6 av 10 tror inte på att sysselsättningen har ökat

Nyhet 120415
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
6 av 10 tror inte på att sysselsättningen har ökat
Moderaternas siffertrixande om sysselsättningen biterinte på svenska folket. En Novus–mätning som LO har gjort visar att en majoritet av svenska folket inte köper M-retoriken att sysselsättningen har ökat.

På måndag vandrar finansminister Anders Borg (M) till riksdagen med vårbudgeten. Han gör det i ett läge där flera opinionsmätningar har visat att Moderaterna tappat förtroendet i jobbfrågan till Socialdemokraterna.
Alliansen kom till makten på Fredrik Reinfeldts löfte om att bryta utanförskapet och bekämpa massarbetslösheten. Stefan Löfven har gått till offensiv i jobbfrågan samtidigt som sjuktalen nu ökar igen.
Regeringens svar är att sysselsättningen har ökat med 200 000 personer. Men det gäller bara i antalet personer (absoluta tal) och inte som andel av befolkningen, vilket är det vedertagna måttet.

När detta räknesätt
sågades, bland annat av forskare i Agenda, kom Fredrik Reinfeldt och Anders Borg 5 mars med en ny bearbetad statistik om att den minskade sysselsättningsgraden berodde på ”ändrad åldersstruktur i befolkningen”.
– Nu ser folk att sysselsättningen inte ökar som andel av arbetskraften, utan tvärtom så minskar den. Det är det måttet som är det intressanta, säger Stefan Löfven till AiP angående Moderaternas förtroenderas.

Siffergrälet om jobbpolitiken

lär fortsätta. Men det avgörande är hur svenska folket upplever utvecklingen – och de tror inte på regeringens statistiska krumsprång. Det framgår av en opinionsundersökning från Novus som LO låtit göra under MittSverige-kampanjen, som nu AiP kan publicera.
62 procent tror på påståendet att ”sysselsättningsgraden har minskat och att arbetslösheten ökat sedan regeringsskiftet 2006”. Endast 38 procent tror att påståendet är falskt.

Även när det gäller

utanförskapet krockar regeringens retorik med allmänhetens uppfattning.
Drygt åtta av tio tror på påståendet ”att över 60 000 sjuka har utförsäkrats ur sjukförsäkringen sedan år 2008”.  84 procent jämfört med endast 16 procent som inte tror att detta stämmer.
 När det gäller utanförskapet har regeringen, som AiP visade i februari, bytt beräkningsmodell. Nu räknar de människor som får sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ekonomiskt

bistånd, är arbetslösa och de som ingår i arbetsmarknadsåtgärder. Här har Moderaterna fått fram att utanförskapet minskat med 165 000 personer.
Det finns två problem med denna nya mätmetod. Det är inte enskilda personer som avses utan ”helårsekvivalenter”. Men framför allt omfattas inte de personer som står utanför försäkringssystemet och inte har rätt till eller inte söker försörjningsstöd.

Men att fler står utanför försäkringarna är ett problem som svenskarna har uppfattat, vilket skapar trovärdighetsproblem för regeringen.
Novus-undersökningen visar att sex av tio, tror på påståendet ”två av tre arbetslösa får inte ersättning från A-kassan”. 39 procent tror inte på det.
Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se

Fotnot: Undersökningen gjordes 8–13 mars. 1 000 webbintervjuer, slumpmässigt urval ur Novus telefonrekryterade Sverigepanel.

Information prenumeranterSenasteNummer