Arbetsförmedlingen tog parti för regeringen

Nyhet 110912
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Arbetsförmedlingen tog parti för regeringen
När regeringen fick kritik för att ta bort kravet på kollektivavtal vid lönebidrag gick Arbetsförmedlingen ut och uppmanade regeringen att komma med sådana förslag.

Arbetsförmedlingen har fått kritik för att myndigheten ryckt ut till försvar av regeringens politik. Senast var det beskedet 2 augusti att åtta av tio deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin är nöjda med sin fas 3-plats som fick stort genomslag.
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) var nöjd i sin kommentar till statistiken.
Efteråt ifrågasattes sanningshalten i undersökningen kraftigt på grund av det ledande sätt som Arbetsförmedlingen ansågs ha ställt frågan om den hårt kritiserade åtgärden.
Ingen hade fått frågan om de ansåg att det var en bra insats eller om det fanns en annan åtgärd som vore bättre. Dessutom ansåg bara en fjärdedel att fas 3-platsen stärkte deras chanser till jobb.

 

Ett annat agerande som väckt förvåning är att Arbetsförmedlingen nyligen svängde i frågan om kollektivavtal vid lönebidrag.
– Oväntat uttryckte Arbetsförmedlingen att det fanns behov av förändringar i lönebidraget. Man gick emot vad man själv tidigare hade tyckt, säger Oscar Ernerot, arbetsmarknadspolitisk ombudsman vid LO.
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) hade tidigare i år aviserat att det skulle bli förändringar i reglerna om lönebidrag. Kravet på kollektivavtal ansågs hindra arbetsgivare från att anställa funktionshindrade.
LO var emot att gå den vägen utan ville hellre se en ökning av subventionen vilket man framförde när arbetsmarknadens parter samrådde med Arbetsförmedlingen i det så kallade partsrådet i april. Då framförde Arbetsförmedlingens stabschef, Jan-Olof Dahlgren, enligt protokollet, förståelse för det och förklarade att man tagit upp ”problematiken” med departementet.
Men i maj uppmanade Arbetsförmedlingen plötsligt regeringen att föreslå just en uppluckring av kravet på kollektivavtal.
Henrietta Stein, avdelningschef för rehabilitering på Arbetsförmedlingen, förklarade för TT att Arbetsförmedlingen försöker övertyga regeringen om att se över reglerna.
– Fler arbetsgivare måste vara beredda att anställa personer med funktionshinder.

Arbetsförmedlingens utspel underlättade för Hillevi Eng-ström (M) att politiskt kommunicera förändringen och samtidigt fortsätta vårda bilden av att Moderaterna vill värna kollektivavtalens ställning. 
Att det sker till priset av en facklig princip var sekundärt för Arbetsförmedlingen.
– Eftersom många företag i dag, speciellt småföretag, inte har det här med kollektivavtal så har det varit svårt för oss att hitta arbetsgivare, säger Ingegerd Körlof på Arbetsförmedlingens rehabiliteringsavdelning.
 

Men är det inte en viktig princip att man har kollektivavtal för en utsatt grupp på arbetsmarknaden?
– Det är väl viktigt att man har bra försäkringar, att ingen utestängs från försäkringssystemet...
– Men det där är en så pass komplex fråga. Det vågar jag inte riktigt svara på. Det får du fråga någon annan om.

Många är funktionsnedsatta i fas 3. Vad ger den åtgärden dem eller är de på fel plats?
– När vi  följde upp det här så visade det sig att många inte var så missnöjda med sin plats. Många var rätt positiva. Det tror vi beror på det här med att vara på en arbetsplats, arbetsgemenskapen, att ha en struktur på  tillvaron är bättre än att sitta hemma många gånger.
– Sedan finns det säkert andra utvecklingsmöjligheter. Men det är en politisk fråga,  säger Ingegerd Körlof på Arbetsförmedlingens rehabiliteringsavdelning.

 

Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles

Bermudez-Svanqvist har tidigare hamnade i blåsväder när hon försvarade åtgärden fas 3. SVTs Uppdrag granskning visade att hon skickat runt ett talarmanus till chefer med budskapet: ”Vår/min bild är att väldigt många deltagare är nöjda med sin sysselsättning.”
En reporter på SVT  JO-anmäldd Arbetsförmedlingen för att ha undanhållit en kritisk revisionsrapport om fas 3. Presstaben sa att rapporten inte var klar. Men den var skickad till arbetsmarknadsdepartementet  två månader tidigare.

Jan Söderström

jan.soderstrom@sap.se

 

 

Öppnar dörr till lönedumpning

 

Regeringen försämrar tryggheten för dem som redan har svagast ställning på arbetsmarknaden. Nu är det fritt fram anvisa personer med lönebidrag till arbetsgivare som inte har kollektivavtal.

 

Regeringens förändring, som

tillkommit för att de hoppas att detta ska ge fler lönebidragsanställningar, innebär att arbetsgivaren inte längre avkrävs kollektivavtal eller ”likvärdiga” löner och förmåner.
Nu heter det i stället att löner och förmåner ”i väsentliga delar” ska motsvara kollektivavtalen. Vissa av förmånerna saknas nämligen möjlighet att teckna försäkringar för utanför kollektivavtalet.

Enligt LO innebär förändringen exempelvis att privatanställda tjänstemän med lönebidrag utan kollektivavtal inte omfattas av tilläggsjukförsäkring och omställningsavtal.
Enligt regeringen är det en förenkling som ska underlätta för småföretag att anställa personer med lönebidrag. För LO är det en viktig principfråga.
– Alla anställda ska ha samma villkor, vare sig de arbetar med lönebidrag eller inte. Utan kollektivavtal finns ingen lägstalön och arbetsgivare kan ensidigt bestämma villkoren, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar.
– De har lyckats ställa två grupper mot varandra, de med kollektivavtal och de utan. Och de utan kollektivavtal är billigare för en arbetsgivare. Då tar man dem. Då har man dumpat marknaden för lönebidragare, säger Oscar Ernerot på LO.
– Vi kan se risker att det kan spridas till andra grupper.

Dessutom reagerar facket på att de just är de som har den svagaste positionen på arbetsmarknaden som regeringen försämrar för. De arbetsgivare som inte har kollektivavtal tenderar vidare inte att vara de bästa arbetsgivarna i fråga om arbetsmiljö och kompetensutveckling.
Risken är, enligt LO, att lönebidragsanställdas utsatthet ökar. LO anser att det vore en bättre åtgärd att höja subventionstaket för lönebidrag (som i dag är 80 procent av ett tak på 16 700 kronor) om det är fler platser man är ute efter, i stället för att försämra anställningsvillkoren.
Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se

Jan Söderström
Information prenumeranterSenasteNummer