Bolagsdominans i välfärdsråd
Hägglund: Bred sammansättning

Nyhet 120319
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Bolagsdominans i välfärdsråd<br />Hägglund: Bred sammansättning
Regeringens välfärdsutvecklingsråd är i blåsväder. Attendochefens medverkan kritiseras. Kommunalordföranden lämnar i protest mot företagens dominans. S, V och MP kräver att regeringen agerar.
– Rådet är allsidigt sammansatt, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

I december avslöjade AiP att den riskkapitalbolagsägda omsorgsjätten Attendos VD Henrik Borelius, trots vanvårdsskandaler och förlorade kontrakt på äldreboenden, är rådgivare till regeringen. Välfärdsutvecklingsrådet, ska ge regeringen ”stöd i frågor som rör kvaliteten inom och utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn”.
Rådet har nu fått extra uppmärksamhet

av att Attendo är till salu och dess chefer i spetsen kan göra nya klipp på hundratals miljoner kronor. Regeringen tvingades i december efter vanvårdsskandalerna att låta utreda kvaliteten i den privatdrivna äldreomsorgen. Men Attendos VD, bror till den förra handelsministern Maria Borelius (M), sitter kvar i rådet, som fortsätter jobba under 2012.

Välfärdsutvecklingsrådet är nu en fråga för riksdagen. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kräver svar. Eva-Lena Jansson (S) vill att statsministern  reder ut eventuella jävsförhållanden vid rådgivning.
Vänsterpartiet talar öppet om ”korruption”. Josefin Brink (V) kräver att socialminister Göran Hägglund (KD) säkerställer att ledamöter inte använder rådet för att främja sina egna intressen och ändrar rådets sammansättning så att det ”bättre ska spegla ett allmänintresse”.

Agneta Lutropp (MP) vill veta hur Hägglund kan se til att "medlemmarna i Välfärdsutvecklingsrådet agerar neutralt och i en anda av öppenhet och transparens".

 

Göran Hägglund (KD) avvisade kritiken vid regeringens

frågestund i torsdags med att rådet har en bred sammansättning, med fack, handikappförbund och kommunföreträdare.
Men både Kommunal och Handikappförbunden är djupt kritiska till sammansättningen som de anser omöjliggör ett kvalitets- och brukarperspektiv.
– Varför ska man sitta i ett rådgivande organ till regeringen, när det man säger överhuvudtaget inte kommer fram. Det är ju fullständigt meningslöst. Jag var ju bara gisslan där, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström som hoppar av.
– Regeringen gav sig ut för att vilja ha råd om hur man skulle skapa bättre kvalitet i välfärden. Men det handlade i stället om hur man ska ändra på regler så att det blir lättare för företag att ta sig in i välfärdstjänsterna.

Hägglunds uppräkning är dessutom missvisande för rådet, som har ovanlig stark slagsida åt de privata intressena. Rådet leds av Signhild Arnegård Hansen, ägare till Svenska Lantchips, som tidigare var ordförande i Svenskt Näringsliv. Där sitter tolv företagsledare och tre branschföreträdare för välfärdsföretagen, två arbetsgivarchefer, Sveriges Kommuner och Landsting ursprungligen företrädd av toppmoderaten Anders Knape, nu av vd:n och en kd-politiker. Inga rödgröna ledamöter.
De två landstingsdirektörerna är hämtade från borgerligt styrda Stockholms och Jönköpings län. Mona Boström, Stockholm, som nu ersatts av Toivo Heinsso, var arkitekten bakom landets första vårdval i Hallands län och utvecklade tidigare kundvalet i M-styrda Nacka.

Utöver dessa 22 ledamöter finns i rådet tre fackliga företrädare: Läkarförbundet, Vårdförbundet, och Kommunal (som nu lämnat), en kommundirektör från Umeå och endast en enda brukarorganisation Handikappförbunden.
 – Jag saknar en representation från brukarorganisationerna. Det har varit ett bekymmer. Eftersom helheten i rådet domineras av ett helt annat perspektiv så har ju inte kvalitetssäkring och brukarinflytande varit huvudfåran i någon diskussion, säger Ingrid Burman ordförande i Handikappförbunden.
När Burman får höra att Anneli Nordström, Kommunal, hoppat av, säger hon:
– Jag förstår henne. Vi får utvärdera hur vi gör i Handikappförbunden.
Ann-Karin Eklund, Vårdförbundet, tar uppdraget i rådet för vad det är.
– Det är ju en alliansregering som har tillsatt det. De vill ju ha större mångfald och mer företagande i välfärdssektorn. Samtidigt är det bra att vi får diskutera vilka förutsättningar företagen har.
Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se

 

 

Göran Hägglund: Alla kan förstås inte vara med

 

 

Sammansättningen är bred, säger du. Men är det verkligen korrekt? Det är många företag, arbetsgivare, borgerliga politiker, men bara två fack. Kommunals ordförande har hoppat av.
– Rådet är allsidigt sammansatt, säger Göran Hägglund (KD) efter frågestunden i riksdagen.
–Här finns företrädare för ett antal företag som är verksamma inom vård och omsorg. Här finns ett par av de stora och här finns några väldigt små som finns ute i landet. Här finns professionsföreträdare i skilda tappningar.  Rådet har en bred sammansättning och vi har inga planer på att förändra detta.

Men enbart borgerliga politiker.
– Ja, fast det är inte bara politiker. Sveriges kommuner och landsting företräds av Håkan Sörman som är en tjänsteman. Stockholms läns landsting företräds av Toivo Heinsso landstingsdirektör.
– Lekebergs kommun företräds av …

En kristdemokrat!
– ...en kristdemokrat. Men jag vidhåller att detta är en bred sammansättning. Alla kan förstås inte vara med. Det är en stor grupp som diskuterar väldigt öppet sins-emellan.

Kommunal kritiserar att rådet inte diskuterar kvalitetsfrågor?
– Ja, men man får titta på vad det här rådet har för uppdrag. Kvalitet diskuteras inom välfärdsutvecklingsrådet förstås men rådet är inte det huvudsakliga instrumentet när det gäller att utforma politik.

Handikappförbunden är också kritiska mot att rådet inte tar upp kvalitetsfrågor?
– Precis, du kan fråga vem som helst som sitter i rådet och de skulle vilja tala ännu mer och föra in ännu fler frågor.  Så är det. Men det måste ändå begränsas, när det gäller gruppens storlek eller den agenda som den driver. 

Om Kommunals ordförande avgår så blir det ännu mer slagsida.
– Ja, så är det.

Är det inte negtivt för rådets trovärdighet att Attendochefen sitter kvar?
– Om någon tror att en persons höga inkomster eller enpersons eventuella reavinster i framtiden är det som utformar regeringens politik – då har man fel.
Jan Söderström
FOTO: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

 

 

”Borelius tar stort utrymme”

 

 

Ingen enskilt företag gynnas i välfärdsrådet, enligt Göran Hägglund (KD). Men Attendochefen lämnar helt egna förslag som särskilt gynnar Attendo.
– Henrik Borelius tar väldigt mycket plats, säger Annelie Nordström, Kommunal.


Här lämnar Signhild Arnegård Hansen över

Välfärdsutvecklingsrådets delrapport till regringen i juni. Men Henrik Borelius nöjde sig inte med rådets samlade åsikter. Han lämnade in en särskild bilaga till regeringen med sina egna förslag som särskilt gynnar vårdjätten Attendo.
Välfärdsutvecklingsrådet föreslog i sin delrapport att avknoppningar, där personalen tar över och köper ut kommunal verksamhet, åter ska införas på bred front, men nu till marknadspris.
Men det ville inte Henrik Borelius. Han föreslog i en egen bilaga att avknoppningar alltid ska säljas till högstbjudande, vilket gynnar vårdjättarna.
Borelius föreslog även att obligatorisk utmaningsrätt införs i samtliga kommuner, det vill säga rätt för privata företag att lägga entreprenadbud på all kommunal verksamhet.

Anneli Nordström, Kommunal, reagerade redan i somras före vanvårdsdebatten på rådets enögdhet.
”Flera av Rådets centrala förslag kan tolkas som tämligen oblyga försök att flytta fram privata utförares positioner inom den skattefinansierade kommunala välfärden”, skrev Annelie Nordström hon i en reservation.
Attendochefen Borelius är mycket drivande i rådet, enligt Nordström.
– Han lägger ned ett oerhört engagemang på att leverera. Han hystar in massor med material och tar väldigt stort utrymme.

 

Enligt Kommunals ordförande visar det faktum att regeringen i december tvingades utreda den privata välfärdssektorns kvalitetsbrister att de börjat i fel ände.
– Om man hade varit smart så hade man i det här Välfärdsutvecklingsrådet intresserat sig för vilken infrastruktur som behövs för att säkerställa kvaliteten för medborgaren, säger Annelie Nordström.
– Men Välfärdsutvecklingsrådet har inte medborgarperspektivet överhuvudtaget utan företagarperspektivet, hur företagen ska kunna få mer plats i välfärdstjänsterna. Inte hur ska medborgarnas kvalitetsbehov tillgodoses, oavsett vem utföraren är.
Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se
 

Information prenumeranterSenasteNummer