Arbetsförmedlingens personal:
”Det är locket på hela tiden”

Nyhet 130403
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Arbetsförmedlingens personal: <br/>”Det är locket på hela tiden”
En myndighet där människor är rädda, facket svagt och toppstyrningen total. Där obekväma personer omplaceras och intern kritik tystas innan den nått utanför huvudkontoret. Det är bilden som flera medarbetare ger av Arbetsförmedlingen.
– Arbetsmiljön är bitvis usel, säger Fredrik Andersson på fackförbundet ST.

Rösten är dämpad. I bakgrunden hörs en störning som jag har vant mig vid när jag ringer till Arbetsförmedlingen. Någonstans i deras internetbaserade telefonsystem verkar det sitta något slags brusgenerator.
– Jag vill inte gå ut med mitt namn. Jag ska inte vara kvar så länge till men jag vet att GD kommer att skälla på mina kollegor och chefer, säger rösten.
Vi kan kalla honom Stefan, han är chef på myndigheten och återfinns högt upp i hierarkin. Hans försiktighet är typisk för alla jag har intervjuat de senaste veckorna. ”Det är bäst att vara anonym”. ”Ska jag prata öppet så vill jag inte att du skriver vad jag heter.” ”Jag vill inte ha något strul med GD.”
GD är generaldirektören Angeles Bermudez-Svan­kvist, tidigare tandläkare och författare till boken ”Management by love”. Titeln ska ha blivit ett stående skämt på Arbetsförmedlingen de senaste åren, kanske därför att den sägs stå i bjärt kontrast till Bermudez-Svankvists ledar­stil.
– Hon styr genom att peka med hela handen. Människor på huvudkontoret är rädda för henne, säger Barbro, en numera pensionerad chef som har haft höga befattningar inom myndigheten.
– GD är fruktansvärt temperamentsfull och dominant. Men hon är duktig på att kommunicera med media, säger Carl, en annan person som har arbetat på huvudkontoret.

Läs första delen i AiPs granskning
Förmedlingen som försvann

Omdömena om Bermudez-Svankvist

och hennes stab är hårda, men ingen vågar vara öppen med dem. Till och med människor som gått i pension vill vara anonyma. Detta förvånar inte Fredrik Andersson som sitter i styrelsen för fackförbundet ST på Arbetsförmedlingen och är ansvarig för arbetsmiljöfrågor.
– Våra medlemmar upplever att det har blivit väldigt lågt i tak. Det är ett stort arbetsmiljöproblem. Man får helt enkelt inte tycka saker längre, det finns en väldig rädsla för ledningen och generaldirektören, säger han.
I höstas släppte ST inom Arebetsförmedlingen en rapport om sakernas tillstånd på Arbetsförmedlingen. Den hette ”En tyst myndighet” och fick stort genomslag, inte minst för att den visade att hälften av de som svarat på STs enkät uppgav att de inte vågade säga vad de tyckte av rädsla för repressalier.
– Och det gällde både arbetsförmedlare och chefer. Det visar att arbetsmiljön bitvis är usel, säger Fredrik Andersson.

Varje år genomför Arbetsförmedlingen själva en medarbetarenkät, där man bland annat ställer frågan om de anställdas förtroende för generaldirektören. Mellan 2011 och 2012 minskade förtroendet för Angeles Bermudez-Svankvist från 69 till 56 på en 100-gradig skala. I 2013 års medarbetarenkät hade frågan plockats bort och ersatts av en mer allmän fråga om förtroendet för ledningen.
– Det är ganska typiskt för hur det går till, så fort det framkommer kritik är det locket på. Det är så man hanterar det upplever jag, säger Stefan. 
I juni förra året avslöjade AiP att en intern utredningsgrupp på Arbetsförmedlingen hade granskat myndighetens egen verksamhet. Resultatet var nedslående. Gruppen hade specialstuderat 555 personer som varit arbetslösa i mellan åtta och tio månader. Det visade sig att hälften av dem inte erbjudits några aktiviteter alls.
En av tio hade lämnats helt utan åtgärder. Nästan en fjärdedel saknade en bedömning som kunde hjälpt dem att få jobb.
Men rapporten ”Arbetsförmedlingens leverans av tjänster” var inte populär hos myndighetens ledning.
– Först försökte de få det till att rapporten var dålig, att den inte stämde. Sedan ville de inte att den skulle diarieföras. Men det gjordes till slut ändå på något sätt, säger Barbro.

Det var Arbetsförmedlingens stabschef
Christina Storm Wiklander som fick kommentera rapporten i AiP.
– Det är ingenting som har presenterats för ledningen. Jag ser det som ett vanligt arbetsmaterial. Det görs massor av rapporter i organisationen, sa hon då.
– Men jag uppfattade det som att de inte ville att det här skulle komma ut helt enkelt, konstaterar Barbro.
ST menar att det inte bara är ledningen som är problemet, utan organisationen i sig. Arbetsförmedlarna måste dokumentera mer och mer av sin verksamhet och kontrollen av vad de gör har ökat. I dag lägger medarbetarna en stor del av sin tid på administration.
– Det är förstås viktigt att vi dokumenterar vårt arbete, det handlar om rättssäkerhet. Men det måste samtidigt vara rimligt. Vi är så uppbundna av pappersarbete att vi knappt hinner träffa de arbetssökande. Och administrationen har blivit mycket krångligare sedan myndigheten bildades, säger Fredrik Andersson.

Fackförbundet anser att Arbetsförmedlingen har blivit alltför toppstyrd. Alla direktiv uppifrån gör att det är väldigt svårt att påverka sin situation som enskild medarbetare.
– Det är skadligt för själva myndigheten eftersom idéerna från de anställda tar slut. Om man inte får vara med och bestämma över sitt eget arbete till viss del så blir man uppgiven. Ledningen måste börja se förmedlarna som en resurs, tycker Fredrik Andersson.
Han tycker att de förlängda öppettiderna på arbetsförmedlingens kontor är ett tydligt exempel på toppstyrning.  De ska stänga senare på kvällen, trots att ST hävdar att det är väldigt få som efterfrågar det.
– Tanken är att vi ska träffa arbetsgivare och heltidsstuderande under den tiden, men de kommer ju inte hit mellan klockan halv fem och sex en vardag. Det handlar om att vi måste få möjlighet att träffa dem på dagtid i stället. Men när vi har påpekat detta har man inte velat lyssna, säger Fredrik Andersson.

 

ST får visst medhåll av Anders Forslund, professor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
– Arbetsförmedlingen är definitivt en ”top-down”-organisation i dag. Lokala beslut och individuella lösningar är mer av undantag, säger han. 
Samtidigt påpekar han att den ökade dokumentationen är väldigt bra när man ska utvärdera myndighetens arbete.
– Det är nödvändigt för att vi ska kunna följa upp vad de gör. Men jag har en känsla av att vi är mer förtjusta i det än vad arbetsförmedlarna är, säger Anders Forslund. 
Eric Öbo
eric.obo@sap.se

Fotnot: Carl, Stefan och Barbro heter egentligen någonting annat.

 

 

Angeles Bermudez-Svankvist:
”Jag kan inte ta på mig skulden för hur människor känner”

 

 

Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist vill inte kännas vid kritiken från sina medarbetare.
– Jag kan inte ta på mig skulden för hur människor känner, hävdar hon.


Angeles Bermudez-Svan­kvist har varit högsta chef för Arbetsförmedlingen sedan hösten 2008. Hennes tid har kännetecknats av ökade kontroller, kraftig centralisering och nya kundgrupper med betydligt svagare ställning på arbetsmarknaden.
Enligt både fackförbundet ST och uppgifter till tidningen finns det ett stort missnöje med arbetsmiljö  och ledning. Men det håller inte Angeles Bermudez-Svankvist med om.
– Jag har inte alls uppfattningen att det finns en frustration, säger hon.

Så både STs enkät och våra källor har fel, menar du?
– Du kanske talar med fel personer. Man kan välja att se vårt nya uppdrag som ett problem eller en möjlighet. Det finns säkert de som inte trivs med vårt nya uppdrag. Jag är stolt över det, men är man van att arbeta med starkare grupper av arbetssökande så är det jobbigt förstås.

Du menar att medarbetaren väljer själv om det finns ett arbetsmiljöproblem eller inte?
– Jag har ett väldigt stort  socialt patos och brinner för att göra samhället bättre.  Men har man inställningen att ”jag vill sitta på kontoret” istället för att jobba aktivt ute i samhället, då kanske man inte trivs. Men vi vet att de som har anställts på Arbetsförmedlingen de senaste åren är nöjda med sitt jobb.

Arbetsförmedlingen har ett väldigt lågt förtroende hos svenska folket. Vad gör ni för att ändra på det?
– Historiskt har Arbetsförmedlingen haft låga förtroendesiffror. Nu arbetar vi för att förbättra servicen för kunden. Vi jobbar med enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet.

Mina källor säger att toppstyrning och hård reglering är en del av problemet?
– Vi hanterar 72 miljarder av skattebetalarnas pengar, Eric. Då måste man veta vad man gör, då blir det vissa standardiseringar. Vissa kanske tycker att det är toppstyrning, men hur skulle det se ut om vi inte följde upp hur våra medel används? Våra uppdragsgivare är på oss och vill att vi dokumenterar ännu mer.

Anser du att det är ett öppet och tillåtande klimat på Arbetsförmedlingen?
– Ja, absolut. Jag finns tillgänglig hela tiden. Min mejl är alltid öppen. Du kan läsa min bok och se hur jag tänker kring de här frågorna.
– Ingen generaldirektör har rest runt och träffat så många medarbetare som jag. Ingen.

Flera som vi har talat med vill vara anonyma för att de är rädda för repressalier från dig. Vad tänker du om det?
– Det kanske handlar mer om hur de själva är än om mig. Jag är en snäll person, men jag ställer väldigt höga krav på mina medarbetare. 

Så du har ingen skuld i att de känner så?
–  Jag kan inte ta på mig skulden för hur människor känner. Vi styrs av ett regleringsbrev och det finns hundratals chefer i organisationen. Det är inte Angeles som springer runt och bestämmer allting.
Eric Öbo
eric.obo@sap.se

 

 

S: Arbetsförmedlingen ska vara en ”matchningsspecialist”

 

 

Socialdemokraterna vill förändra Arbetsförmedlingen till en ”matchningsspecialist”.
– Vi vill se en ny arbetsförmedling som gör det den är tänkt för, nämligen att matcha företag med personal, utveckla kompetensen och därmed bidra till en fungerande arbetsmarknadspolitik, säger Stefan Löfven.


Socialdemokraterna vill att Arbetsförmedlingen koncentrerar sig på att sluta det så kallade rekryteringsgapet, att företagen har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens trots att det i dag finns 400 000 arbetslösa och en väx­ande långtidsarbetslöshet. Fyra av tio företag anser att rekryteringsproblemen hindrar dem från att växa.
– Det är ett bevis för ett haveri för arbetsmarknadspolitiken, säger Stefan Löfven.

Arbetsförmedlarna måste ges större utrymme att jobba med de arbetslösa.
– Vi har tydliga vittnesmål från Arbetsförmedlingens personal att de inte får utnyttja sin profession och kompetens utan är styrda av ett stelbent centralt regelverk. Vi vet att de skulle kunna göra mycket mer, säger Löfven.

Trots massarbetslöshet skickar Arbetsförmedlingen tillbaka outnyttjade medel till statskassan, 18 miljarder kronor sedan 2007.
Samtidigt har andelen som bedöms behöva stöd för att få jobb ökat från 50 till 60 procent av de arbetslösa de senaste tre åren.
– Det här är vansinne. Det kan inte fortsätta, säger Löfven.
Stefan Löfven poängterar att Arbetsförmedlingen även hade problem under S regeringstid. Men han menar att det är den nuvarande regeringens misskötsel av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen som har gjort att mätningar visar att förtroendet för myndigheten är ”kört i botten”. 
S vill att Arbetsförmedlingen i framtiden jobbar närmare tillsammans med arbetsgivarna och sätter deras behov av personal i centrum samt att Arbetsförmedlingen organiserar sig utifrån bransch- och specialistkompetens.

Socialdemokraterna öppnar även för att Arbetsförmedlingen tar hjälp av externa aktörer för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd.
S säger nu att de tidigare vattentäta skotten mellan arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning ska tas bort. Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla platser inom yrkesvux, yrkeshögskola, vuxenutbildning och högskola för att skräddarsy utbildningar som gör att arbetssökande får jobb.
Den enskilde arbetslösa ska även kunna få ett kontrakt med Arbetsförmedlingen som klargör vilka rättigheter den enskilde har att få stöd.
Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se
 

Information prenumeranterSenasteNummer