Stefan Löfven: Jobben är prioritet nummer ett

Nyhet 120127
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Stefan Löfven: Jobben är prioritet nummer ett
– Människors tilltro till att det är vi som kan skapa framtidens jobb. Det är vårt centrala budskap.
Det säger Stefan Löfven i sitt första framträdande som partiordförande. Löfven vill se en utökad satsning på forskning och på näringspolitik.

Partiet befinner sig i en mycket svår situation. Det var Löfven noga med att betona. Men han markerade också att partiet har en stor beslutsamhet att ta sig ur den – och att man vet hur.
Det är genom att vinna tillbaka förtroende i jobbfrågan. Tilltron till framtiden som Löfven också framhöll i sitt installationstal och partiorganisationens utveckling mot mer öppenhet.

Löfven gjorde också
en särskild markering av jämställdheten för att möta den debatt som förts om IF Metalls agerande när det gäller LOs jämställdhetspott, som Löfven kallade en teknisk utformning av avtalsförslag.
– Jag är feminist, punkt slut.
– Jag får ibland en etikett om att inte förstå jämställdhet.
Enligt Löfven kan man inte förminska jämställdheten till att stå och falla med hur vi utformar avtalskrav.
– Jämställdhet är betydligt viktigare än så, sa Löfven som bland annat pekade på Socialdemokraternas krav att åter­införa kravet på en tätare lönekartläggning i företag varje år även i småföretag med tio anställda, vilket alliansen avskaffat.

Vem kommer att leda Socialdemokraterna i valet 2014?
– I april 2013 har partiet kongress, då ska den fatta beslut om vem som ska vara partiets ordförande.

Hur ser du på om det finns andra kandidater på kongressen?
– Det här är demokrati. Jag har inget emot demokrati. Jag älskar demokrati. I demokratin ingår att också ha flera kandidater.
Löfven ser inte bristen på riksdagsplats som ett sort problem. Det är ett lag som ska leda Socialdemokraterna, men Löfven kommer naturligtvis att leda arbetet i riksdagsgruppen även om han inte kan ta debatterna i kammaren. Hans företrädare Göran Persson anser att det kan vara en styrka att kunna sätta sin egen agenda.

Stefan Löfven aviserade inga stora förändringar i ledarskapet i riksdagsgruppen, men några kommer det nog att bli.
– Jag har ingen ambition att ställa allting på ända.
Politiskt markerade Löfven tydligt att han är en vän av EU-samarbetet. Men att det gäller att använda samarbetet på ett effektivare sätt.

Vill du ändra partiets kärnkraftspolitik?
– Nej. Men det är viktigt att inte begränsa partiets energipolitik till kärnkraftspolitik. Vi ska ha tillgång till säker energi till konkurrenskraftiga priser både för hushållen och företagen. Det är en mer komplex fråga än bara kärnkraft. Vi har kongressbeslut på att vi ska avveckla kärnkraften, men aldrig till priset av jobben.
– Vad jag har sagt är att det vore oerhört bara om vi nådde en blocköverskridande överenskommelse. Vad det ska medföra får en sådan förhandling utvisa.
Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se
 


”Jag är egentligen för blödig för sånt här”

 

 

Alla var där. Nej inte riktigt alla, men rummet på Fotografiska museet som används för det inte alldeles vanliga möte som partistyrelsen höll i fredags, är proppfullt. I vimlet syns såväl de tidigare partiordförandena Håkan Juholt, Göran Persson och Ingvar Carlsson, som tunga politiska reportrar och så partistyrelsen förstås. Därtill välkända S-profiler som Pär Nuder och Thomas Bodström.

Elvy Söderström, som suttit längst i VU, är den som talar inför valet av Stefan Löfven som ny partiordförande. Väldigt passande med tanke på att de känt varandra ända sedan de var med i samma S-förening i Örnsköldsvik. Hon river ner skratt när hon berättar om hur någon sa att ”se nu till att det blir något stort av pojken”.
Stämningen är gemytlig och lite högtidlig. Efter en tids belägring av S-högkvarteret på Sveavägen 68 i Stockholm, har nu mediernas intresse förflyttats hit. Lite snöpligt för KD, som inleder sitt riksting samma dag.
Rörd av de dånande applåderna konstaterar Stefan Löfven att han ”egentligen är för blödig för sånt här”.
Han hyllar sina företrädare, där enbart Mona Sahlin, som befinner sig utomlands, saknas på plats. Sedan blir det några reflektioner kring politik, den S-politik som ”vissa påstår inte finns” men som slagits fast på förra kongressen och även återfinns i den senaste budgetmotionen.

Fler jobb, trygg ekonomi
och bättre miljö. De frågorna lyfter Stefan Löfven fram i sitt tal som nyvald partiordförande – efter att ha slagit fast att han är feminist.
– Jag vill vara väldigt tydlig i frågan om jobben. Det är bara att erkänna att vi inte har varit tillräckligt slagkraftiga, eller tydliga, om just jobben. Det som gör att väljarna för­står att det är vi som har den bästa politiken för framtidens jobb.

Han anser att den självklara utgångspunkten för uthållig tillväxt och fler jobb är ordning och reda i statsfinanserna.
– Men det räcker inte för att jobben ska växa fram.
Det han vill se är en aktiv näringspolitik, med satsningar på innovationer, forskning och utveckling. Detta för att få fram både nya produkter och nya tjänster. Klassisk socialdemokratisk politik, där utmaningen är att formulera den så att det når ut.
– Nu är det också rätt tillfälle att skruva upp ambitionerna för klimat- och miljöarbete. Vi behöver satsa på ny, miljövänlig teknik. Vi måste bygga Sverige starkt, socialt, ekonomiskt men också naturligtvis ekologiskt.

Han vill också stärka samverkan mellan högskola och näringsliv, likaså dialogen mellan politik och näringsliv.
– Vi måste också ge människor möjlighet att möta företagens och den offentliga sektorns behov av arbetskraft så att människor kan ta de jobben när de kommer och inte som i dag, alltför ofta ställas utanför.
Riksdagsledamoten Pia Nilsson, sitter i partistyrelsen. Hon tror att Stefan Löfven har stora möjligheter att flytta fram partiets positioner.
– Han kan tydliggöra var vi står i en mängd frågor, framför allt kring jobben och ekonomin. Det är också spännande att han har sådana kontakter inom näringslivet, och ett väldigt gott anseende och förtroende. Det tror jag kommer gynna oss i jakten på fler jobb.
Hennes riksdagskollega Eva-Lena Jansson, som känner Stefan Löfven från de fackliga sammanhangen, tycker att han ger ett stabilt intryck.
– Nu hoppas jag att han tar det lugnt och lär känna människorna omkring sig. Men jag tror att det är det sätt han arbetar på.

Även Mikael Damberg, från VU, tror på goda förutsättningar.
– Han pekar på frågor som är centrala. Jobben och utbildningspolitiken, men också Sveriges roll i världen.
Ingela Hoatson
aip@sap.se

Information prenumeranterSenasteNummer