måste inte vara perfekta. Ett av dem kan vara Agnes Wolds. Men uppförandets korrekthet, om det verkligen ska råda valfrihet, ska inte bero på vilket kön en har.

 

Utnämningen “Årets kvinna” ska helst inte gå till någon som begränsar kvinnors sätt att vara. Och det är nog mest det som ligger Susanna Mannelin I fatet när det gäller utnämningen till “Årets kvinna”.

 

Fyrvaktaren 21/3 2016

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant.http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

11/3 2016. Jobb som kräver utbildning växer snabbast. Kul att Cwejman läst sig till det.

Blogg 160311
|
 Tipsa en vän
 

Trodde ni att GPs ledarsida förespråkade en framtida svensk arbetsmarknad med fler låglönejobb för att minska arbetslösheten? I dag skapar Adam Cwejman osäkerhet genom att beskriva en framtida utveckling av arbetsmarknaden där det är jobben som kräver utbildning som kommer att bli fler.

 

Välkommen till verkligheten, Cwejman. Han skriver:
” Svenska företag har varit framgångsrika inte bara eftersom de sålt efterfrågade produkter och tjänster, utan för att de har premierat ökad produktivitet, det vill säga mer intjänade pengar per arbetad timme."

 

Han fortsätter: "Den utvecklingen kommer bara att accelerera, andelen lågkvalificerade arbeten i Sverige kommer bara att minska det kommande decenniet.

 

En studie från USA (Frey & Osborne 2013) visade att nästan vartannat jobb kan automatiseras eller bortrationaliseras inom en snar framtid. Det finns inga skäl att tro att Sverige kommer vara undantaget den utvecklingen.”

 

Dagens ledare, inspirerad av Nima Sanandajis nya bok "Miljonprogram för kunskap", är därför en hyllning till vuxenutbildning och det är ju bara att hålla med.

 

Det problem med matchningen på arbetsmarknaden som växte under de åtta borgerliga regeringsåren jobbar den nuvarande regeringen för att lösa genom ett nytt kunskapslyft, utbyggd yrkeshögskola, satsningar på yrkes-vux och fler platser på högskolorna.

 

Under de åtta borgerliga åren, då utbildningsplatser inte ökade i samma takt som ungdomskullarna växte eller arbetsmarknadens behov ökade, ledde till att var femte rekrytering i Sverige numera misslyckas. Allt enligt Svenskt näringslivs rekryteringsbarometer.

 

När det gällde platserna på komvux minskade dessa under borgarnas år. Samtidigt ökade arbetslösheten.

 

Trots detta kan inte Cwejman låta blir att skriva att det förmodligen kommer att gå åt skogen i alla fall för svensk ekonomi på grund av invandringen.

 

Med tanke på den arbetskraftsbrist som väntar i Sverige ska vi inte vara allt för pessimistiska. Den industri som Fredrik Reinfeldt (M) under sin tid som statsminister påstod vara borta från Sverige (”basicly gone”) blomstrar på många håll tack vara välutbildade medarbetare med stor datorkompetens.

 

När man kan digitalisera produktionskedjan så lönar det sig att producera korta serier med korta ledtider. Individuella val kan tillgodoses. Strukturmässigt innebär detta att framtidens produktion kommer att hamna närmare konsumenten när lönekostnaden blir en mindre del av produktkostnaden.

 

Frågan är vilken kunskap som behövs i framtiden. Den tekniska utvecklingen gör att mycket av det som vi förknippar med hög formell utbildning kommer vara saker som datorer kan hantera framöver. Därför blir kunskap som inte datorer kan hantera allt viktigare i framtiden.

 

Framtidens vuxenutbildning behöver vara en integrerad del av arbetslivet för att kunna möta nya krav och nya kunskapsbehov.

 

Så kan Sverige fortsätta att ha ett försprång i den globala ekonomin och fortsätta utveckla landet med tillväxt, jämlikhet och välfärd.

 

Det är välkommet att Cwejman kan släppa tankarna på att lösningen finns i fler okvalificerade jobb med låga löner. Frågan är bara hur lång tid det tar innan de vanliga tongångarna är tillbaka på GPs ledarsida.

 

Fyrvaktaren 11/3 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant.http://goo.gl/eoco0c

 
 
Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

10/3 2016. Cwejman väljer att feltolka för att få skriva att museer inte ska få skildra Sveriges historia

Blogg 160310
|
 Tipsa en vän
 

Adam Cwejmans tolkning av Riksutställningars rapport "Museerna och mångfalden" ligger otäckt nära de åsikter som brukar framföras av de som hävdar att invandringen riskerar den svenska kulturen eller ”svenskheten” som det heter på sverigedemokratiska. Cwejman menar i en ledare i dagens GP att våra museer ska anpassas till den historia som svenskar med utrikes bakgrund har. Därmed hotas det svenska kulturarvet.

 

Men Cwejman väljer att tolka denna rapport fel. Den handlar om helt andra saker än det som Cwejman påstår. Rapporten tar upp en rad exempel från museer utomlands bland annat från USA där museer aktivt arbetar med att attrahera nya grupper till utställningar och evenemang. För att lyckas med det, menar rapporten att det gäller att förstå sin målgrupp och göra sin vara attraktiv.

 

Museer har ett ansvar för att socialt föra oss närmare varandra, att vi inte bara förstår vår historia utan också reflekterar över vår gemensamma framtid. Att vara relevanta för breda samhällsgrupper är en grundläggande krav vi därför måsta ha på våra museer. De är viktiga institutioner som inte får stagnera med permanenta utställningar som i värsta fall har rötterna i nationalromantiken.

 

Det är detta som man ska ta med sig när man läser rapporten. Den handlar om allt ifrån att rekrytera personal med andra bakgrunder, att ha utställningar på platser utanför museilokalerna, att ifrågasätta priser och öppettider. Självklart måsta man också hitta nya perspektiv som gör museet relevant för andra än bara majoritetsbefolkningen.

 

Om museerna inte klarar av att möta den mångfald som vi ser i ett modernt samhälle präglat av de liberala värden, som Adam Cwejman antas stå för, är risken uppenbar att våra museer dör ut eller i bästa fall blir till institutioner där grånande far- och morföräldrar släpar sina motvilliga barnbarn för att se "hur det var förr".

 

Det vore verkligen ett hot mot det svenska kulturarvet. För att motverka det har den svenska S- och MP-regeringen återinfört fri entré på ett antal statliga museer, däribland Världskulturmuseet i Göteborg. Så blir det möjligt för fler att ta del av det svenska kulturarvet och kulturarv från andra delar av världen.

 

Men varför väljer en ledarskribent på en så kallad liberal tidning att gå längs de stigar som trampas upp av personer som vill missförstå saker för att få det till att invandring och mångfald är något hotfullt?

 

Fyrvaktaren 10/3 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0
Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

4/3 2016. Stort att GPs ledarsida nämner att det pågår ett krig i Syrien som tvingar människor på flykt.

Blogg 160304
|
 Tipsa en vän
 

Det pågår ett krig i Syrien som människor flyr ifrån. För många är detta ett välkänt faktum. För andra som har GPs ledarsida som enda informationskälla kan detta komma som en nyhet i dag när Bawar Ismail, vikarierande ledarskribent, nämner detta i en krönika om situationen för flyktingar i Turkiet.

 

Krönikan kritiserar Anna Maria Corazza Bildt (M), europaparlamentariker som hyllar Turkiet i en debattartikel i Sydsvenskan 2 mars. Hon menar att det ”turkiska folket” ger ”oss européer en lektion i tolerans och generositet genom att välkomna människor på flykt som gäster”. Ismail kritiserar med rätta denna ljusa bild av flyktingsituationen som Corazza Bildt ger.

 

Turkiet har tagit emot 1,7 miljoner syriska flyktingar, enligt UNHCR. Det är många. Men den tillgång till vård, utbildning och arbetsmarknad som Corazza Bildt vill ge sken av att flyktingar i Turkiet får motsägs av organisationer som Human rights watch och Amnesty.

 

Det hade varit bättre om Turkiet hade tagit emot flyktingar som just flyktingar med de rättigheter och skyldigheter som internationella konventioner ger. Nu verkar det som om Turkiet tar emot dem just som de ”gäster” som Corazza Bildt kallar dem för. Objudna gäster, verkar det till och med vara.

 

Det är bra att Ismail säger ifrån när moderata europaparlamentariker målar upp en bild av läget i Turkiet som inte finns. Förmodligen är hennes syfte att påverka den svenska opinionen till att ifrågasätta varför flyktingar sätter sig i båtar till Europa när det är så bra i Turkiet.

 

I själva verket borde EU-ländernas uppdrag vara att fördela ansvaret för flyktingar som kommer till Europa mellan sig bättre än i dag samtidigt som man ser till att förbättra situationen för flyktingar i Turkiet och andra länder i Syriens närhet. När Corazza Bildt skriver att allt är frid och fröjd i Turkiet kan syftet vara att skapa en bild av att sådant stöd från EU-länderna inte behövs.

 

Men tillbaka till det faktum att Ismail skriver att det pågår ett krig i ett land som heter Syrien och att detta krig leder till att människor som bor där tvingas till något som kallas för flykt därifrån.

 

Hans chef, Alice Teodorescu, har inte en enda gång, i en enda ledare, under det år som hon har varit politisk redaktör på GP gjort den kopplingen. De gånger som hon i sina ledartexter har nämnt att det pågår ett krig i Syrien har det handlat om att IS och andra terrorgrupper rekryterar människor från Europa till att bli soldater i detta krig. Däremot har hon varit flitigare med att påstå att människor av okänt ursprung som av någon okänd anledning kommer till Europa skapar kris, katastrof och samhällskollaps i Europa och i synnerhet i Sverige.

 

Under hennes år som politisk redaktör har kriget i Syrien bara kopplats ihop med flyktingsituationen en enda gång. Det var i en ledare av Susanna Birgersson 9 oktober 2015.

 

Och så i dag. Tack för det. Det är viktigt att den upplysningen kommer fram då och då på GPs ledarsida, även om inte chefen vill tala om det.

 

Fyrvaktaren 4/3 2016

Ny Tid vs GP

 


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

29/2 2016. Läsandet bland unga minskade under jobbskatteavdragens era. Det lyckas inte Pihl läsa sig till.

Blogg 160229
|
 Tipsa en vän
 

”Utan ett välutvecklat språk blir människan ensam och oförstående, inför sig själv och världen”. Det skriver Karin Pihl i dagens ledare i GP. Att känna att man äger ett språk är mycket viktigt för att kunna skaffa sig information, uttrycka sig själv och bygga upp sitt självförtroende. Därför är det mycket viktigt att barn och ungdomar blir kompis med orden. Ett av de bästa sätten att göra det på är att läsa.

 

Därför är det beklagligt att läsandet minskar bland yngre. För att belägga denna utveckling hänvisar Pihl till en rapport från Kulturrådet som visar att andelen pojkar mellan 16-19 år som läst skönlitteratur varje vecka sjönk mellan 1998/99 och 2006 med 1,5 procentenheter till 13 procent. Samtidigt ökade det högfrekventa läsandet bland tjejer i samma ålder marginellt under denna period så att 29,7 procent av dem läste skönlitteratur varje vecka.

 

Det är lite märkligt att Pihl inte lyckats läsa sig till att det kom ny statistik över läsvanor och läsförmåga bara för några veckor sedan från myndigheten Kulturanalys som rör 2014. Det gör att det är möjligt att utvärdera de åtta år då varje jobbskatteavdrag kom som en lösning på varje samhällsproblem av den borgerliga regeringen.

 

Den färska statistiken visar att läsandet i Sverige, generellt sätt för alla åldrar, legat ganska konstant under hela 2000-talet. När det gäller läsförmågan bland yngre skriver rapporten ”Kulturvanor” följande:

 

”Flera studier bland barn i grundskoleåldern visar däremot på en tydligt nedåtgående trend i läsförmågan, från en internationellt hög till en mer genomsnittlig nivå sedan millennieskiftet. OECD:s omfattande studie PISA – som avser 15-åriga elever – har visat på både en tydligt fallande trend och större spridning, där en allt större grupp presterar på en låg nivå. Den fallande trenden gäller både flickor och pojkar som grupp men är betydligt starkare för pojkar. Bilden av läsvanor bland barn är inte lika tydlig, men ett antal indikatorer visar en nedgång sedan millennieskiftet.”

 

Med vetskapen om att nedgången var blygsam mellan 2000 och 2006 har denna ”tydliga” nedgång skett mellan 2006 och 2014.

 

Kanske är det så att det slopade statsbidraget till utgivningen av ”En bok för alla” och minskade resurser i skolan och för bibliotek haft större negativ betydelse för läsvanor och läsförmågan än vad jobbskatteavdragen haft positiva effekter.

 

Rapporten ”Kulturvanor” fortsätter att skriva att det finns ”ett starkt samband med utbildningsnivå och familjebakgrund” när det handlar om läsvanor. ”Fler än nio av tio av dem med högre utbildningsnivå 2014 hade läst en bok minst en gång det senaste året, mot bara drygt tre av fyra med lägre utbildningsnivå”.

 

När det gäller könsskillnader skriver den färska rapporten ”att ungefär var sjätte ung man uppger att han inte har läst någon bok,
medan detta bara gäller ungefär var sextonde ung kvinna”. Ung i detta sammanhang handlar om att vara mellan 16 och 29 år.

 

I slutet av den borgerliga regeringstiden drog Kulturrådet igång ett pilotprojekt som heter ”Bokstart”. Det innebär att Göteborg tillhör de kommuner som fått stöd för att öka läsningen bland yngre. I Angered finns uppsökande verksamhet där anställda bibliotekarier gör hembesök hos barnfamiljer och bedriver läsfrämjande verksamhet på öppna förskolor. Detta har möjlighet att bli något väldigt bra.

 

Att det finns tydliga klasskillnader i kulturkonsumtionen syns i rapporten ”Kulturvanor” på fler områden än läsning. Därför är den ett viktigt steg att entréavgiften nu är borta från ett antal statliga museer, däribland Världskulturmuseet i Göteborg. Det gör att nya världar kan öppnas för fler utan ekonomiska hinder.

 

Klassamhället syns i kulturen, men kulturen är också ett verktyg för att utjämna klassklyftorna. Därför behövs det en kraftfull kulturpolitik för alla.

 

Fyrvaktaren 29/2 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

25/2 2016. Den offentliga vården behöver arbetsglädje, ledarskap och bättre löner.

Blogg 160225
|
 Tipsa en vän
 

Karin Pihl antyder i dagens ledare på GPs ledarsida att sjuksköterskor som lämnar den offentliga vården för att arbeta för bemanningsföretag får det bättre på de flesta plan. Fakta är att vårdpersonal i den privata vården ibland får högre lön, men detta uppvägs till stor del av bättre anställningsvillkor inom det offentliga.

 

Hennes analys har förstås ett bestämt syfte. Det handlar om att se privatisering som det som löser det mesta. Glömt är alla vårdskandaler inom den privata vården, och ibland även inom den gemensamt drivna vården.

 

Argumentationen känns igen. Samma mantra har upprepats under drygt 25 år. Tyvärr har Pihl låst in sig i sin egen privatiseringsbox och har svårt att gå utanför den vilket omöjliggör en framåtsyftande debatt. Inte med ett ord skriver hon varför det finns fördelar med att ha en offentlig vård vars yttersta syfte är att säkra att medborgarna får en jämlik sjukvård, tillgänglig för alla och där det är behoven som styr och inte plånboken.

 

Det moderatledda styret i Västra Götalandsregionen har till exempel nyligen drivit igenom stängning av fem vårdcentraler i regionen med motivering att de inte är lönsamma. Nu hoppas dessa borgerliga politiker att privata vårdgivare ska vilja etablera sig på dessa orter, men för det finns det inga garantier. Så blir det om marknadskrafterna enbart får råda. Då gäller inte att vården ska vara tillgänglig för alla.

 

Svårigheten att påverka sin arbetsmiljö gör också att många vill byta bort landsting för privat sektor, skriver Phil. Fakta är att jämför man kvaliteten på vårdcentraler i Göteborg så ser man att det finns privata vårdcentraler med dålig kvalitet och de med hög kvalitet.

 

Samma gäller för de offentligt ägda vårdcentralerna. Orsaken till detta är sannolikt att ledarskapet på respektive vårdcentral är mer betydelsefullt än om den drivs privat eller offentlig.

 

Pihl ”glömmer” av detta faktum i sin iver att hitta argument för att privatisera. Ett sådant tunnelseende utvecklar inte vården och leder inte framåt.

 

Ett sätt att utveckla den offentliga verksamheten och göra upp med hierarkisk detaljstyrning, som finns inom både offentlig och privat vård, kan vara att starta fler intraprenader. Snåriga upphandlingar och detaljerade kravlistor har som syfte att få fram bra regelverk, men baksidan är att utrymmet för att lokalt anpassa jobben försvåras.

 

Inflytandet från vårdpersonalen måste öka för att flexibiliteten och arbetsglädjen ska få det utrymme det förtjänar. Vårdlönerna måste också på sikt öka och bemanningen inom flera sektorer behöver öka för att minska stressen.

En sansad debatt om hur vården ska vara jämlik, ges efter behov och vara tillgänglig för alla välkomnas.

 

Fyrvaktaren 25/2 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

23/2 2016. Bruka historien för att aldrig igen ge vika för rasism. Att påstå att Lenin hade folkets stöd är att missbruka den.

Blogg 160223
|
 Tipsa en vän
 

"Historiska lärdomar är för viktiga för att offras för billiga politiska poänger", skriver Benjamin Katzeff Silberstein som slutkläm i sin krönika på GPs ledarsida i går. Sällan har en slutkläm fallit tillbaka med sådan kraft på den egna texten som här.

 

I den röriga texten blandar Katzeff Silberstein samman två viktiga begrepp inom historieforskningen. Han hävdar att vi kan lära av historien om vi inte missbrukarden, och det är han själv som bestämmer vad som är ett missbruk. Men det erkända begreppet historiebruk innebär inte automatiskt ett missbruk av historien.

 

Alla historieforskare är överens om att vi kan lära om historien, men alla är inte överens om att vi kan lära av historien. De som stödjer sig på en dialektisk historieteori följer filosofen Hegels påstående: ”Historien och våra erfarenheter lär oss detta – att människor och regeringar aldrig har lärt av historien eller handlat utifrån historiska slutsatser.” (The Philosophy of History, 1837).

 

Nej, för Hegel går det inte att lära avhistorien, eftersom den aldrig upprepar sig Utan att klargöra det tar alltså Katzeff Silberstein avstånd från all dialektisk och marxistisk historieskrivning och menar att det går att lära sig av historien eftersom den upprepar sig.

 

Katzeff Silberstein ansluter sig till en historieuppfattning som säger att historien visst kan upprepa sig. Författaren Santayana skriver: ”De som inte kommer ihåg det förflutna är dömda att upprepa det!” (The Life of Reason, 1905) Den devisen är uppsatt vid ingången till museet i Auschwitz.

 

I Katzeff Silbersteins förvirrade text ondgör han sig över att den omfattande invandringen medfört att många kommer till Sverige med en etablerad antisemitism i bagaget. Skulle alltså prövningen om ett uppehållstillstånd inbegripa en åsiktsregistrering om huruvida flyktingen är antisemit?

 

Antisemitismen är ett mänsklighetens gissel, men det finns inga som helst belägg för att antisemitismen skulle vara dominerande bland de män, kvinnor och barn som nu söker sig till Sverige.

 

Enligt Katzeff Silberstein har inte regeringen stöd av folkets majoritet i sin flyktingpolitik och regeringar, som inte har folkets stöd råkar förr eller senare illa ut. Här tar Katzeff Silberstein ett halsbrytande exempel och menar att Lenin kom till makten därför att folket i Ryssland inte gav tsarens regering sitt stöd.

 

Lenin gjorde i oktober 1917 en statskupp mot den lagliga borgerliga regeringen som hade stöd av det närmast socialdemokratiska majoritetspartiet Mensjevikerna. Lenin representerade en liten minoritet av socialister. Alltså var det inte någon folkets majoritet som kastade in landet i ett blodigt inbördeskrig.

 

Slutligen kastar Katzeff Silberstein in en text från statsvetaren Peter Esaiasson som skulle stödja hans teori om att regeringens frikostiga invandringspolitik saknar folkets stöd. På DNs debattsida skriver Esaiasson: ”att gruppen politiska beslutsfattare länge förordat en betydligt mer omfattande invandring än vad de flesta svenskar står bakom”.

 

Esaiasson fick genast mothugg från sin professorskollega Jonas Hinnfors vid Göteborgs universitet som tillika skriver på DNs debattsida: ”I Esaiassons framställning får komplicerade frågor om opinionsavstämning mot eliter normativa svar. Hans normativa utgångspunkt tycks även hindra honom att upptäcka den allsidiga debatt som partierna drivit de senaste 25 åren”.

 

Katzeff Silberstein har inte förstått den inomvetenskapliga debatten i statsvetenskap, utan tror att det nu finns belägg för att den demokratiskt valda regeringen i Sverige tar sig otillåtna friheter gentemot folkopinionen. Sedan länge vet vi, att i den svenska politiken står riksdagsledamöterna ofta något vid sidan av de djupaste strömningarna inom det egna partiets väljare. Och det är bland annat därför inte den ohejdade populismen fått breda ut sig med sitt inskränkta politikerförakt.

 

Med undantag för SD förs det en seriös flyktingdebatt i den svenska riksdagen. Det är inte opinionsinstituten som avsätter och tillsätter regeringar.

 

Visst svek den svenska samlingsregeringen fram till 1943 judarna i det pågående nazistiska folkmordet. Men just därför har seriösa svenska politiker lärt av historien. Visserligen upprepar sig aldrig historien i detalj, men erfarenheterna från Förintelsen gör att svenska politiker brukar historien på ett tydligt sätt för att motverka alla former av främlingsfientlighet, rasism och antisemitism just för att historien inte ska få upprepa sig.

 

Det handlar alltså inte om några billiga politiska poäng utan om ett engagemang för en human invandrings- och flyktingpolitik, som måste återupptas så fort resurserna är på plats igen.

 

Fyrvaktaren 23/2 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

22/2 2016. Leif Östling punkterar Teodrescus låglönedröm.

Blogg 160222
|
 Tipsa en vän
 

”De förstår inte riktigt svensk arbetsmarknad och traditionen på den svenska arbetsmarknaden.”
Det säger Leif Östling, tidigare vd för Scania och tillträdande ordförande för Svenskt Näringsliv till Dagens Industri i dag. Hans uttalande gäller de borgerliga partier som vill lagstifta om lägre ingångslöner för att få fler nyanlända i arbete.

 

Leif Östling vill ha subventionerade anställningar och kortare tid hos Migrationsverket istället. Det är en linje som ligger mycket nära både regeringens egen och LOs och långt ifrån den linje som Alice Teodorescu framförde på ledarplats i GP 16 februari och i under sin medverkan i P1-progrmmet ”God morgon, världen” i går då hon menade att det är ”oundvikligt” att låglönejobben kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

 

Uttalandet från Leif Östling måste ses som ett avslut på diskussionen om att gå lagstiftningsvägen för att sänka ingångslöner. Att ingen av arbetsmarknadens huvudparter godkänner denna lösning är ett monumentalt underkännande av Centerpartiet, Liberalernas och Kristdemokraternas utspel. Moderaterna förespråkar förvisso också lägre löner men de har ännu inte föreslagit lagstiftning.

 

Grundidén bakom lönesänkarförslagen är att om det blir billigare för arbetsgivare att anställa så ökar också viljan att skapa yrken som varken kräver utbildning eller språkkunskaper. Att arbetsmarknaden inte fungerar på det sättet har den mycket dyra åtgärden med sänkta arbetsgivaravgifter för unga visat.

 

Alternativet till generella, vinsthöjande, kostnadsminskningar är riktade individuella subventioner som förutsätter en anställning till schyssta villkor. Dessa finns redan men utnyttjas för lite. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill därför se över både mängden subventioner och administrationen runt dem för att fler ska kunna få dem. Det är både smartare och effektivare än att stoppa löneutvecklingen för vad på några år i princip blir hela lönekollektivet.

 

Det tar helt klart för lång tid från det att någon vill in på arbetsmarknaden i Sverige till dess att man kan räknas som etablerad. För unga är det de tillfälliga anställningarna och otrygga anställningsformerna som är det största problemet. För de som är nya i Sverige är det bristande rutiner för snabb kartläggning och individuella åtgärder som är den största bromsen.

 

Det är en diger hemläxa som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har att göra. Vi har i Sverige i dag många yrken där det råder akut brist på utbildad arbetskraft. En del kräver lång utbildning och andra kräver bara några veckor. Att ge människor chansen att gå dessa utbildningar är mycket smartare än att sänka lönerna på svensk arbetsmarknad.

 

Fyrvaktaren 22/2 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

12/2 2016. Arbete och utbildning slår undan benen på kriminella gäng.

Blogg 160212
|
 Tipsa en vän
 

”Samhället bör inte låta kriminella styra i utsatta områden. ”Det är underrubriken på GPs ledare i dag. Finns det någon som säger emot? Förmodligen inte ens de kriminella ledarna själva. Säkert hade de önskat sig ett annat liv än att leva i ständig fruktan för sin överlevnad.

 

Naomi Abramowicz skriver i sin ledare i dag om rapport ”Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” som polisens nationella operativa avdelning, NOA, presenterade för några dagar sedan.

 

Som vanligt när GPs ledarredaktion beskriver problem i samhället finns det inte heller i dag någon beskrivning av orsakerna bakom att kriminella gäng får allt mer inflytande i vissa stadsdelar och inte heller några förslag på lösningar förutom ökad polisnärvaro.

 

I stället lär vi oss som vanligt att ”rapporten tecknar en oroande bild” och att det drabbar ”den skötsamma allmänheten”. Rapportens sammanfattning ger en bättre bild.

 

Där står det: "Det finns 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta både för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Av dessa områden är 15 att anse som särskilt utsatta. Brottsligheten i områdena kan yttra sig genom våldshandlingar, upplopp narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet som påverkar de boende både direkt och indirekt.

 

Flertalet av riskfaktorerna ligger bortom polisens kontroll såsom exempelvis välfärdssystemens tillstånd, arbetslöshet, etnisk segregation, stigmatisering och trångboddhet. Däremot kan polisen spela en roll när det gäller upplevelsen eller känslan av situationen.

 

Dessutom kan polisen agera för att minska rädslan samt öka tilliten, sammanhållningen och den kollektiva förmågan. Om polisen tillsammans med andra aktörer kan uppnå ett ökat förtroende för myndigheter samt en ökad förmåga hos lokalsamhället att hantera uppkomna problem är det inte orimligt att anta att utsatta bostadsområden kan minska betydligt."

 

Så sammanfattar polisen sin rapport.

 

Lösningen ligger i att erbjuda fler människor ett arbete, och för att få ett arbete krävs det utbildning. När Volvo personvagnar drog igång sitt tredje skift och anställde 1 000 personer blev det lugnare i Biskopsgården. Detta för att ett fåtal personer som livnärt sig på kriminell verksamhet fick ett jobb. Det vittnar personer inom Västra Hisingens stadsdelsförvaltning om.

 

För några år sedan var det oroligt i Backa. Det var mycket tal om olika gäng som bekämpade varandra. Sedan dess har kommunens arbete handlat om att erbjuda människor jobb och utbildning. Arbetet handlar också om att öka tilliten mellan människor som bor i Backa. Samlingsnamnet för arbetet är ”Backa i fokus” och består av 26 delprojekt.

 

En insats är folkhögskolan i Backa som sedan några år utbildar människor till yrken som skriker efter arbetskraft med rätt kompetens. Det handlar om stadsnära odling, vuxenvandringar, stöd till föreningar och mycket mer.

 

I Angered pågår sedan några år Angeredsutmaningen som innebär att företag erbjuder praktikplatser till elever på Angeredsgymnasiet. På detta sätt får eleverna in en fot på arbetsmarknaden och kan skaffa sig de kontakter som andra ungdomar kan få via föräldrar som är väletablerade på arbetsmarknaden.

 

Under åtta borgerliga regeringsår har de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället och arbetslösheten ökat. Forskningen visar att kriminaliteten är mindre i mer jämlika samhällen. Så att utvecklingen av de kriminella gängen har blivit som det har blivit är inte konstigt.

 

Nu gäller det att vända utvecklingen. Då är det bättre att den rödgröna regeringen nu ser till att de gemensamma resurserna i samhället används till bidrag till barn som behöver glasögon, fler kostnadsfria sommaraktiviteter och fler lärare i skolans lägre årskurser. Arbete, utbildning och välfärd slår undan benen på de kriminella gängens livsförutsättningar.

 

Sedan påstår Abramowicz att Göteborg är den stad i Sverige som inrymmer flest av de 15 särskilt utsatta områdena, som polisen pekar ut. I själva verket handlar det om hur man räknar.

 

Polisen pekar ut Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten, Lövgärdet, Biskopsgården och Hammarkullen som fem olika områden. Detta ska jämföras med Stockholmsregionen där Rinkeby/Tensta och Husby i Stockholms stad pekas ut som två områden, Ronna/Geneta/Lina i Södertälje kommun som ett och Hallunda/Norsborg i Botkyrka kommun som ett.

 

Det handlar alltså mer om hur man definierar ett ”område” och att dessa områden i Stockholmsregionen ligger i olika kommuner. Oavsett hur det är med den saken är arbete, utbildning och förbättrat boende lösningen.

 

Fyrvaktaren 12/2 2016

Ny Tid vs GP

 


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

11/2 2016.GPs ledare borde förfasa sig över att jobben blir fler trots den höjda a-kassan

Blogg 160211
|
 Tipsa en vän
 

I vanliga fall brukar GP ha en ledare som gnäller på flyktingsituationen. I dag är det två. Det är en oroväckande utveckling när det gäller att vara dyster som kan påverka ledarskribenternas hälsa negativt. Och faktiskt även de som läser texterna.

 

Sverige gör en mycket stor humanitär insats i en mycket svår situation. Vi i Sverige kan inte göra allt, men vi ska vara stolta över att vi gör väldigt mycket.

 

1 mars kommer en mycket positiv förändring i flyktingmottagandet. Då är det nämligen slut på det kommunala vetot som vissa välmående moderatstyrda

kommuner använder för att säga nej till att ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

 

Fyrvaktaren uppgift i dag blir att få de dystopiska skribenterna på GPs ledarredaktion att se den utveckling som sker i Sverige som innebär att fler och fler går till ett arbete eller till en utbildning för varje dag. Det innebär inte att Fyrvaktaren tror att GPs ledarskribenter kommer att uppskatta denna utveckling, men här kommer några förslag på andra samhällsfenomen som de skulle kunna kritisera.

 

• Ungdomsarbetslösheten sjunker.
På ett år har den öppna arbetslösheten bland ungdomar mellan 18 och 24 år minskar från 80 778 i januari i fjol till 69 850 i januari i år enligt Arbetsförmedlingens statistik. Senast ungdomsarbetslösheten var så låg var innan Fredrik Reinfeldt (M) blev statsminister 2006.

 

GPs ledarsida skulle kunna förfasa sig över att detta sker trots att arbetsgivare inte längre subventioneras lika mycket med skattepengar som förut för att anställa välutbildade ungdomar som inte skulle haft några som helst bekymmer att få ett jobb utan skattesubventioner.

 

• Antalet och andelen svenskar som har ett jobb ökar.
Allt fler söker ett arbete och ännu fler får ett jobb. Även långtidsarbetslösheten minskar. På ett år har antalet sysselsatta ökat med 65 000 personer. Detta visar statistik från regeringen.

 

GPs ledarsida skulle kunna förfasa sig över att detta sker trots att a-kassan har höjts.

 

• Fas 3 stoppas.
Sedan 1 februari placeras inte längre några arbetslösa i denna passiva åtgärd. Nu ska arbetslösa i stället erbjudas utbildningar och praktikplatser som gör att man kan få ett arbete.

 

GPs ledarsida skulle kunna förfasa sig över att arbetslösa inte längre stängs in i åtgärder som gör att man kommer längre bort från arbetsmarknaden. Det försvårar möjligheterna att sänka lönerna.

 

• Stupstocken i sjukförsäkringen är borta
1 februari försvann också systemet med att en sjuk person skulle tvingas att bli frisk vid vissa tidpunkter för att efter ett tag helt stå utan pengar.

 

GPs ledarsida skulle kunna förfasa sig över att människor nu ska få möjlighet att bli friska utan att behöva bli fattiga.

 

• Yrkeshögskolan byggs ut
Fortfarande misslyckas var femte rekrytering inom svenska företag för att företagen inte hittar personer med rätt kompetens att anställa. Det visar Svenskt näringslivs rekryteringsbarometer. För att råda bot på det börjar nu yrkeshögskolan äntligen att byggas ut. Varje utbildning inom yrkeshögskolan motsvarar ett behov på arbetsmarknaden. Under flera år stretade den borgerliga regeringen emot utbyggnaden av yrkeshögskolan.

 

GPs ledarsida skulle kunna förfasa sig över att alla inte behöver gå på högskolor och universitet för att ha mycket goda chanser att få ett jobb.

 

• Och mycket mer
I den budget för 2016 som den rödgröna regeringen fick igenom i riskdagen finns bidrag till barn som behöver glasögon, pengar till kommunerna för att anordna kostnadsfria sommaraktiviteter och slopandet av pensionärsskatten för de pensionärerna med de lägsta inkomsterna.

 

Här finns ju massor för GPs ledarsida att förfasa sig över i kommande ledare. Alla dessa reformer bygger Sverige starkare och mer jämlikt. Nu kommer också tillväxten i gång och för första gången sedan 2006 kommer dessa ökade rikedomar som vi i Sverige jobbar ihop användas för att ge fler möjligheter på arbetsmarknaden så att ännu fler kan få ett jobb och för att börja sy ihop revorna i välfärden. Detta kommer också att göra det lättare för invandrare att etablera sig i det svenska samhället.

 

Med en fortsatt borgerlig regering hade skattesänkningarna, nedskärningarna och den höga arbetslösheten fortsatt.

 

Fyrvaktaren11/2 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

 
 
Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

9/2 2016. Med kommunala insatser har hoten mot blåsljusyrken minskat i Göteborg.

Blogg 160209
|
 Tipsa en vän
 

Att ge sig på ambulanspersonal, poliser och brandmän och förstöra deras bilar och utrustning är att ge sig på människor som upprätthåller tryggheten i vårt samhälle. Det är därför inte bara angrepp på människor utan också på tryggheten.

 

Hösten 2009 var det flera ungdomar i nordöstra Göteborg som var hatiska till polis och räddningspersonal. Det visade sig i skadegörelse. För att få ett slut på det startade utbildningen Människan bakom uniformen, MBU, på fritidsgården Radar 72 i Kortedala. Ett tiotal ungdomar i Kortedala och Bergsjön deltog.

 

De fick träffa räddningspersonal, poliser och biljettkontrollanter för att lära känna människan bakom uniformen och poliserna och de andra fick lära känna ungdomarna. Arbetet har blivit så framgångsrikt att det har spridit sig till andra stadsdelar i Göteborg och till andra städer. I höstas genomfördes den tolfte MBU-utbildningen i Göteborg.

 

Förmodligen är detta orsaken till att det har varit mycket ovanligt med skadegörelse riktad mot poliser och räddningstjänstens personal under de senaste åren i Göteborg. I måndags förstördes en polisbil i centrala Göteborg. Samtidigt har det skett liknande händelser på andra platser i Sverige. Det får i dag Naomi Abramowicz att reagera i en ledare i GP.

 

Mönstret på GPs ledarsida känns igen. Ta en eller ett fåtal händelser. Påstå att det som skett är ett led i en utveckling som innebär att det bara blir värre och värre. Placera det som skrämmer ”i stadsdelar som präglas av social oro och utanförskap” och där ”risken för hot, våld och skadegörelse är särskild stor”. Presentera ingen orsak. Föreslå ingen lösning.

 

Resultatet blir en helt vanlig dystopisk och alarmistisk GP-ledare med syfte att bygga upp ett samhälle där det finns ett ”vi” och ett ”dom” eller ”ett A-lag och ett B-lag” som Abramowicz skriver.

 

Tyvärr är det just när den känslan får fäste hos ungdomar som ser mörkt på sin egen framtid och som saknar normer om vad som är rätt och fel som attackerna på samhällets olika funktioner uppstår.

 

Brist på delaktighet och möjligheter när det gäller utbildning, jobb eller bostad föder hos vissa en ilska som riktas mot samhället. Då blir polis, ambulans, räddningstjänst, bussar och spårvagnar måltavlor för aggressionen mot samhället.

 

MBU-utbildningen visar att det går att göra något som underlättar för dem som jobbar med att hjälpa andra människor samtidigt som det hjälper ungdomar att inte falla in på en kriminell bana. Det känns bra att veta att denna verksamhet fortsätter, även om GPs ledarskribenter inte ens har ansträngt sig om att ta reda på att den finns.

 

Vägen till ett samhälle där kriminalitet minskar och tilliten mellan människor ökar handlar om jämlikhet. Jämlikhet nås genom allas rätt till utbildning, arbete och bostad. Efter åtta år av borgerlig regering och ett ytterligare år med en borgerlig statsbudget är nu detta åter målet med regeringspolitiken i Sverige.

 

Ett samhälle måste kunna fördöma och straffa kriminalitet och samtidigt förebygga genom att ge människor möjligheter att förverkliga sina drömmar inom lagens ramar.

 

För GPs ledarsida tycks det bara finnas fördömanden. Det gör bara saken värre. Samtidigt glömmer GPs ledarsida bort att brottsligheten sedan fler år minskar i Göteborg, i Sverige och i hela Västvärlden.

 

Fyrvaktaren 9/2 2016

Ny Tid vs GP

 


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

8/2 2016. Skolsegregation och resursbrist avgör skolsituationen. Inte några föräldrars Facebookkommentarer.

Blogg 160208
|
 Tipsa en vän
 

Återigen är ungdomen förlorad!

 

Att läsa dagen gästkrönika på GPs ledarsida är som att förflyttas till de konservativa bloggarnas bubbla på Twitter. Här kommer en skribent, Susanna Mannelin, som utifrån stenhård research på en (!) diskussionsgrupp på nätet, oklart vilken, har hittat bevis för att det är flummiga föräldrar som förstör skolan.

 

Det är den bristande disciplinen i hemmen som är roten till de försämrade skolresultaten. Denna enorma evidensmassa ger oss naturligtvis skäl att fundera kring hur en del ser på barnuppfostran, men det har inget, eller åtminstone väldigt lite med skolresultat och disciplin i klassrummet att göra.

 

Evidensen för hur det fungerar i skolan är inte heller imponerande, att en del lärare upplever sig sakna stöd hos föräldrar och/eller skolledning är naturligtvis beklagligt men att det skulle innebära fritt spelrum för elever att bete sig hur som helst är helt enkelt fel. Det är nämligen inte föräldrarna som är med barnen i klassrummet. Det är lärarna och annan pedagogisk personal.

 

Det är lärarna som ansvarar för barnens arbetsmiljö. Inte föräldrarna. Det är skolledare som ser till att lärarna får rätt förutsättningar. Inte föräldrarna. Ledarskap är svårt. Att leda barn kräver en hel del och självklart blir det enklare om föräldrarnas uppfostran går hand i hand med skolans verksamhet. Men om dina föräldrar förespråkar fri uppfostran på Facebook avgör inte om du som elev lyckas sköta dig i skolan eller inte.

 

Skolsegregation eller resursbrist, som kanske andra än GPs gästskribent skulle hävda, är grunden till problemen i skolan. Regeringen har ju till exempel skjutit till medel för att minska antalet barn i klasserna i de lägre årskurserna. Det är inte hela lösningen men en bit.

 

I Göteborg försöker stadsdelarna nu att skapa möjligheter för nyanlända genom att de att delas upp i fler skolor. Detta för att undvika att segregationen ska bli ännu större. Det välkomnas både av elever och av lärare på de skolor som är strikt svenskt segregerade i dag.

 

Skolan ska vara en spegel av samhället. Därför är den bussning av nyanlända elever från Biskopsgården till Torslanda som Naomi Abramowicz tar upp i sin ledare i dagens GP bra. Tyvärr speglar dagens skolsegregation i Göteborg dagens bostadssegregation också. Men för de föräldrar som inte vill acceptera att deras barn ska få träffa barn från andra länder än Sverige i sina skolor finns fortfarande de privata skolorna att ta till. För att komma åt de segregerade skolorna räcker inte bussning. Då måste friskolesystemet förändras.

 

Den förrymda bloggposten som Susanna Mannelin tar för intäkt för sina åsikter känns som ytterligare ett steg in i den batongliberala inriktningen på GPs ledarredaktion. Det finns inget samhällsproblem som inte kan lösas genom att folk tar sig i kragen och det blir lite ordning och reda.

 

Fyrvaktaren 8/2 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

 
 
Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

2/2 2016. Teodorescu missar att brottsligheten minskar när hon oroar sig för invandringen

Blogg 160202
|
 Tipsa en vän
 

Dagens ledare i GP fortsätter på det inslagna spåret. Att aktivt skriva ner Göteborg och resten av Sverige.

 

Som Fyrvaktaren tidigare skrivit minskar brottsligheten i Göteborg samtidigt som oron ökar. GPs ledarsida kanske ska fundera på sin egen roll i den utvecklingen.

 

Brottsligheten i Göteborg har minskat mellan 2002 och 2013. Det visar rapporten ”Brott och trygghet” från Göteborgs stad, polisen och Göteborgs universitet som presenterades för en vecka sedan.

 

Samma utveckling har skett i resten av landet. Det som skiljer Göteborg från övriga Sverige är att oron för att bli utsatt för brott ökar. I landet generellt minskar den.

 

 

Det är dags att GPs ledarredaktion att fundera över sin egen roll i den utvecklingen. Läser människor om att de bör oroa sig för brott så kommer oron för brott att öka. Även när brottsligheten faktiskt minskar.

 

Med den här bakgrunden börjar Alice Teodorescus oro känns allt mer riktad mot invandringen i sig.

 

Fyrvaktaren skulle därför vilja tipsa om något annat Teodorescu skulle kunna oroa sig över, nämligen socialdemokratisk politik beslutad av Sveriges riksdag.

 

I går inleddes arbetet för att avskaffa Fas 3. Tidigare i år inleddes arbetet för att ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Arbetslösheten minskar och tillväxten ökar.

 

Det gör skillnad vem som styr Sverige, och just nu går det bra för Sverige. Fyrvaktaren känner en oro över att Teodorescu faktiskt missat detta.

 

GP väljer som vanligt att fokusera på en redan utsatt grupp i samhället, och kommenterar knappt helgens händelser i Stockholm. Där en grupp rasister och nazister attackerade människor med utländsk bakgrund.

 

I stället fokuserar Teodorescu på på ”White Flight”, ett amerikanskt begrepp som innebär att de rika och välutbildade delarna av befolkningen flyttar när andelen utrikes födda blir för stor. Hon menar att vi i Sverige nu snart skulle nå gränsen för vad den infödda befolkningen klarar.

 

Att överklassen sällan vill bo med någon annan verkar inte relevant för henne, men de senaste årens utveckling i Göteborgsregionen talar emot henne. I dag har Göteborg ett positivt flyttningsnetto gentemot krankommunerna. Så var det inte för tio år sedan.

 

Bostadssegregation är inget nytt fenomen, och kan knappast skyllas på ensamkommande barn.

 

Om ledarsidan på en av Sveriges största tidningar gång på gång skriver ned såväl Göteborg som resten av landet kommer bilden av samhället förändras. Att oroa sig över invandring och invandrare gör att man missar viktiga saker, bland annat att regeringen har presenterat en plan för att förbättra integrationen och att förberedande fredssamtal om Syrien nu har inletts.

 

Vetskapen om det skulle säkert minska oron hos Teodorescu och bland de läsare hon försöker skrämma upp.

 

Fyrvaktaren 2/2 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

1/2 2016. Socialdemokratins uppgift är att återskapa tron på ett gemensamt samhällsbygge

Blogg 160201
|
 Tipsa en vän
 

I dag diagnostiserar Naomi Abramowicz Socialdemokraterna med allehanda åkommor på GPs ledarsida. Om denna sjukdomsbild gäller ett parti som syresätter sig med sympatier från 23 procent av landets väljare, kan man ju fundera på hur hälsan är för andra partier med lägre stöd.

 

Men frågan om Socialdemokraternas sjunkande väljarstöd ska tas på allvar. Särskilt med tanke på att de partier som växer förespråkar ökade klyftor i samhället utifrån klass eller etnicitet. I själva verket både och. Sverigedemokraterna och Moderaterna vill båda slå undan benen på det som är grunden för Sveriges världsledande näringsliv och tillväxtskapande välfärdssystem.

 

Den grunden handlar om att vi bygger trygghet och utvecklingskraft tillsammans oavsett vilka föräldrar man har, var man är född eller vilka andra förutsättningar som man har fötts med. Detta med vetskapen om att vi alla blir starkare av att ingen lämnas efter.

 

De senaste decennierna har människors förhoppningar om att det nog ska gå att skapa denna trygghet och utvecklingskraft på egen hand eller i en grupp med personer som liknar en själv slagit rot. Socialdemokraterna har inte lyckats med att slå hål på dessa myter på samma sätt som under tidigare decennier.

 

Socialdemokraternas långa regeringsinnehav drog Sverige ut ur fattigdom till att bli en av världens mest jämlika och mest kunskapsintensiva ekonomier. Detta skedde genom att en starkt växande ekonomi användes till ständigt nya reformer som omfördelade resurserna i samhället så att jobben fortsatte att bli fler, välfärden förbättrades och levnadsstandarden höjdes för alla.

 

Sedan slog ekonomiska kriser mot hela världsekonomin vilket även påverkade Sverige, men välfärdssystemen här har skyddat svenska löntagare bättre än i andra länder och Sverige har snart varit på banan igen.

 

Men att socialdemokratin har tappat den starka relationen med många svenskar är tydligt i takt med att arbetslösheten, segregationen och bostadsbristen har ökat. Det samma gäller partiets starka koppling till den vetenskapliga forskningen om vad som skapar ett bättre samhälle för folkflertalet.

 

Ett tragiskt exempel på det förändrade samhällsklimatet som socialdemokratin inte har lyckats hålla borta märks i den krönika som i dag psykiatrikern, överläkaren och författaren David Eberhard skriver på ledarsida i GP. Han beskriver hur ”emotionella argument” förefaller vara allt viktigare ”i dagens offentliga debatt.

 

”Eberhard skriver: "När en självutnämnt politiskt korrekt samling högljudda och fanatiska människor sätter agendan över vad som anses vara fint att tycka, är det lätt att vanliga människor håller tyst." Detta menar han är fallet i dag i det som han raljant kallar för ”den humanitära supermakten Sverige”.

 

I dag "handlar debatten”, enligt honom” inte om fakta utan om känslor". Den som "vågar vara nyanserad och eftertänksam" "blir utpekad av mediemobbarna".

 

Hela hans text är ett praktexemplar av dagens offentliga samtal där en politik baserad på alla människors lika värde eller en strävan efter jämlikhet betraktas som känslomässiga luftslott medan främlingsfientlighet och sociala skillnader är det rationella.

 

Att detta snömos från högerdebattörer fått skrämmande fäste i Sverige märks i Sverigedemokraternas opinionssiffror och i den dramatiska politiska omläggningen av GPs ledarsida. Steg för steg, för att använda Peter Hjörnes ord från gårdagens söndagskrönika på ledarsidan, vill nu Eberhard med flera att det politiskt korrekta ska vara att skilja på vi och dom och skylla samhällsproblem på kultur och etnicitet.

 

Men aldrig ges några vetenskapliga belägg för dessa påståenden. Allt handlar bara om att bygga upp en stämning av att det okända är ett hot mot den egna positionen i samhället, på arbetsmarknaden och i privatlivet.

 

Tidigare har socialdemokratin lyckas hålla dessa stämningar stången med hjälp av en tro att vi tillsammans kan bygga ett bättre samhälle för alla. Arbetet för att skapa trovärdighet för det budskapet är en av många uppgifter för dagens socialdemokrati. Tyvärr har inte åtta borgerliga regeringsår gjort den uppgiften lättare.

 

Fyrvaktaren 1/2 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

31/1 2016. Om Hjörne menar allvar med åsiktsskyldighet mot rasism måste han agera mot GPs Facebookkommentarer

Blogg 160131
|
 Tipsa en vän
 
Det är så sant det som Peter Hjörne skriver i dag i sin söndagskrönika på GPs ledarsida, att utvecklingen består av många små steg och att det var många sådana små steg som till slut ledde fram till Förintelsen av judar, fackföreningsmedlemmar, funktionsnedsatta, homosexuella, romer, oliktänkande av många slag och många fler där till som Hitler och hans nazister inte ansåg sig passa in i det Tredje riket.

 

Han citerar sedan Mona Sahlin som under minnesdagen för Förintelsens offer i Göteborgs synagoga beskrev ”det första steget”:
”Vi och dom, när det uttalas så måste vi passa på. Inget är så farligt, det är ett av de stegen på fel väg. Då måste vi tala, säga emot.”

 

Det är bra att Hjörne är en tydlig röst mot förföljelsen av judar som fortsätter än i dag i Sverige och på många andra platser i världen.

 

Hjörnes avslutning är riktigt bra: "Steg för steg för steg. Låt oss aldrig glömma de orden, för det är så det börjar - och med likgiltighet, relativisering och underskattning.
Och låt oss minnas att varje antisemitiskt eller rasistiskt uttalande måste bemötas - hur oskyldigt det än kan te sig! För vi har åsiktsfrihet men också åsiktsskyldighet!"

 

Om Hjörne menar allvar med det som han skriver behöver han börja använda åsiktsskyldigheten mot rasistiska uttalanden på GP Ledares Facebooksida. Alice Teodorescu och de andra ledarskribenterna skriver dystopiska texter på ledarsidan om hur förfärligt allt i samhället har blivit och hur mycket värre det kommer att bli på vägen mot det slutliga sönderfallet.

 

Någon förklaring till varför de ser denna utveckling skriver de aldrig rakt ut. Det gör i stället personer som skriver kommentarer på GP Ledares Facebooksida.

 

I torsdags skrev Naomi Abramowicz om ”stöket” på bibliotek och simhallar. JH Forsman fyller i: ”Det är väl mycket ensamkommande som hänger på offentliga inrättningar som bibliotek och simhallar mm. De har sannolikt inte fått så mycket tillsägelser under sin korta tid i Sverige.”

 

Tony Ekelund fortsätter: ”Detta är priset för öppna hjärtan.”

 

Och Björn Ek: ”Vi nationella har fått rätt hela tiden.”

 

Och Stefan Nallen Andersson: ”Vi har ägnat de senaste decennierna åt att byta ut befolkningen, är det då så konstigt att landet börjar bli svårt att känna igen?”

 

I går skrev Teodorescu att många frågar sig ”om det inte redan är för sent. Allt fler vittnar om en uppgivenhet inför samhällsutmaningarna”.

 

Oscar Antbring fyller i: ”Redan innan den stora asylmottagningen hade Sverige 55 no-go zoner och stora problem med segregation, ökad kriminalitet, social oro etc. Vad göra man då? Jo, man tar emot ett par 100 000 unga män från MENA (Mellanöstern och Norra Afrika, Fyrvaktarens anm.) bara för att man (inte)… vill riskera liknas vid SD.”

 

Minns Hjörnes citat av Sahlin om att det ”första steget” handlar om en uppdelning i ”vi och dom”.

 

Inte vid något tillfälle har GPs ledarredaktion gått in på Facebooksidan och påpekat att de som kommenterat ledarartiklarna med rasistiska förklaringar har missförstått dem. Om ledarredaktionen på den tidning som Hjörne äger inte använder sig av den ”åsiktsskyldighet”, som enligt honom innebär att ”varje …rasistiskt uttalande måste bemötas”, vad är då hans ord i dagens söndagskrönika värda? Är det inte dags för Hjörne att börja gräva där han står?

 

Fyrvaktaren skulle kunna göra en insats här, men Ny Tid är tyvärr blockerade från att lämna kommentarer på den Facebooksida där rasismen gror.

 

De små steg som tas av GPs ledarredaktionen mot att skyller problem i samhället på vissa grupper följs av ytterligare steg bland kommentarerna på den egna Facebooksidan. Det kan liknas vid de så kallade stigbygelhållarna i 1930-talets Tyskland. Det var konservativa tidningar som köpte nazisterna världsbild.

 

Under helgen har dessa små steg fortsatt till uppmaningar på flygblad om att ge sig på ”nordafrikanska gatubarn” och efterföljande samordnade attacker mot mörkhyade i Stockholm.

 

”Steg för steg för steg. Låt oss aldrig glömma de orden”, som Hjörne skriver.

 

Fyrvaktaren 31/1 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

29/1 2016..Osäkerheten kring sprutbyten består. Så också Espigas inflytande

Blogg 160129
|
 Tipsa en vän
 

Dario Espiga (S) har meddelat att han kommer att lämna sitt uppdrag som kommunalråd och som ledamot i kommunstyrelsen i slutet av mars, inte kommunfullmäktige, som Adam Cwejman felaktigt uppger i dagens ledare i GP. ”Med Espiga försvinner förhoppningsvis det skadliga motståndet från stadens socialdemokrater” mot sprutbytesprogram för narkomaner.

 

Innan Fyrvaktaren går in på argumenten för att vara ytterst försiktig med att införa sprutbytesprogram gör det att ifrågasätta Cwejmans tro på att allt förändras med att Espiga lämnar kommunstyrelsen.

 

1. Espiga är sedan ett år inte kommunalråd med ansvar för sociala frågor, vilket Cwejman påstår. Trots det har sprutbyte inte införts.

 

2. Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i Göteborg säger nej till sprutbyte. Dessa partier har majoritet i fullmäktige. Därför har inte sprutbyte införts.

 

3. Beslut om sprutbyte fattas av Espiga fullmäktige, stadens högsta beslutande organ. Där kommer Espiga sitta kvar. Så nästa gång frågan behandlas har han lika mycket att säga till om som i dag.

 

Cwejman menar att motstånd mot sprutbytesprogram har ”bristande förankring i den medicinska forskningen”. De närmaste forskningskällor som han själv kommer med handlar om att ”den sammantagna bilden från länder som Australien och USA, där sprutbyten använts i flera decennier” är att smittspridningen minskar.

 

Tyvärr har forskning kring narkotikamissbruk och sprutbyten som borde varit objektiv fått inslag av tyckande. Fyrvaktaren gräver trots det djupare i den och sätter in den i ett svensk och göteborgskt sammanhang

 

1. Det finns inga kontrollerade studier av sprutbytesprograms effekter. Av etiska skäl anser man sig förhindrad att jämföra resultat av sprutbytesprogram med kontrollgrupper som inte har tillgång till fria sprutor.

 

2. Den mest omfattande och renommerade metastudien, det vill säga en undersökning av tidigare forskningsresultat, gjordes under ledning av Norah Palmateer vid den brittiska hälsovårdsmyndigheten 2010. Palmateer konstaterade att forskningen inte kan leverera oomtvistliga argument varken för att starta sprutbytesprogram eller att avstå.

 

3. Det vanligaste argumentet för sprutbytesprogram är att förhindra smittspridning och nu främst av hepatit-C. I Sverige finns det inga tecken på att just sprutbyte skulle minska smittspridningen. Folkhälsomyndighetens egen statistik visar att det i Västra Götalands län över en tioårsperiod är färre fall av hepatit-C i förhållande till befolkningen än i Stockholms län och Skåne där man har sprutbytesprogram.

 

4. Samma sak gäller för drogrelaterad dödlighet enligt Socialstyrelsen. De senaste tio åren har Västra Götalands län haft lägre antal döda per 100 000 än Stockholms län, Skåne och riket som helhet. Mot bakgrund av de svenska myndigheternas egen statistik är det svårt att se att sprututbyte skulle minska smittspridningen.

 

5. Blodburen smitta som hepatit-C och hiv är inte den största hälsorisken för injektionsnarkomaner. Varje år dör 100-tals fler sprutmissbrukare av överdoser och orena substanser.

 

6. Att med injektioner införa giftiga ämnen förbi kroppens alla skyddsbarriärer rakt in i blodomloppet är den ojämförligt farligaste formen av narkomani. Varje vecka dör flera människor i Sverige genom själva formen för missbruket. Om samhället ska sprida verktygen för detta måste forskningsevidensen för att fördelarna överväger nackdelarna vara otvetydiga. Och som de mest renommerade metastudierna visar är det inte fallet.

 

Experter som varit övertygade bortom evidensen har misslett politiken tidigare. Vi har till exempel haft experiment med legal förskrivning av tung narkotika utifrån skademinimeringsargument, som visade sig ha oönskade och av expertisen oförutsedda effekter när det gällde etableringen av centralstimulerande preparat inom missbrukarkretsar.

 

Ingen tror att människor debuterar i narkomani genom sprutbytesprogram. Men drogvaneundersökningar visar att ungefär hälften av de tunga missbrukarna av opiater och centralstimulerande (heroin och amfetamin) inte använder sprutor utan intar preparaten genom munnen eller via rökning. En anledning är att sprutor, som är ett mer ekonomiskt och rusintensivare distributionssätt, är en bristvara i Sverige.

 

Det finns i sammanhanget en inte försumbar risk att sprutanvändningen bland tunga narkomaner blir vanligare genom den ökade tillgång som följer av sprutbytesprogram. Även om man inte klart kan belägga orsakssamband, så har man i Skåne gjort iakttagelsen att sprutmissbruk blivit mer spritt samtidigt som sprutbytesprogrammet har pågått i Malmö.

 

Med tanke på att 100-tals fler människor dör av injektionsbruket i sig än av missbruksrelaterad blodburen smitta ter sig Göteborgspolitikens försiktighetsprincip välgrundad.

 

Det finns dock en omständighet till. Ibland anförs att sprutbytesprogram är ett bra sätt att få kontakt med missbrukare för att motivera för avgiftning och rehabilitering. Så är det nog ibland. Men de flesta sprutmissbrukare är kända redan genom socialtjänsten.

 

Här kan det göras mycket mer för att motivera och ge kända missbrukare professionellt stöd att bryta sina destruktiva drogvanor. Det är nog nödvändigt för att få ökad förståelse och respekt för den restriktiva narkotikapolitik som det finns en samsyn om över blockgränsen i Göteborg.

 

Fyrvaktaren 29/1 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

28/1 2016. Abramowicz kan vara lugn. Inget tyder på att ”stöket” breder ut sig.

Blogg 160128
|
 Tipsa en vän
 
Om du inte kan belägga den samhällsutveckling som du vill beskriva med statistik, se till att hitta några enskilda händelser i stället. Och kom ihåg att våldet på bibliotek är den främsta mätaren av samhällsutvecklingen. Det tycks vara en regel för GPs ledarsida. Särskilt när syftet är att sprida skräck och oro i samhället.

 

I dag lär oss Naomi Abramowicz att vara rädda för ”stöket”, det ökande ”stöket” som sprider sig från plats till plats i samhället och som gör att det ”finns mycket som tyder på att” den höga tilliten människor emellan i Sverige ”kommer att förändras”.

 

Om det är biblioteken och simhallarna i dag kan vi med hjälp av Abramowicz alarmistiska tongångar själva lista ut var ”stöket” och den antydda försämrade tilliten kommer att slå till här näst.

 

Allt våld och alla trakasserier är fel och förkastliga, samtidigt ska man som opinionsbildare passa sig för att lura sina läsare att den generella samhällsutvecklingen går åt ett annat håll än vad den gör. Man ska också vara noga med proportionerna.

 

Fyrvaktaren reder ut hur det ligger till med "stöket" och tilliten.

 

1. ”Stöket” i Göteborg
Brottsligheten i Göteborg har minskat mellan 2002 och 2013. Det visar rapporten ”Brott och trygghet” från Göteborgs stad, polisen och Göteborgs universitet som presenterades för en vecka sedan. Rapportförfattaren, sociologiprofessorn Sven-Åke Lindgren, tror att antalet brott kommer att fortsätta att minska.

 

Han talar om ett ”skötsamhetsideal” bland dagens svenska ungdomar. ”Allt färre begår brott, tar droger eller berusar sig”, säger han till Göteborgs stads nättidning ”Vårt Göteborg”.

 

När det gäller misshandel, olaga hot och rån är antalet sådana brott lägre i Göteborg än i Stockholm och Malmö.

 

2. ”Stöket i Sverige”
Trenden med färre antal brott finns i hela Sverige. Ja faktiskt i hela Västvärlden, enligt rapporten ”Brott och trygghet”.

 

3. Oron för ”stöket”
Trots att brotten blir färre är oron för att bli utsatt för brott och otryggheten utbredd i Göteborg, enligt rapporten. Sett till hela landet minskar oron, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

 

4. Tilliten
SOM-institutet vid Göteborgs universitet mäter den mellanmänskliga tilliten varje år. Under åren 1996 till 2014 har den legat konstant. Några tendenser till att den skulle sjunka finns inte.

 

Jämfört med andra länder är tilliten mellan människor i Sverige mycket hög. I boken ”Jämlikhetsanden” (2010) menar författarna Richard Wilkinson och Kate Pickett att det beror på att Sverige är ett av världens mest jämlika länder.

 

Som vanligt saknar dagens ledare en förklaring till varför utvecklingen skulle vara som Abramowicz påstår. Som vanligt saknar dagens ledare också förslag på vad som kan göras för att undvika de beskrivna problemen.

 

I stället gör hon som ledarskribent på GPs obundet invandringskritiska ledarsida det lätt för sina läsare att själv dra slutsatsen att både grunden till "stöket" och den sjunkande tilliten samt lösningen ligger i invandringen. Någon sådan statistik finns inte att finna. Därför håller hos sig till enskilda händelser.

 

Hur oron för brott och tilliten utvecklar sig ligger nu i hög grad i händerna på personer som Abramowicz som inte drar sig för att svartmåla verkligheten och peka ut syndabockar.

 

En annan tanke är att företag som tillverkar larm och övervakningskameror har genomfört en lyckad lobbykampanj gentemot henne och nu hoppas på nya försäljningsframgångar.

 

Fyrvaktaren 28/1 2016

Ny Tid vs GP
• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

26/1 2016 .Sluta skrämmas med ”tickande bomber”. Kom med förslag på åtgärder i stället.

Blogg 160126
|
 Tipsa en vän
 

En 22-årig kvinna dog i går efter att ha blivit knivskuren under sitt arbete på ett HVB-hem i Mölndal för ensamkommande flyktingbarn. Det är fruktansvärt och oerhört tragiskt. Ingen ska dö på jobbet.

 

Statsminister Stefan Löfven (S) tog sig snabbt till Mölndal för att informera sig om läget och för att visa sitt deltagande i sorgen med kvinnans familj, vänner, arbetskamrater och med de boende på HVB-hemmet.

 

Utredningen om vad som hände har knappt börjat, men det hindrade inte Alice Teodorescu från att ha sin analys klar bara några timmar efter att kvinnan avlidit. Dagens ledare som publicerade på GPs hemsida redan i går eftermiddagen, går ut på att vi antingen får acceptera att människor som flytt till Sverige ”får utstå trakasserier, våld och hot också här, och att personal som går emellan bråk gör det med livet som insats – eller så får vi medge att vi har tagit oss vatten över huvudet och att situationen har blivit ohanterlig”.

 

Att det finns en tredje väg som handlar om att förbättra situationen på asylboenden och på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och snabba på asylprövningsprocessen finns inte i Teodorescus värld. I stället tar hon händelsen i Mölndal och några ytterligare incidenter på asylboenden till intäkt för att ”Sveriges asylboenden har förvandlats till en tickande bomb”.

 

Stefan Löfvens budskap under sin presskonferens i gårkväll var tydlig. Situationen på asylboenden ska förbättras, myndigheter som arbetar med asylprocessen och flyktingmottagandet ska få de resurser som krävs för att klara av dessa. Han lovade att antalet stödboenden för barn och ungdomar ska bli fler för att råda bot på dagens platsbrist och att kompetens bland dem som jobbar med personer som lider av traumatiska upplevelser ska förbättras, oavsett om det handlar om flyktingar eller personer som bott i Sverige hela sina liv.

 

Innan jul fick landets kommuner och landsting tio miljarder extra för att finansiera flyktingmottagandet. Under mandatperioden avsätter regeringen ytterligare en miljard för att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården.

 

Att situationen på många asylboenden inte är bra framkommer i en nyhetsartikel i dagens GP där företrädare för fackförbunden Vision och SSR ger sin syn på saken. Ensamarbete är vanligt på HVB-hem, menar de fackliga företrädarna, och det aktuella HVB-hemmet i Mölndal verkar enligt medieuppgifter tyvärr inte ha varit något undantag vid olyckstillfället.

 

Väntetiderna för att få asyl eller uppehållstillstånd i Sverige måste kortas drastiskt. Dagens situation är oacceptabel för såväl anställda på Migrationsverket och andra myndigheter som för de som väntar på besked. Att nu svenskundervisning kan börja redan på asylboendet, i stället för som tidigare först när man fått uppehållstillstånd, är bra. Det snabbar på integrationen och bryter tristess. Här kan bildningsförbunden göra en stor insats.

 

Ja, hela det civila samhället behöver göra insatser i denna situation. Idrottsföreningar och andra föreningar behöver involvera människorna på asylboenden i sin verksamhet. Enskilda människor kan göra stordåd genom att finnas tillhands och erbjuda en vardag som består av mer än väntan.

 

Men för Teodorescu på GPs obundet invandringskritiska ledarsida finns bara förslag om hårdare tag mot människor som flytt. Liberalt är det inte. Det samma gäller avslutningen i ledaren där hon menar att ”den som dödar, hotar eller trakasserar under sin asylprocess” eller begår andra brott ska få ”återvända till sitt hemland”.

 

Teodorescu vet att så redan är fallet, men för henne tycks det viktigaste vara att ta varje tillfälle i akt att underblåsa främlingsfientlighet. Andra sörjer i dag en 22-årig kvinna som dödats på sin arbetsplats och jobbar för att förbättra flyktingmottagandet, vilket nu underlättas av att färre flyktingar söker sig till Sverige.

 

Fyrvaktaren 26/1 2016

Ny Tid vs GP

 


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

25/1 2016. Cwejman kastar sten i glashus om utveckligen i Egypten

Blogg 160125
|
 Tipsa en vän
 
"Vad som gör upproret så fantastiskt är att det inte är dominerat av någon enskild kraft. Det skapar även möjligheten att tiden efter Mubarak kan kännetecknas av en verkligt demokratisk regim och inte någon islamistisk "demokrati" eller valfri nationalistisk eller röd regim. Men mycket återstår innan Egypten befinner sig där."

 

Så entusiastiskt skrev Adam Cwejman på sin blogg 1 februari 2011. Då hade den folkliga resningen på Tahirtorget i Egypten pågått i ungefär en vecka. Han såg möjligheten att Egypten efter Mubarak skulle bli "en verkligt demokratisk regim".

 

I dag är Cwejman ledarskribent på GP och kritiserar skribenter som för fem år sedan hyste samma förhoppningar som han själv gjorde. Förhoppningar som tyvärr inte har besannats.

 

Med rubriken "Ett monstruöst hyckleri" kritiserar han "trotskisten Andreas Malm", som samma dag som Cwejman själv skrev på sin blogg om Egypten, skrev på Aftonbladets kultursida att det som skedde i Egypten var "den mäktigaste folkliga demokratirevolten sedan 1989" då Berlinmuren föll.

 

De andra skribenterna som Cwejman i dag anklagar för att, liksom honom själv, ha missbedömt händelserna i Egypten är Göran Greider, chefredaktör på socialdemokratiska Dala-Demokraten och Åsa Lindeborg, kulturchef på socialdemokratiska Aftonbladet.

 

Genom att följa Cwejmans blogg förstår man att dagens ledare i GP i första hand är en fortsättning på en debatt om utvecklingen i Ukraina som han haft de senaste åren med Lindeborg. I den debatten går det att ge Cwejman rätt, men vad det gäller Egypten ska Cwejman sluta kasta sten för han sitter i ett glashus uppbyggt av sina gamla blogginlägg enkelt sökbara på nätet.

 

Fyrvaktaren 25/1 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

22/1 2016. Samverkan mellan LO och S är bra för Sverige

Blogg 160122
|
 Tipsa en vän
 
Naiviteten hos GPs ledare förvånar. I dag vill GP avsluta den över 100 år långa samverkan mellan Socialdemokraterna och LO. Anledningen är att man hjälper varandra. Att samverkan är beslutad av båda organisationernas högsta beslutande församlingar verkar vara helt ointressant för ledarskribenten Naomi Abramowicz.

 

Nu är ju det här förhållandet ingen hemlighet. Däremot stretar Moderaterna envist emot att öppet redovisa vilka ekonomiska bidrag partiet får. Att avsluta den samverkan som är öppen leder nog bara till mer spekulationer vad som händer i det dolda.

 

För i det dolda sker sedan decennier andra samarbeten. Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv och dess branschförbund har köpt annonser i de borgerliga partiernas medlemstidningar till överpriser och partierna själva har fått rabatt på annonspriserna i borgerliga dagstidningar.

 

Under valåret 2006 tog Moderaterna emot 30 miljoner kronor av privatpersoner som partiet vägrade redovisa vilka de var (Arbetarrörelsens tankesmedja, Makten över debatten, 2009). Vilka krav ställde dessa privatpersoner på Moderaternas politik?

 

Visst är det olämpligt att personliga relationer mellan facktoppar och politiker leder till specialbehandling. Det är bra att Kommunals ledning nu tar konsekvensen av sina olämpliga handlingar.

 

Den formella kontakten mellan LO och Socialdemokraterna har genom åren skapat möjlighet för miljoner arbetare att höja sin levnadsstandard samtidigt som näringslivet stått starkt. LO har underlättat för industrin att genomföra massiva strukturomvandlingar med hjälp av stödåtgärder från staten som socialdemokratiska regeringar har beslutat om.

 

Den facklig-politiska samverkan har inte bara varit bra för LO och Socialdemokraterna utan för hela Sverige. Samspel mellan samhället och parterna i näringslivet har haft en mycket stor betydelse för att bygga upp den starka position som Göteborg har i den globala ekonomin i dag när det handlar om industriproduktion. Man måste vara extremt dåligt insatt i Göteborgs nutidshistoria för att missa det.

 

I dagens medie- och samhällsklimat med allt starkare röster för en ohämmad kapitalism och en hårt ansatt välfärdsstat med sämre arbetsvillkor, framför allt för de som redan har det tufft på arbetsmarknaden, behövs LOs röst höras mer än någonsin. Förhållandet mellan olika viljor i samhället liknar det från de tecknade filmerna med en djävul på ena axeln och en ängel på den andra. I mitten har vi statsminister Stefan Löfven (S). Vem som är ängel eller djävul avgör nog den ideologiska hemvisten.

 

Ett rykande aktuellt exempel på skillnaden i respekt mellan arbetsmarknadens parters roller och politikens är förra veckans blockad mot stenugnsbageriet Baka i Sannegårdshamnen. Borgerliga kommunalråd vallfärdade snabbt dit för att trotsa den fackliga blockaden genom att stödhandla och ge arbetsgivarens stöd i uttalanden till media. Från socialdemokratiska politiker hördes inte ett ljud. Är inte det ett tydligt tecken på en relation mellan borgerliga partier och arbetsgivare?

 

Ett annat exempel på hur borgerliga politiker och arbetsgivarnas organisationer går hand i hand är det strömhopp av framförallt centerpartistiska, uttalat antifackliga, statsråd till arbetsgivarnas organisationer. Maud Olofsson blev ordförande för den extremt politiskt aktiva Visita, Anna-Karin Hatt blev vd för Almega. Vad hade de gjort för att förtjäna de posterna?

 

Och hur ser GPs ledarskribenter på sin egen roll? Flera av dem är skolade inom tankesmedjan Timbros Stureakademin. Bakom Timbro står Svenskt näringslivs pengar.

 

Fyrvaktaren 22/1 2016

Ny Tid vs GP

 


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

21/1 2016. Bättre belägg hade varit önskvärt i ordrik ledare om sexuellt våld

Blogg 160121
|
 Tipsa en vän
 

Skam den som ger sig. Det verkar vara Adam Cwejmans tanke när han än en gång ger sig i kast med att förklara kulturens betydelse för benägenheten att begå sexualbrott.

 

Förra gången han gjorde det, 12 januari, gick det ju inte så bra. Det var då han fullständigt missförstod en krönika på Aftonbladets ledarsida av Katrine Marcal. För det fick han till och med publicera en rättelse där han kraftfullt tog avstånd från sitt eget agerande.

 

I dag satsar Cwejman på ord, ord och åter ord. En mer omfattande ledarartikel har nog aldrig tidigare publicerats på GPs ledarsida. Trots det lyckas han inte belägga sina teser med fakta.

 

Det han lyckas komma med är:

 

1. En forskningsrapport från UN Women om sexuella övergrepp i Egypten som visar att ”99,3 procent av de svarande hade varit utsatta för någon typ av sexuella trakasserier.” Vi får förmoda att Cwejman menar 99,3 procent av de svarande kvinnorna. Och att en majoritet av de tillfrågade männen ”ansåg att det fanns legitima skäl för en kvinna att utsättas för trakasserier, våld eller hot”.

 

2. Ett citat från en debattartikel i gårdagens Svenska dagbladet av Özge Öner, ekonomie doktor vid Institutet för näringslivsforskning, som säger att det är ”så fullständigt otänkbart att som kvinna gå ut på stan (i Istanbul) på nyårsafton att ingen jag känner någonsin har föreslagit det”.

 

Det är inget fel i dessa belägg men för att förklara orsakerna till att vissa män våldtar och trakasserar kvinnor medan de allra flesta män, oavsett kulturell bakgrund inte gör det skulle man kunna önska sig mer från ledarredaktionen på landets näst största tidning.

 

GPs ledarsida har resurser att publicera mer vetenskapligt grundade ledarartiklar än detta. Det är extra viktigt i en så spretig debatt som den som nu pågår om invandring och sexuellt våld i Sverige och andra europeiska länder.

 

Fyrvaktaren fortsätter hävda att frågan om sexuellt våld kräver en analys som utgår från både kön och vilken ställning som kvinnor har i olika kulturer. I många länder är kvinnosynen något som aldrig får accepteras i Sverige.

 

Alla kvinnor som nu berättar om hur trakasserier har blivit vardag måste tas på fullaste allvar. Det gäller också det faktum att det tycks finnas poliser som slätar över trakasserier.

 

GP gör i dag ett bättre jobb på nyhetsplats än på ledarplats. Nyhetsjournalisterna Joakim Magnå och Elias Arvidsson utgår från kvinnornas perspektiv.

 

”Bara du går igenom en klubb blir du tagen på bröst och rumpa”, säger en kvinna i artikeln och menar att vakterna sällan ser det som sker eller inte förstår problemet i det.

 

En statistikgenomgång visar att anmälningarna av sexuella ofredanden i centrala Göteborg har varit ungefär den samma under de senaste fem åren. Men då måste man veta att väldigt många trakasserier inte anmäls. Frågan är också om benägenheten att anmäla brott som vare sig vakter eller poliser tycks bry sig om har ökat eller minskat.

 

Däremot har inte främlingsfientliga krafter något att hämta ur denna Göteborgsstatistik när de vill hitta samband mellan ökad invandring och ökade sexualbrott.

 

En ledartext bör ha stöd för sin argumentation i forskning, polisstatistik och erfarenheter från Sverige. Adam Cwejman finner i stället mest stöd för sina åsikter i sina egna åsikter. Det hjälper oss inte, vare sig med att förklara samhällsfenomen eller bilda opinion för varje kvinnas rätt till sin egen kropp.

 

Fyrvaktaren 21/1 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

18/1 2016- GP mörkar högerextremisters judehat och ger muslimer all skuld. Varför?

Blogg 160118
|
 Tipsa en vän
 

”Judarnas uttåg är Europas skam” skriver Naomi Abramovicz på GPs ledarsida i dag med hänvisning till en ökad flyttström av judar från Frankrike till Israel. Sant är att det finns judehat i det franska samhället bland människor med muslimsk bakgrund som Abramovicz nämner, men också bland infödda fransmän i kölvattnet av den högerextrema och antimuslimska Nationella Fronten som hon inte nämner.

 

Den nuvarande partiledaren Marie le Pen försöker tona ner den judefientlighet som underblåstes av hennes far, Nationella Frontens grundare Jean-Marie le Pens förnekelse av förintelsen under andra världskriget. Med rötter i 1800-talets franska rasism som den formulerades av Arthur de Gobineau finns fortfarande ett drag i antisemitismen i Frankrike att den riktas mot båda de semitiska folken, såväl araber som judar.

 

När Abramovicz skuldbelägger hela Europa för flyttströmmen av judar från Frankrike till Israel nämner hon inte att det finns en lika stor flyttström i andra riktningen från Israel till Europa - framför allt till Tyskland och Berlin - av unga krigströtta judar som återvänder till sina förfäders hemorter i flykt från Mellanösterns etniska konflikter. Detta rapporterade t.ex. SVT-programmet Utrikeskorrespondenterna om i december 2014. Enögdhet är sällan en fungerande problemlösningsmetod.

 

Hon nämner heller inte att den studie från Levande studier som hon refererar till stöd för konstaterandet att det finns judefientligheten bland muslimer även i Sverige visar att intoleransen mot muslimer är större i Sverige än mot judar. Även här anlägger Abramovicz en enögdhet som tenderar att eskalera konflikter snarare än bidra till deras lösning.

 

Det vore välgörande om GPs ledarsida kunde tala klarspråk om hets och hatbrott mot både muslimer och judar. Varför tystnaden om till exempel helgens brand i en moské i Borås som polisen utreder under brottsrubriceringen mordbrand?

 

Som sagt, enögdhet är sällan en fungerande problemlösningsmetod.

 

Fyrvaktaren 18/1 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

15/1 2016 2. Kallar Göteborg för Nordens största jihadistfäste. Självklart utan någon källa.

Blogg 160115
|
 Tipsa en vän
 

Låt den sedan lång tid tillbaka socialdemokratiskt ledda kommunen Århus i Danmark stå som modell för arbetet mot våldsbejakande extremism i Göteborg. Den uppmaningen kommer i dag Naomi Abramowics med i dagens ledare i GP. Det var det högsta betyg som GPs ledarsida har gett till socialdemokratisk kommunpolitiker sedan Alice Teodorescu tog över som politisk redaktör.

 

Annars gör ledaren skillnaderna mellan det arbete som bedrivs i Århus och Göteborg för att stoppa rekryteringen till extremistgrupper större än vad den egentligen är. Och sin vana trogen så svartmålar GPs ledarredaktion och tyvärr också GPs nyhetsredaktion Göteborgs roll i den internationella rekryteringen av krigare till olika extremistgrupper såsom IS.

 

Tidigare har GP påstått att Göteborg utifrån sin folkmängd skulle vara Europas största rekryteringsbas för IS. Den polisman som är GPs gälla till uppgiften har tagit tillbaka sitt påstående, men GP har fortsatt att sprida påståendet i sitt nyhets- och ledarmaterial.

 

I dag påstår Abramowicz att Göteborg är ”Nordens främsta rekryteringsbas för jihadister”. Någon källa till uppgiften redovisar hon inte. Förmodligen av den enkla anledningen att det inte finns något sådan källa som jämför rekryteringen från olika städer.

 

Däremot finns det statistik över rekryteringen till extremistgrupper från olika länder Den mest omfattande rapporten kommer från The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, ICSR.

 

I sin senaste rapport över hur många personer, räknat som andel av en miljon invånare, som har rest till Syrien och Irak för att strida för olika extremistgrupper sätter de Bosnien (82) högst upp bland de europeiska länderna följt av Kosovo (50-75), Belgien (40), Albanien (32), Danmark (27), Sverige (19), Frankrike (18), Österrike (17) och så vidare.

 

Om man räknar hur många som har rekryterats i Göteborg och räknar flera år tillbaka toppar Göteborg listan över svenska städer, enligt Säpos beräkningar. Men ”Nordens främsta rekryteringsbas för jihadister” ligger förmodligen i Danmark, även om det då inte är Århus där det förebyggande arbetet har haft gott resultat.

 

Sedan gör Abramowicz två fel till.

 

1. Hon menar att Århus lägger tio miljoner kronor om året på sitt arbete mot denna rekrytering och att Göteborg under 2016 lägger ”endast två miljoner”. Då räknar hon bara med det anslag som Sociala resursnämnden har gett till stadens två utvecklingsledare mot våldsbejakande extremism. Till det kommer arbetet för att nå samma mål som bedrivs i de tio stadsdelsförvaltningarna och alla andra kommunala förvaltningar. För detta avsätter de egna pengar. Slutsumman blir mycket mer än två miljoner.

 

2. Hon missar att Angereds stadsdelsförvaltning, varifrån den största rekryteringen har skett tidigare, uppger att den inte känner till en enda person som rest från Angered till Syrien för att strida på över ett års tid.
Göteborg har garanterat många lärdomar att dra av Århus. Och GPs ledarsida har mycket att lära sig när det gäller hur man hanterar källor, redovisar fakta och hur man ger en nyanserad bild av den stad som många av deras läsare bor i.

 

Fyrvaktaren 15/1 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

15/1 2016 1. Fel igen när GPs ledarredaktion försöker rätta till sina fel om Livs blockad av Baka

Blogg 160115
|
 Tipsa en vän
 

Det är bra att GPs ledarsida återigen gör en rättelse, men ännu bättre hade varit om den såg till att det blev rätt i rättelsen. Det handlar om gårdagens ledare om fackförbundet Livs blockad av Baka Stenugnsbageri och visar hur illa det är ställt med de fackliga kunskaperna på GPs ledarredaktion.

 

Så här lyder rättelsen:
”I ledaren ”Livs sög nästan luften ur bageriet Baka” framstod det som att samtliga bageriets anställda tvingades byta fack till Livs, i själva verket var det enbart de tre bagarna som bytte till Livs från Hotell- och restaurang.

 

Fyrvaktaren reder ut det hela.

 

1. Blockaden handlade inte om att tvinga någon person att byta fackförbund eller tvinga någon att tillhöra något fackförbund överhuvudtaget. Det handlar om rätten för ett fackförbund att teckna kollektivavtal på arbetsplatser där det finns anställda medlemmar inom de yrken som fackförbundet har rätt att teckna kollektivavtal för.

 

2. Mellan fackförbund inom LO finns regler om vilka yrkesgrupper som de olika förbunden har rätt att teckna avtal för. För bagare är det Livs som har avtalsrätten.

 

3. Livs krav på att få teckna sitt avtal för bagerianställda på Baka Stenugnsbageri utgår från denna rätten. Då spelar det ingen roll att ägarna till Baka via medlemskap i Visita, arbetsgivarorganisationen för hotell och restauranger, är bunden av det avtal som gäller för hotell- och restaurangpersonal.

 

4. Nu när Bakas ägare har gått med på att teckna ett hängavtal med arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen omfattas företagets tre bagare av Livs bageriavtal, oavsett hur många av dessa bagare som är medlemmar i Livs eller något annat fackförbund.

 

5. För bagarna på Baka innebär avtalsbytet högre ersättningar, bland annat timlön. För ägarna till Baka innebär inte hängavtalet med Livsmedelsföretagen någon ökad kostnad.

 

6. Om de som är anställda som cafébiträdena på Baka vill vara medlem i ett fackförbund är det Hotell- och restaurangfacket, HRF, som organiserar deras yrkesgrupp och har avtalsrätten för deras yrkesgrupp.

 

GPs ledarsida får gärna göra en ny rättelse för att rätta till det som inte blev rätt i den första rättelsen. Det är det allvarliga.

 

När man ändå gör det skulle man också kunna rätta till rubriken ”Livs sög nästan luften ur bageriet Baka”. Att ”suga luften” ur något gör man för att uppnå vacuum. Förmodligen menar GP att Livs var nära att ”suga musten” ur Baka Stenugnsbageri.

 

Fyrvaktaren hoppas på fortsatt mustiga matbröd på Baka. Att suga luften ur bröden skulle kunna bli kostsamt för bageriet.

 

Fyrvaktaren 15/1 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

14/1 2016. Konkurrens på lika villkor är vinnaren på Bakas avtal med Livs

Blogg 160114
|
 Tipsa en vän
 
När världen delas upp i två sidor med företagande på ena sidan och det företagsfientliga på den andra sidan blir bilden ganska skrämmande. I dag målar Naomi Abramowicz upp bilden på GPs ledarsida av Livsmedelsarbetarförbundet, Livs, som en bödel med bilan hängande över en knästående småföretagare utan annat val än att vika sig eller dö. Detta med anledning av de senaste dagarnas blockad av Bakas stenungsbageri i Sannegårdshamnen i Göteborg.

 

Det är dags för Fyrvaktaren att beskriva verkligheten.

 

1. Under våren 2015 kontaktade Livs Baka stenungsbageri för att få teckna ett kollektivavtal, vilket företaget då saknade. 1 december 2015, dagen innan medlare från statliga Medlingsinstitutet kopplades in på fallet, gick Baka med i arbetsgivarorganisationen Visita och blev då bunden av ett kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, HRF, vilket är rätt avtal för företagets cafébiträden.

 

2. HRF och Livs, så även arbetsgivarorganisationerna Visita och Livsmedelsföretagen, är överens om att för bagare är det Livsmedelsföretagens bageriavtal som är det rätta. När företaget fortsatte att vägra teckna rätt avtal för företagets tre bagare försatte Livs företaget i blockad.

 

3. Alternativet till att fack och arbetsgivare som avtalsslutande parter på arbetsmarknaden är inte att ha en oreglerad arbetsmarknad, även om Abramowicz tycks tro det. Alternativet för en rättsstat med svaga fack är att reglera arbetsmarknaden i lagar som i USA och Storbritannien.

 

4. För det lilla företaget betyder det att det inte är de anställdas fackliga organisation som blir ens motpart utan en ännu större Goliat, nämligen staten. Företagen i Sverige har genom sina organisationer ett direkt inflytande över vilka regler som ska gälla, vilket man inte har i lagstiftade system.

 

5. Antalet arbetsmarknadskonflikter och rättsliga tvister är väsentligen mycket ovanligare i länder med starka kollektivavtal än där villkoren regleras med lag. Sverige hör till de länder med minst förluster av arbetsdagar till följd av arbetsmarknadskonflikter och lägst antal arbetsrättsliga tvister som är mycket kostsamma för företagen.

 

Livs val att sätta arbetsgivaren i blockad kan tyckas hård i ljuset av att det redan fanns ett avtal, men nu när parterna är överens och ett avtal mellan Baka och Livs är på plats visar det sig att det var effektivt för att ytterligare förbättra villkoren för bageriets anställda.

 

Livs och Bakas agerande väcker dock starka frågor kring hur fack och arbetsgivare arbetar med kommunikation, både gentemot varandra och mot allmänheten. Det känns som om konflikten borde ha kunnat undvikas.

 

Det som saknas på GPs ledarsida är bagarnas känslor av att facket tog kampen för att just de skulle få förbättrade löner. På GPs ledarsida finns bara oro för att företagarens vinstmarginaler ska försämras när den lille företagaren får vika sig under det stora facket.

 

En rimlig fråga är väl varför bagare i ett litet företag bör acceptera sämre löner och villkor än i ett större företag. En annan fråga är varför GPs ledarsida 2006 stöttade fackets agerande i konflikten med Wild ’n Fresh, medan den händelsen på dagens ledarsida beskrivs som att en ”göteborgsk företagare” föll ”offer för fackets påtryckningar”.

 

När den svenska modellen fungerar som bäst är fack och arbetsgivare två jämbördiga parter som kommer överens och därefter håller fred. Det är när den modellen i dag blir hårt utsatt för påtryckningar från arbetsgivarnas organisationer som konfliktnivån ökar.

 

LOs medlemstal ökade för första gången på länge under 2015. Det visar att behovet för starka sammanslutningar av fackligt aktiva är stort. I den härva av tillfälliga anställningar och utbredda deltider i låglöneyrken som spridit sig med arbetsgivarnas, och för den delen även många politikers nådiga godkännande, har många människors ställning gentemot arbetsgivarna förändrats.

 

När människor sover med telefonen bredvid örat för att inte riskera att missa ett påhugg via sms är det svårt att beskriva läget på arbetsmarknaden som att det är facket som står med bilan över arbetsgivarna. I stället är det arbetsvillkoren och lönerna för de som redan tjänar minst som tydligast hotas just nu.

 

Det är tveksamt om alla de småföretagare som tecknar avtal med arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer tycker att det är en jättebra idé att andra företag kan få bättre marginaler tack vare att de låter sina anställda jobba med sämre villkor som inte varit föremål för kollektiva förhandlingar. De företagarna kanske till och med kan skänka en tacksamhetens tanke till de fackliga organisationer som hjälper till att hålla ordning och reda på svensk arbetsmarknad så att inte svinigast vinner.

 

Fyrvaktaren 14/1 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

13/1 2016. Teodorescu förenklar frågan om sexuellt våld för sina egna syften. Det handlar om både kön och kultur.

Blogg 160113
|
 Tipsa en vän
 
Tänk om problemet med sexuella trakasserier och sexuellt våld hade varit så litet och så begränsat som Alice Teodorescu vill få det till i sin ledare i dagens GP. Det hade varit bra. Tänk om dessa vidrigheter bara utfördes av personer från en viss del av världen och för första gången under festivalen We are Stockholm i somras. Det hade varit bra. För det är så hon beskriver det. Allt i syfte att måla upp tydliga skillnader mellan svenskar och människor från andra delar av världen och utmåla den senaste tidens flyktinginvandringen som början av en samhällskollaps.

 

Men det är tyvärr inte så enkelt. Olika former av mäns trakasserier av kvinnor finns över hela världen och har funnits under hela den patriarkala historien. Det vi också vet är att problemet är större i samhällen där skillnaden i kvinnans underordning och männens överordning är större.

 

Den hittills mest utförliga beskrivningen av vad som har hänt under festivalen We are Stockholm 2014 och 2015 kommer från fältarbetaren Martin Eidensten. På bloggen Fältarbetaren och på debattplats i dagens Aftonbladet talar han om sexuella trakasserier som utförts av unga män med olika bakgrunder. Någon möjlighet att göra det som hänt där till en fråga om enbart etnicitet, på det sätt som Teodorescu och rasistiska nätsajter nu gör, går inte enligt honom.

 

Det gör att vi måste tänka och agera bredare för att upprätthålla den kvinnofrid som redan Birger Jarl ansåg det nödvändigt att lagstadgade om på 1200-talet. Det är inte en invandringsfråga, men den ställs på sin spets med kvinnofientliga, patriarkala attityder hos män från andra kulturer.

 

Problemet med sexuella trakasserier börjar när småkillar ropar nedsättande saker till småtjejer, fortsätter med tafsande och grövre ord i tonåren och blir sedan till våldtäkter och våld i nära relationer i vuxenlivet. Till detta kommer ett särskilt arbete för att bekämpa kvinnoförtryck som kopplas till hederskultur och andra kulturella grunder.

 

Inte blir det hela bättre av att det går att ifrågasätta polisens syn på sexuella övergrepp. En genomgång av Twitterkontot för den polis som Teodorescu citerar i dag med anledning av händelserna under We are Stockholm har under det senaste året gjort flera inlägg på Twitter om dagen om sitt arbete som polis på Södermalm, men aldrig har han skrivit om sexuella trakasserier, sexuellt våld eller om våld i nära relationer. Är inte det något att skriva om?

 

Arbetet för jämställdhet måste fortsätta i hela samhället. Sexuella trakasserier får aldrig ses som något normalt och aldrig accepteras oavsett var det sker, när det sker, vem som är förövaren eller vem som är brottsoffret.

 

För att lyckas med det måste högerextrema krafter bekämpas. Sverigedemokraternas syn på frågor om jämställdhet och våld brukar kunna sammanfattas med påståendet ”Låt pojkar vara pojkar”. Ett parti som inte har några bekymmer med att ledande företrädare går runt i centrala Stockholm med järnrör i händerna och ropar ”hora” till förbipasserande kvinnor kommer inte att öka friheten för Sveriges kvinnor.

 

Åtgärder mot könsförtryck måste hantera flera orsaker. Dit hör kön, kultur och alkohol.

 

Fyrvaktaren 13/1 2016
Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

12/1 2016. Se trakasserierna ut kvinnors perspektiv. Då är både kön och etnicitet viktiga orsaker.

Blogg 160112
|
 Tipsa en vän
 

En bra sak med övergreppen i Köln är att plötsligt har vi fått ljus på vad som tycks vara ett större samhällsproblem än vad som synts i den offentliga debatten.

 

¨”Killar i grupp är värst och när vi går ut är det nästan alltid någon som blir utsatt”, säger Nosha Efahani i en nyhetsartikel i GP i dag. ”Även om det märks av överallt så är det tydligast i nattvimlet, berättar skolkompisarna. Beteendet upprepas varje gång de går ut och dansar: killar kommer för nära, fäller kommentarer som tjejerna inte vill höra och så tafsar de.”

 

Mera hotfull tycks situationen ha blivit under festivaler i Stockholm och Kalmar i somras, när gäng av ynglingar aggressivt och handgripligt gick till attack mot kvinnliga besökare. I Köln handlade det om stora grupper berusade unga män som tog över en central del av staden och under natten förvandlade den till fridlöst land för kvinnor.

 

Två reflektioner kan göras. Den första rör polisens agerande i Stockholm och Kalmar. Det tycks finnas ett mönster av bagatelliserande av sexualiserade övergrepp som kanske var tydligare i Köln men uppenbarligen går igen här också.

 

På ett sätt kan man uppfatta problemet som mer komplicerat i Sverige än i det fortfarande mer ogenerat patriarkaliska Tyskland. Är i själva verket kapten Klänning en representativ företrädare för den svenska jämställdheten? Män som har lärt sig säga det rätta, ja till och med skarpsynt kan blottlägga och kritisera ojämställda strukturer, men i lönndom tar revansch i primitivt sexuellt våld - eller blundar för detta där det förekommer?

 

I internationella statistiska jämförelser ligger vi högt när det gäller våld mot kvinnor och sexualbrott. Våra kriminologer brukar lugna oss med att det beror på en högre anmälningsbenägenhet i vårt jämställda land. Är det verkligen hela sanningen?

 

Här hamnar vi i den andra reflektionen. På den brunaktiga högerkanten är man tvärsäker på en annan förklaring: det beror på att vi har släppt in många unga män med rötter i kvinnofientlig islamistisk kultur.

 

Går vi till brottsstatistiken så är denna grupp överrepresenterade. Justerar man för demografi och socioekonomi försvinner en del av denna överrepresentation, men inte helt. Dock är förövarna av sexualbrott av svensk bakgrund ändå så många att missförhållandena inte kan reduceras till en importfråga. Statistiken levererar inte en entydig förklaring.

 

På denna grundval utbryter lätt en ofruktbar debattkonstellation där vänsterradikaler ropar kön och högerradikaler etnicitet. I dagens ledare i GP gräver Adam Cwejman ordentligt ner sig i skyttegraven för etnicitet.

 

Han gör visserligen en sak av att inte använda detta begrepp utan hänvisar till ”normer, värderingar och kulturella skillnader”. Men det är ett ganska tunt förkläde han försöker skyla sig med. Det är ju den gängse definitionen av etnicitet när biologiska och rasmässiga skillnader inte längre är gångbara.

 

Han saknar inte poänger i kritiken av dem som säger kön, inte etnicitet. Onekligen finns en väsentlig kulturell aspekt i sammanhanget. Det är oroande om delar av vänstern förringar betydelsen av kvinnoförtryckande patriarkalisk kultur från samhällen med ålderdomliga strukturer i rädsla för att främlingsfientliga och nyfascistiska krafter ska hämta glöd för sina åsikter ur detta. Det är en taktik som synes dömd till kontraproduktivt misslyckande.

 

Men Cwejman hamnar på samma sida som ultranationalisterna när han inte alls tar med att även kön spelar en avgörande roll i sammanhanget. Framför allt brister han i det som är hans antagonisters starka sida: att se frågan om övergreppen ur ett kvinnligt perspektiv.

 

Det är utan tvivel möjligt att få en mycket bred samling och mobilisering i det svenska samhället – män, kvinnor, infödda, invandrade – i starkt avståndstagande av alla former av sexualiserat våld och övergrepp, från tafsande och obehagliga närmanden i vardagen till grovt våld. Men om de ensidiga rösterna med öppna eller dolda sidoagendor tar över det offentliga samtalet blir det svårare.

 

Här vilar ett ansvar på socialdemokratin att se och erkänna betydelsen av både kön och etnicitet i sammanhanget. Det senare betyder inte att förfalla till främlingsfientlighet, men kräver nolltolerans när det gäller utslag av kvinnofientliga ålderdomliga kulturer i det moderna svenska samhället.

 

Dock behöver vi också se problemet med unga män vars fysiska styrka oavsett etnicitet inte längre är en framgångsfaktor i kunskapssamhället, och som löper risk att spåra ur i våldsamhet, missbruk, kriminalitet och revanschistiskt kvinnoförtryck. Det handlar både om infödda svenskar och immigranter.

 

Ofta sägs att kvinnomisshandel och sexuellt våld förekommer i alla samhällsklasser. Det är sant men statistiken talar ändå tydligt om för oss att det finns en betydelsefull socioekonomisk faktor. Det är oftast tragiska historier som börjar redan tidigt i skolåren. Vi måste öppna civiliserade framgångsvägar i samhället för dessa pojkar, ynglingar och unga män i samhället. Där har vi en nöt att knäcka som på många sätt spelar roll för samhällsutvecklingen.

 

Innan vi är klara med den får vi ta itu med det omedelbara. Väktare på dansställen och festivaler bör få utbildning i att se tidiga signaler på att sexualiserade övergrepp är på väg att bryta ut, på samma sätt som dessa yrkesgrupper har fått lära sig att tolka tecken på annat annalkande våld för att ingripa snabbt och förebyggande.

 

Är skadan ändå framme ska rättssamhället gripa in. Polisen får inte vara en Kapten Klänning som talar vacker om jämställdhet men ser genom fingrarna med brott som bör beivras.

 

Svensk lag medger dessutom gripande och inlåsning i sex timmar utan häktning eller åtal. En sådan direkt påföljd kan ha en signalverkan när det gäller oacceptabla beteenden som är svåra att lagföra.

 

Tyvärr funkar det nog inte på ensidiga opinionsbildare.

 

Fyrvaktaren 12/1 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

11/1 2016.Cwejmans vurm för basinkomst är som Vargens omtanke om Rödluvan

Blogg 160111
|
 Tipsa en vän
 

 

 

Man ska inte upphöra att förvånas. I dag föreslår GPs

ledarsida medborgarlön, eller basinkomst som Adam Cwejman kallar det. Impulsen kommer från Finland där regeringen tillsatt en utredning om detta.

Som Cwejman påpekar finns det vid första anblicken många fördelar. Man kan beskriva det som fullkomligandet av den socialdemokratiska välfärdspolitikens huvudprincip: den generella sociala medborgarrätten.

En parallell kan göras med det allmänna barnbidraget. Genom att det automatiskt går ut till alla som har barn utan behovsprövning blir administrationen billig och bidraget inte stigmatiserande. Ingen ser det som en skam att få barnbidrag.

Ett generellt bidrag som även går till bättre ställda vinner därtill brett stöd i valmanskåren och är mer stabilt i dåliga tider än selektivt stöd. Generella barnbidrag har på så sätt visat sig mer effektiva över tid för att bekämpa barnfattigdom än riktade insatser till fattiga barnfamiljer.
 

Ändå har socialdemokratin, som i andra sammanhang är de starkaste förespråkarna för generell välfärdspolitik, varit skeptiska till just medborgarlön.

Det har med arbetslinjen att göra. Den socialdemokratiska generella välfärdsmodellen bygger nämligen på att man kvalificerar sig för förmåner genom att arbeta. Det i sin tur baseras på insikten att välstånd som ska fördelas måste skapas genom arbete.

Förutsättningen för att socialdemokraterna kunde införa till exempel världens mest generösa föräldraförsäkring med 16 månaders betald ledighet var att försäkringens konstruktion främjade ett högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande. Föräldrapenningen blev därmed självfinansierande, ja den ger till och med ett överskott till samhället.

Den tanken finns också med i Finland när det gäller medborgarlön. Eftersom den ska avlösa socialbidrag som är behovsprövade och reduceras om mottagaren skaffar sig arbetsinkomster, vilket inte medborgarlön ska göra, tänker man sig att den inte ska motverka arbetslösas strävan att skaffa arbete.

De mest omfattande försök som har gjorts med basinkomst var lokala experiment i Förenta staterna och Kanada under 1960- och 70-talen. Inget av dessa har överlevt. Det visade sig nämligen i samtliga fall att arbetskraftsutbudet i realiteten minskade, i synnerhet för kvinnor och unga.

Till skillnad från den socialdemokratiska generella välfärdspolitiken med obligatoriska socialförsäkringar, med arbete som kvalifikation för ersättningar, så bidrog inte medborgarlön till att öka välståndet – tvärtom.

Cwejman tycks ovetande om dessa nedslående resultat av skarpa försök. I vart fall nämner han inget om det, utan uppehåller sig enbart till synes lite naivt och troskyldigt vid modellens tänkta fördelar.

Anmärkningsvärt är också att argumentationen för basinkomst dyker upp på GPs ledarsida, som under det senaste året ihållande har argumenterat för att i en värld med stor immigration är det omöjligt att upprätthålla generella välfärdssystem.

Man undrar hur de har tänkt. Därför att basinkomst innebär att det moment som gör att generella välfärdssystem, tvärt emot GPs sedvanliga argumentation, faktiskt är förenliga med immigration – att man kvalificerar sig för ersättningar genom att arbeta – avskaffas.

Sant är att behovsprövade socialbidrag har många oönskade följder – de ger ett negativt incitament till arbete och tenderar att cementera sociala missförhållanden genom skambeläggande och stigmatiserande effekter. Därför har den socialdemokratiska välfärdspolitiken sedan 1930-talet haft som huvudsaklig inriktning att bygga ut generella och arbetsfrämjande socialförsäkringar som minimerar behovet av behovsprövad socialhjälp.

Politiken var länge mycket framgångsrik, då den på en och samma gång gav medborgarna en hög grad av social trygghet och främjade världens högsta sysselsättningsgrad som gav oss råd till den generösa politiken.

Åtta år av borgerligt regerande med omfattande nedrustning av de statliga generella socialförsäkringarna, i förening med en mycket stor överströmning till behovsprövat socialbidrag, eller som det numera kallas kommunalt försörjningsstöd, har inte bara gjort de fattiga fattigare utan också fått negativa konsekvenser för arbetskraftsdeltagandet.

I GPs värld beror det på immigrationen. Men den enkla förklaringen håller inte om man skapar på ytan. Skillnaden mellan inföddas och invandrades sysselsättningsgrad blir liten om man justerar för utbildningsnivå. Lågutbildade har lägre förvärvsfrekvens än högutbildade, och andelen lågutbildade bland immigranter är högre än för infödda.

Senast visade den statliga långtidsutredningen att det förhåller sig så.

Det är paradoxalt att de borgerliga vann regeringsmakten 2006 på frågan om ”utanförskapet” i det land som då hade världens högsta sysselsättningsgrad. Och sedan genom nedrustning av den arbetsfrämjande generella välfärdspolitiken och aktiva arbetsmarknadspolitiken med utbildningsinsatser i centrum har frambringat ett nytt stort skikt av människor som permanent ställts utanför arbetsmarknaden.

När nu GPs ledarsida går i bräschen för basinkomst undrar man om det är ett dåligt skämt.

Men så är det nog inte. Det finns faktiskt en logik här. Den finska diskussionen som Cwejman hänvisar till handlar om en basinkomst om 800 euro i månaden.

Det är i realiteten under normen för försörjningsstöd för de flesta, bostadsbidrag inräknat.

Basinkomsten tänks avlösa alla andra socialförsäkringar.

Konturen av den största sociala nedrustning någonsin avtecknar sig.

Men Cwejman, vad du har stora öron!
Det är för att jag ska kunna höra dig så mycket bättre.
Och så stora ögon du har!

Det är för att jag ska kunna se dig så mycket bättre.
Och så stora händer du har!
Det är för att jag ska kunna hålla om dig så mycket bättre.

Men varför har du så stora tänder, Cwejman?

Fyrvaktaren 11/1 2016

Ny Tid vs GP

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

7/1 2016. Dowton Abbey-framtid skapar inga fler jobb i Sverige

Blogg 160107
|
 Tipsa en vän
 
Strax före jul föreslog Finanspolitiska rådet en ny typ av låglönejobb med låga kvalifikationskrav för att möta inflödet av flyktingar. Inte helt oväntat hakar GPs ledarsida på. I dag skriver Naomi Abramowicz under rubriken ”När jämlikheten blir ett problem” att en ”låglönesektor ... är en nödvändighet ifall fler människor ska ha en chans att komma in på arbetsmarknaden.”

 

Mot detta kan man hävda att låglönejobb löser ett sysselsättningsproblem till priset av fattigdom och sociala missförhållanden. Så har ofta argumentationen förts från motståndare till idén. Frågan är om försök att inrätta en ny låglönesektor ens skulle öka sysselsättningen.

 

Jämlikhetens försvarare har nog inte bara moralen på sin sida utan också rationaliteten.

 

Den främsta anledningen till att okvalificerade kropps- och rutinarbeten med låga förädlingsvärden har försvunnit i utvecklade ekonomier är att behovet har minskat till följd av teknisk utveckling. Anläggningsmaskiner har avlöst manuellt grovarbete och utvecklingen av telekom har avskaffat telefonister, för att nämna några exempel.

 

Till följd av att Sverige ligger i den teknologiska frontlinjen har detta gått lite längre här än på många andra håll. Stockholm var världens telefontätaste stad redan 1912. Datorer slog igenom snabbare här än i de flesta andra länder. Men trenden är densamma överallt. Och det är svårt att se hur man skulle kunna vrida klockan tillbaka.

 

Ny teknik och högre produktivitet avskaffar inte behovet arbete generellt som en del hoppas och andra befarar, men efterfrågan förskjuts från sysselsättning med lägre förädlingsvärden till högre. Det ökar samtidigt välståndet i samhället.

 

Finanspolitiska rådets rekommendation om nya låglönejobb bygger på att arbetsmarknaden skulle fungera som en enkel marknadsmodell. I detta abstrakta universum garanterar prismekanismen att utbud möter efterfrågan. Bara priset på arbete sänks tillräckligt mycket så möter det efterfrågan.

 

Men de amerikanska ekonomerna Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen och Christopher Pissarides fick Nobelpriset år 2010 för att de visat att arbetsmarknaden i vår tid inte längre fungerar som en primitiv marknadsmodell.

 

Anställning i vad vi kallar kunskapssamhället förutsätter matchning mellan kvalifikationskrav och kompetens och – inte minst - att en förtroenderelation etableras mellan arbetsgivare och arbetstagare. Enbart låga löneanspråk räcker inte.

 

RUT framhålls ibland som ett exempel på att låga arbetskraftskostnader skapar efterfrågan. Men det handlar om tusendelar av sysselsättningen på en arbetsmarknad med nära fem miljoner arbetstillfällen.

 

LO-ekonomerna Torbjörn Hållö och Sebastian de Toro ställde i Expressen 29/12 frågan hur mycket lönerna måste sänkas. Till följd av skattesubventioner behöver ett företag som i dag anställer en flykting till en månadslön om 20 000 kronor inte betala mer än en bit över 10 000 kronor. Men det räcker inte för att skapa efterfrågan.

 

Abramowicz nämner tyska ”minijobb” som ett efterföljansvärt exempel. Omkring sex miljoner sådana har skapats sedan en anställningsform med extremt låga löner och tjänstgöringsgrader infördes 2003.

 

Men antalet arbetade timmar på den tyska arbetsmarknaden har inte ökat. Hela effekten kan sägas bestå i uppsplittring och nedvärdering av sysselsättning med tidigare normala löner och arbetstider. Någon ny efterfrågan på arbete har inte skapats.

 

Den sänkning av arbetets värde som detta innebär har i stället haft en negativ effekt på tillväxt och värdeskapande i tysk ekonomi.

 

Operationen lyckades men patienten dog, kan man säga. En studie från det tyska departementet för familjefrågor konstaterade 2012 att minijobben ”blivit ett program för att skapa livslång ekonomisk maktlöshet och beroende för kvinnor”.

 

När 100 000-tals immigranter ska beredas plats på svensk arbetsmarknad finns det anledning att dra sig till minnes vad som var framgångsreceptet för den aktiva socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken under dess glansår. Att insatser riktas mot att svara mot faktiska rekryteringsbehov i arbetslivet och inte med politiska manipulationer försöka skapa en efterfrågan som inte genereras naturligt av marknaden.

 

Mot bakgrund av de mycket stora rekryteringsbehov till följd av pensionsavgångar vi ser under kommande år i yrken som undersköterskor eller hantverk som till exempel plåtslagare, finns ingen anledning till panik. Det finns gott om jobb åt immigranter.

 

I själva verket är det så att vi till följd av befolkningsutvecklingen med en äldre befolkning behöver immigration för att klara arbetskraftsförsörjningen. Det oberoende analysföretaget Boston Consulting Group har beräknat gapet mellan inhemsk befolkning och rekryteringsbehoven på arbetsmarknaden till en halv miljon personer fram till 2030.

 

Men vi behöver se över och effektivisera systemen för att göra människor ”job-ready” på svensk arbetsmarknad. Vi har inte råd att låta människor som kommer till Sverige gå sysslolösa i åratal i väntan på uppehållstillstånd och SFI. Det utvecklingsfientliga motstånd som finns inom utbildningssektorn mot validering av reella kompetenser och individuell anpassning av utbildningsinsatser utifrån dessa måste brytas.

 

Framför allt måste den borgerliga villfarelsen överges att utbildning bara avhåller de arbetslösa från att sänka sina lönekrav så att primitiva marknadskrafter kan göra sitt jobb.

 

Det finns dock ett pris för frågans rationella och lyckliga lösning. Orealistiska drömmar om en återgång till gamla tiders samhälle av herrskap och tjänstefolk måste överges.

 

Face it: Downton Abbey kommer inte tillbaka.

 

Fyrvaktaren 7/1 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

5/1 2016. Flyktingfrågan kräver en europeisk lösning. Cwejmans förslag om nationellt satta kvoter bevarar dagens situation.

Blogg 160105
|
 Tipsa en vän
 
Dagens osolidariska agerande EU-länderna emellan vill Adam Cwejman göra till regel. I dagens ledare i GP önskar han en europeisk migrationspolitik som innebär att "varje land självständigt sätter en kvot som motsvarar det offentliga mottagningssystemets kapacitet" och stoppar alla asylsökande som kommer efter att det antalet har nåtts.

 

Modellen kan liknas vid det sätt som Öckerö, Kungsbacka, Härryda och många fler borgerligt styrda kommuner har hanterat flyktingmottagningen under decennier. Trots ett stort bostadsbyggande och god kommunal ekonomi har dessa kommuner sagt nej eller varit mycket återhållsamma när Migrationsverket bett kommunerna om att ta emot personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

 

När antalet flyktingar som sökte sig till Sverige ökade kraftigt under hösten bodde 10 000-tals flyktingar som fått uppehållstillstånd kvar på olika asylboenden på grund av kommuners ovilja att ta emot dem. Om alla Sveriges kommuner solidariskt sedan tidigare hade delat på ansvaret hade den svenska förmågan att ta emot höstens asylsökanden varit mycket större.

 

Att söka asyl är en mänsklig rättighet som också innebär att man har rätt att få uppehållstillstånd i ett land efter prövning av asylrätten. När borgerligt styrda kommuner har kommit med sina undanflykter och visat sin ovilja att ta ansvar för denna rättighet har det förstärkt segregationen och bidragit till att den svenska regeringen i höstas var tvungen att införa gränskontroller.

 

1 mars träder den lagstiftning i kraft som sätter stopp för borgerligt styrda kommuners möjlighet att lägga in sitt veto genom att ropa: ”Vi har inga hyresrätter”. Då införs ett solidariskt ansvar för att ordna med boende, språkutbildning och hjälp in på arbetsmarknaden mellan Sveriges kommuner.

 

Antalet bestäms utifrån kända parametrar. Då blir det lättare att ordna ett snabbt och humant flyktingmottagande. På samma sätt blir det om EUs medlemsländer skapar kraft och lagstiftning bakom en gemensam flyktingpolitik med delat ansvar för mottagandet utan undanflykter och taggtrådsstängsel.

 

Med det system som Cwejman förespråkar lägger de länder som vill minst över ansvaret på de länder som står upp för asylrätten. I slutändan är det asylrätten som får stryka på foten och flyktingars rätt till en fristat som begränsas.

 

De gränskontroller på Öresundsbron som infördes i går är en olycklig konsekvens av bristande solidariskt ansvar inom Sverige och mellan EUs medlemsländer. Må detta bli en kort parentes i den svenska migrationspolitiken.

 

Fyrvaktaren 5/1 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

4/1 2016. Varför tiger Cwejman om Sveriges bidrag till att utrota hjärnhinneinflammation?

Blogg 160104
|
 Tipsa en vän
 
Det är Bill Gates och USA som räddar världen från den dödliga sjukdomen hjärnhinneinflammation. Resten av världen tycks inte göra någonting. Den uppfattningen ger Adam Cwejman i dag på GPs ledarsidan. För det första är det naturligtvis inte sant. För det andra är frågan varför han vill ge den bild som han gör? Varför lyfter han inte fram att Sverige, som en av världens största biståndsgivare ger ett stort bidrag till det vaccinationsprogram, Meningitis Vaccine Project, MVP, som han i dag med rätta hyllar?

 

Så här skriver Cwejman: ”Vaccinet, MenAfriVac började utvecklas under början av 2000-talet av ett nederländskt biotechföretag. Finansieringen utgjordes av ett grundbidrag omfattande 70 miljoner dollar från Bill & Melinda Gates Foundation och därefter har även amerikanska motsvarigheten till Sida, USAID bidragit med omfattande summor.”

 

Fyrvaktaren kan efter några sökningar på internet ge en annan bild.

 

1. MVP bildades 2001 genom ett samarbete mellan Bill & Melinda Gates Foundation, PATH, en global biståndsorganisation med säte i USA, och FNs världshälsoorganisation WHO.

 

2. Enligt PATHs hemsida finansieras arbetet med att vaccinera människor mot hjärnhinneinflammation av USA, Bill & Melinda Gates Foundation, Michael & Susan Dell Foundation, Globala vaccinalliansen Gavi, FNs barnfond Unicef, PATH och FNs världshälsoorganisation WHO.

 

3. Sverige är en betydande bidragsgivare till WHO, Unicef och Gavi. Mellan 2011 och 2015 har Sverige stött Gavis arbete med 258,3 miljoner dollar över biståndsbudgeten.

 

4. Gavis verksamhet finansieras av ett 20-tal länder, EU samt många välgörenhetsstiftelser och biståndsorganisationer.

 

5. USA ger 0,2 procent av sin årliga bruttonationalprodukt, BNP, i bistånd. Den svenska biståndsbudgeten ligger på en procent. Även om en del av den svenska biståndsbudgeten nu går till att finansiera flyktingmottagandet i Sverige är det svenska internationella biståndet långt mycket större, relativt sett, än USAs.

 

Det är vanligt att opinionsbildare på högerkanten vill göra sken av att det svenska biståndet att ineffektivt och går mest till att stödja korrupta regimer. I själva verket är det svenska biståndet till stora delar sammanflätat i globala kampanjer som MVP. Varför vill inte Cwejman låta bidragen från Sverige synas när ett framgångsrikt arbete för att förbättra hälsan bland människor i världen ska beskrivas?

 

Lite komiskt är det att Håkan Boström skriver en krönika i dag på GPs ledarsida där han motsätter sig att svenska elever ska få lära sig att idka källkritik när de tar till sig vad som framförs i olika medier.

 

Fyrvaktaren 4/1 2016
Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

27/12 2015. Räkna med fortsatta dystopiska och invandringskritiska gästkrönikor i GP

Blogg 151227
|
 Tipsa en vän
 
Räkna med fortsatta dystopier om framtiden, utsagor om att alla bekymmer i samhället beror på invandrare och EU-migranter som tigger samt attacker mot välfärdsstaten.

 

I dag presenterar GPs ledarsida sina tolv gästkrönikörer som ska skriva på ledarsidan under 2016. Det påstås att de inte "har ... bindningar till ledarredaktionen", vilket är märkligt då en av dem, Håkan Boström, har vikarierat som ledarskribenter under sommaren 2015.

 

Gästkrönikörerna ska enligt dagens beskrivning på ledarsidan komma "från såväl höger som vänster". I själva verket finns det fler, två stycken, som i presentationstexten tydligt uttalar att de vill minska det offentligas sociala åtagande och omfördelning av resurser, än vad det finns personer med koppling till arbetarrörelsen, en person.

 

Den personen är Jan Edling, tidigare utredare på LO. Borta bland gästskribenterna är statsvetaren Marie Demker som vars texter har varit det enda vattenhålet bland gästkrönikörerna under året.

 

Intressant ska det också bli att läsa vad Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, har att säga i sina gästkrönikor. Annars tycks det som om årets trend med många gästkrönikörer med förankring i kristna och judiska traditioner och organisationer fortsätter.

 

För den som månar om att GPs ledarsida ska ha en liberal profil är presentationen av gästkrönikörerna en besvikelse. Inte en enda av dessa personer har koppling till Liberalerna eller något annat borgerligt parti heller för den delen. Inte heller näringslivet har någon företrädare bland de tolv.

 

Detta betyder att Fyrvaktaren behöver kalibrera den ideologiska kompassasen och putsa upp ljusskenet från fyren för att kunna kommentera vad dessa personer skriver i sina gästkrönikor under 2016.

 

Fyrvaktaren 27/12 2015

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

22/12 2015. Vård till flyktingar står inte emot andras vård. Skärpning GP.

Blogg 151222
|
 Tipsa en vän
 
Varje annan liberal ledarsida ser som sin uppgift i dessa dagar att värna människovärdet och asylrätten. På GPs ledarsida (oberoende invandringskritisk) är det i dag sjukvården som är området för att med hjälp av faktafel ställa olika grupper mot varandra.

 

Låt oss först konstatera att det råder personalbrist inom sjukvården och andra välfärdsyrken. När den borgerliga regeringen röstades bort 2014 fanns det färre anställda inom välfärden än vad som fanns när samma regeringen tillträdde 2006. Under dessa år var skattesänkningar, ineffektiv arbetsmarknadspolitik och privatiseringar det viktigaste. Effekterna av detta märks nu när över 100 000 människor har sökt sig till Sverige undan krig och förföljelse.

 

Om personalen tidigare har gjort underverk i vården så är det inget emot vad som sker nu, men med en tydlig skillnad. Nu finns det en regering som skjuter till mer pengar till sjukvården och för att utbilda fler till att arbeta inom vården. Tyvärr bromsas denna förändring av att Västra Götalandsregionen sedan valet 2014 styrs av en moderatledd blågrön majoritet som lägger undan över en miljard kronor på banken samtidigt som stora behov finns inom sjukvården.

 

Anela Murguz vill med dagens ledare bevisa att Västra Götalandsregionen tvingas omfördela sina resurser från sjukvårdens vanliga verksamhet för att klara av hälsoundersökningarna av asylsökande. Så är inte fallet. Det visar på problemet med att bygga en argumentation på ”en tjänsteman i regionen som vill vara anonym”. Det utökade vårdbehov på vårdcentralerna som flyktingmottagandet medför har inte trängt undan någon annan vård.

 

Däremot stämmer det som Murguz skriver att vårdcentraler som ligger nära asylboenden påverkas mer än andra. Det som hon inte skriver är att staten ersätter alla vårdcentraler i Sverige för var det kostar att hälsoundersöka asylsökande sedan lång tid tillbaka. Till det lägger nu Västra Götalandsregionen 500 kronor extra per hälsoundersökning för att se till att vårdcentralernas ordinarie verksamhet inte ska påverkas.

 

Dessa 500 kronor och andra insatser för de asylsökandes vård har regionen, som Murguz skriver, avsatt 26 miljoner kronor. Dessa pengar kommer med största sannolikhet att räknas in bland de 230 miljoner kronor som regionen får av staten för att klara asylmottagandet. Tacka staten för det.

 

Och här kommer det grövsta felet som Murguz gör. Hon skriver att staten, det vill säga den rödgröna regeringen, har gett kommuner och landsting (regioner) 500 miljoner extra för att klara flyktingmottagandet. Sanningen är att det rör sig om 10 miljarder kronor. 20 gånger så mycket. En rättelse är på sin plats om GP ska följa de pressetiska reglerna.

 

Murguz ger också sken av att det ska finnas en prioriteringslista som beskriver vilken vård som sjukvården ska ge för att inte riskera att sjukvården ”reduceras till ett nollsummespel där grupper ställs emot varandra”, det vill säga svenska medborgare mot asylsökande. Det är inte sant. Prioriteringslistan handlar om i vilken ordning som hälsoundersökningar ske ges till asylsökande. Småbarn och deras familjer först, ensamkommande äldre barn sedan och i tredje hand övriga asylsökande.

 

Över detta gäller de medicinska prioriteringar som görs inom vården varje dag. Den som är mest sjuk för vård först.

 

Vården i Västra Götaland och i Göteborgs i synnerhet hotas inte av flyktingmottagandet. Om några år kan det i själva verket vara den som gör att personalbristen inom vården kan lösas. Hotet för sjukvården i dag handlar om att den blågröna regionledningen inte kompenserar Göteborgsregionen för den befolkningsökning som sker här. Det är därför som Sahlgrenska universitetssjukhuset måste spara miljonbelopp.

 

Fyrvaktaren 22/12 2015

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.

18/12 2015. Du lever i en av världens bästa städer. Varför så butter, Cwejman?

Blogg 151218
|
 Tipsa en vän
 
Göteborg hamnar på femte plats bland världens städer när Numeo rankar världens städer utifrån livskvalitet. Vancouver i Kanada hamnar på plats 28. I dag vill en butter Adam Cwejman att Göteborg ska lära sig av det "framgångsrika och trivsamma" Vancouver. Vilka topplistor över framgång och trivsel som Cwejman hänvisar till framgår inte av texten.

 

På Numbeos lista över livskvalitet mäts köpkraft, hälsa, säkerhet, trafiksituationen, fastighetspriser, föroreningar i luft och vatten, kriminalitet med mera. Cwejmans definition på framgång och trivsel verkar handla om hur byggnaderna ser ut, men också om hur staden är utformad. Här finns det säkert saker som Göteborg kan lära sig av Vancouver nu när Göteborg står i början av en stor förändring till att bli en stad som till många delar kommer att bli som det positiva som Cwejman upplever med Vancouver.

 

Planerna för Centrala älvstaden i Göteborg handlar om att bygga en stad med högre bebyggelse i stadskärnan, täta kvarter, blandning av bostäder och arbetsplatser som gör att stadsdelar lever dygnet runt och där människorna är mindre beroende av bilen. En stad för ett social, ekologiskt och ekonomiskt hållbart liv. Så varför är Cwejman så butter?

 

Här är tre tips till Adam Cwejman för att göra hans och andras liv i Göteborg mer trivsamt:

 

1. Ta dig till Älvrummet vid Operan och få en genomgå av planerna för Centrala älvstaden av den engagerade personal som finns där för att informera. Passa även på att dela med dig av dina erfarenheter och tankar kring framtidens Göteborg.

 

Göteborgs planering av Centrala älvstaden väcker uppmärksamhet runt om i världen. Det som pågår i Älvrummet sedan mer än tio år tillbaka är en mycket omfattande medborgardialog. Då får du möjlighet att jämföra den medborgardialog med den process som du menar har gett så bra resultat i Vancouver. Dela med dig och kom med förbättringsförslag.

 

2. Ta en diskussion med Peter Hjörne, huvudägare till GP och söndagsskribent på samma ledarsida som du själv skriver på. I söndags ville Hjörne i sin krönika dra ner på höjden i de planerade byggnaderna på Heden och andades ovilja att tänka nytt kring Avenyn.

 

Du skriver att göteborgarna ”behöver göra upp” med ”vår alltför ängsliga självbild”. Om du upplever att detta är ett problem i stadens utveckling skulle GP kunna göra en stor insats när det handlar om vilka åsikter som lyfts fram bland ledare, debattartiklar och nyhetsmaterialet i tidningen.

 

3. Ta ett snack med företrädarna för de borgerliga partierna i Göteborg. När byggnadsnämnden i veckan tog beslut om hur framtidens täta bebyggelse i Frihamnen ska utformas kritiserade företrädarna för Moderaterna och Kristdemokraterna planerna på att göra Frihamnen till en i stort sett bilfri stadsdel.

 

Låt dessa politiker ta del av dina erfarenheter av Vancouver och berätta om hur Vancouver lyckas var en ”framgångsrik” stad där människornas bidrag till den globala uppvärmningen är hälften så stor som göteborgarnas.

 

Så varför så butter, Cwejman? Om några år kommer du ha den stad som du önskar dig i din egen hemstad. Ta med dig GPs ledarsida i diskussionerna som formar framtidens Göteborg till att fortsätta att vara en trygg framtidsstad i rörelse.

 

Göteborgare må ha en ängslig självbild, men invånares bild av den egna staden formas till stora delar av de lokala medierna. Något att tänka på för stadens journalister.

 

Femte bästa stad i en internationell jämförelse över livskvalitet, Sverige näst populäraste kommun att leva i efter Gotland enligt en Sifo-mätning och att nio av tio göteborgare är nöjda eller mycket nöjda med sin stad enligt en Sifo-mätning från Västsvenska handelskammaren från 2013. Det är saker att vara stolta över och ta vara på när vi tillsammans bygger en stad för fler människor som vill vara en del av framtidens Göteborg.

 

Men klart är att den staden behöver vara tätare och ha en bättre och mer miljövänlig infrastruktur än vad Göteborg har i dag.

 

Fyrvaktaren 18/12 2015

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer