Så får löntagarna betala skattesänkningarna

Nyhet 131019
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Så får löntagarna betala skattesänkningarna
2014 ska Fredrik Reinfeldt och Anders Borg ha sänkt skatten med 141 miljarder kronor. Samtidigt har de i smyg mer än fördubblat den allmänna löneavgiften. Det är pengar löntagarna har avsatt till trygghetsförsäkringar.
2014 drar den in just 141 miljarder till statskassan och finansierar därmed alla Moderaternas skattesänkningar.

I april 2012 kunde AiP visa hur socialförsäkringarna har blivit finansminister Anders Borgs kassako. Detta på grund av att regeringen har gjort det svårare att kvalificera sig för och lättare att ramla ur försäkringarna, samtidigt som ersättningsnivåerna har sänkts.
– Löntagarna betalar in försäkringsavgifter via sociala avgifter, men får inte den försäkring de rimligtvis borde ha rätt till, sa Tomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.
– Om man ser på sjukförsäkringen så har det publicerats nya siffror i dag där man ser att sjukpenningsutgifterna stiger igen. Det illustrerar ganska tydligt att det inte går att ha plus minus noll varenda år. Man får se det över en längre tidsperiod, svarade socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M).
Vid stora överskott rekommenderar Försäkringskassan regeringen att sänka avgifterna. Så har skett, men bara till en del.  

När sjukförsäkringsavgiften, arbetskadeavgiften och arbetsmarknadsavgiften sänkts har Anders Borg samtidigt höjt den allmänna löneavgiften. Den tas in som en del av arbetsgivargifterna, men är formellt en vanlig skatt inte avsedd för ett visst försäkringsändamål.
Den allmänna löneavgiften har mer än fördubblats 2006–2013 från 4,4 procent 2006 till 9,88 2013 av de totala sociala avgifterna på 31,42 procent. Därmed har mer än en tredjedel av det löneutrymme som löntagarna har avsatt till försäkringslösningar förts över till den del som Borg kan förfoga över fritt och utan insyn.
 

Med det femte jobbskatteavdraget

har alliansen 2014 sänkt skatterna med 138 miljarder kronor, med 141 miljarder om även den höjda gränsen för statlig skatt går igenom. Det motsvarar exakt det belopp som Anders Borg räknar med att få in på den fördubblade allmänna löneavgiften.
Enligt budgetpropositionens specifikationer uppgår intäkterna för allmän löneavgift 2014 till 141,5 miljarder kronor, 137,1 miljarder i arbetsgivaravgifter och 4,4 miljarder i egenavgifter.
Det ska jämföras med 2006 då den allmänna löneavgiften drog in 51,5 miljarder. Alliansen har alltså höjt denna ”indirekta skatt på arbete”, som den kallas i budgeten, med 90 miljarder sedan 2007. Det motsvarar nästan alla jobbskatteavdragen som beräknas kosta statskassan 99 miljarder 2014.

 

(större bild)

 

– Här tar man löneutrymmet i anspråk för att finansiera skattesänkningar. Det är ju mycket tveksamt att göra på det sättet, säger Kjell Rautio, vä lfärdsutredare på LO.
Även Svenskt Näringsliv är kritiska till upplägget med den allmänna löneavgiften.
– Ökad försäkringsmässighet och tydligare

koppling mellan vad man betalar in och vad man betalar ut är angeläget. Det handlar ju om legitimiteten för systemen. Det är lite konstigt att kalla det för arbetsgivaravgift, mer korrekt vore att säga att det är en arbetsgivarskatt, säger Johan Fall som jobbar med skatter och offentlig ekonomi vid Svenskt Näringsliv.
– Sedan är det en komplex fråga vems pengar det här är. Men historiskt har det varit så att när arbetsgivaravgiften har höjts så har lönerna pressats tillbaka, så det är löntagarna som har fått stå för det här.


Så när Fredrik Reinfeldt och Anders Borg säger att de ger löntagarna mer i plånboken är det med pengar som löntagarna har avstått och öronmärkt för trygghetsförsäkringar. Det sker dessutom genom att höja skatten på arbete. Moderaterna brukar annars tala sig varm för både ökad försäkringsmässighet, ”raka rör” mellan avgift och förmån, och sänkt skatt på arbete.
– Det är vad jag kallar för Anders Borgs reptrick, säger Kjell Rautio. Det raka rör som finns går rakt ned i Anders Borgs statsbudget.

Spelar det då någon roll om pengarna i stället går tillbaka till löntagarna via jobbskatteavdragen och sänkt statlig skatt? Ja, enligt LO sätts härigenom omfördelningssystemet ur spel eftersom de pengarna endast går till dem som är friska och har jobb och hög lön.
På detta vis kan Reinfeldt tala om att de nya Moderaterna har ändrat profil på sina skattesänkningar och mer riktar dem mot vanliga inkomster, när finansieringen i sig i själva verket ökar klyftorna.
– Vi vet att socialförsäkringssystemet totalt sett omfördelar mer än det progressiva skattesystemet mellan olika socialgrupper. Här går man in och plockar bort omfördelningsmekanismen. Det är klart att då ökar klassklyftorna, säger Kjell Rautio på LO.

Den allmänna löneavgiften infördes i samband med att Sverige skulle börja betala medlemsavgift i EU 1995. Även tidigare S-regeringar har använt sig av intäkter av den. Men den kraftiga höjningen till förmån för skattesänkningar i kombination med försämrade försäkringar gör den kontroversiell.
Socialdemokraterna är djupt kritiska och menar att de pengarna som avsätts till trygghet också ska gå till det. S vill framför allt höja taket i försäkringarna.
– Det är klart att det här är provocerande. Utgångspunkten är att det ska gå till försäkringarna.
– Nu tvingas löntagarna i stället att ta av annat löneutrymme till att betala kompletterande inkomstförsäkringar eller omställningsavtal, när det rimliga borde vara att vi hade ett så pass gott grundläggande skydd att man inte behövde kompletterande försäkringar, säger Tomas Eneroth (S).

141 miljarder i skattesänkningar och 141 miljarder i intäkter från den allmänna löneavgiften. Vad tänker du om det?
– Det bekräftar det vi har talat om. Försäkringarna går med stora överskott men resurserna används inte för att folk ska få stöd att komma tillbaka i jobb. I stället tas pengarna till att sänka skatten, dessutom för dem som har jobb och för dem som är friska, vilket blir ännu mer anmärkningsvärt.

 

AiP har förgäves sökt finansminister Anders Borg (M) för en kommentar.

– Finansministern är tyvärr inte tillgänglig för en kommentar, jag ber därför få hänvisa till Moderaterna i riksdagen, svarar hans presekreterare Evin Khaffaf.


Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se

Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX
 

 

 

Uppdaterat 140113

 

Borg svarar – men svaret sågas av experter

 

 

 

AiP avslöjade att Anders Borg drar in 141 miljarder på den fördubblade allmänna löneavgiften. Därmed finansieras alla skattesänkningar med pengar löntagarna avsatt för trygghet.
Borg skyllde på pensionsöverenskommelsen när han svarade i riksdagen. Men Borgs svar stämmer inte.
– Den ingår inte direkt i pensionsöverenskommelsen, säger pensionsgruppens ordförande Bo Könberg (FP).

Läs mer

 

 

Information prenumeranterSenasteNummer